Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Filtr

Kolonie letnie dla dzieci rolników 08.08-21.08.2015r.

Utworzono: wtorek, 28, lipiec 2015 11:00 Krystian Kalinowski Odsłony: 3034

Kolonie letnie dla dzieci rolników

         Urząd Miejski w Myszyńcu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras ogłasza nabór na dofinansowane kolonie letnie dla dzieci rolników.

Kolonie letnie przeznaczone są dla dzieci w wieku do 16 lat. W koloniach mogą wziąć udział dzieci, których przynajmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.  (wymagane zaświadczenie o odprowadzeniu składek do KRUS, przynajmniej przez jednego rodzica).

Wypoczynek będzie miał miejsce w Bieszczadach, w miejscowości Lesko, woj. podkarpackie, w terminie: 08.08-21.08.2015r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1050 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700 zł brutto. Wkład własny pokrycia kosztów kolonii letnich to 350 zł.


W ramach niniejszej oferty zagwarantowane są m.in.:

 • zakwaterowanie
 • wyżywienie
 • atrakcyjny program turystyczny (zapewniamy bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych miejsc
 • transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Państwa Gminy – dokładne miejsce zbiórki oraz godzinę wyjazdu określimy w porozumieniu z Państwem)
 • ubezpieczenie NNW uczestników
 • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej

 

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do Urzędu miejskiego w Myszyńcu
pok. nr. 3 do 04.08.2015 r.  Ilość miejsc ograniczona.

Poprawiono: wtorek, 28, lipiec 2015 11:01

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik zespołu- koordynator projektu "

Utworzono: wtorek, 31, lipiec 2012 14:07 Dariusz Kobus Odsłony: 3203

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne na stanowisko kierownik zespołu– koordynator projektu

Gminna Administracja Placówek Oświatowych

Myszyniec Stary 105

07- 430 Myszyniec

 

Oferta pracy Nr 2/12

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne na stanowisko kierownik zespołu- koordynator projektu „Innowacyjny program rozwojowy szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wpłynęło dwie oferty. Niżej wymieniona  kandydatka spełnia wymogi formalne:

 1. Marlena Mierzejek zam. Wolkowe

 

Myszyniec Stary, dn. 31.07.2012 r.

Dyrektor

Gminnej Administracji Placówek

Oświatowych w Myszyńcu Starym

/-/

Małgorzata Kamińska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poprawiono: czwartek, 02, sierpień 2012 09:18

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik zespołu- koordynator projektu "

Utworzono: wtorek, 31, lipiec 2012 14:06 Dariusz Kobus Odsłony: 2324

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne na stanowisko kierownik zespołu– koordynator projektu

Gminna Administracja Placówek Oświatowych

Myszyniec Stary 105

07- 430 Myszyniec

 

Oferta pracy Nr 2/12

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne na stanowisko kierownik zespołu- koordynator projektu „Innowacyjny program rozwojowy szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wpłynęło dwie oferty. Niżej wymieniona  kandydatka spełnia wymogi formalne:

 1. Marlena Mierzejek zam. Wolkowe

 

Myszyniec Stary, dn. 31.07.2012 r.

Dyrektor

Gminnej Administracji Placówek

Oświatowych w Myszyńcu Starym

/-/

Małgorzata Kamińska

Poprawiono: czwartek, 02, sierpień 2012 09:18

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO 31.07.2012

Utworzono: wtorek, 31, lipiec 2012 10:58 Dariusz Kobus Odsłony: 2445

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW-PIB w Warszawie

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07.30 dnia 31.07.2012 r. do godz. 07.30 dnia 01.08.2012 r.

W dzień:
zachmurzenie małe lub umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy:
zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, zmienny. PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07.30 dnia 01.08.2012 r. do godz. 07.30 dnia 02.08.2012 r.

 

 

Poprawiono: czwartek, 02, sierpień 2012 09:17

Publikacja "Myszyniec i okolice w fotografii"

Utworzono: wtorek, 31, lipiec 2012 10:22 Dariusz Kobus Odsłony: 7002

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca realizuje projekt pt.:

„Promocja obszaru kurpiowszczyzny poprzez przygotowanie i wydanie publikacji pod tytułem "Myszyniec i okolice w fotografii" prezentującej walory turystyczne i kulturowe regionu kurpiowskiego”


Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach Osi 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt jest również współfinansowany ze środków Gminy Myszyniec.

Celem projektu jest promocja kultury kurpiowskiej, rozpowszechnienie informacji o walorach turystycznych Kurpiowszczyzny i ukazanie regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie a także kultywowanie i rozpowszechnienie gwary kurpiowskiej poprzez zamieszczenie w publikacji tekstów zarówno w literackim języku polskim jak i w gwarze kurpiowskiej.

W publikacji zostaną zamieszczone fotografie ukazujące kurpiowską przyrodę, architekturę, kulturę. Ponadto w publikacji znajdą się opisy tematyczne dotyczące obszaru kurpiowszczyzny, m.in.: opis warunków naturalnych, zarys historyczny, kultura materialna, kalendarium imprez kulturalnych, a także informacje o bazie gastronomicznej i noclegowej okolic Myszyńca i miejscowości z powiatu ostrołęckiego. Interesującą formą promocji Kurpiowszczyzny proponowaną w publikacji będzie przedstawienie tekstów w literackim języku polskim i w gwarze kurpiowskiej, według zapisu fonetycznego opracowanego przez profesora Rubacha.

 

Główna akcja promocyjna związana z rozpowszechnieniem folderu „Myszyniec i okolice w fotografii” odbędzie się podczas  XXXV Miodobrania Kurpiowskiego w dniu 26 sierpnia 2012 r. Folder będzie dostępny w punkcie informacyjnym znajdującym się przy scenie.

Po 26 sierpnia 2012 r. folder będzie rozpowszechniany w sekretariacie RCKK, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Publikacja opracowana przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poprawiono: poniedziałek, 06, sierpień 2012 05:52

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników - sierpień 2012 r.

Utworzono: czwartek, 26, lipiec 2012 08:42 Dariusz Kobus Odsłony: 4935

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do Burmistrza Myszyńca w terminie od 1 - 31 SIERPNIA 2012 r.

Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Poprawiono: czwartek, 16, sierpień 2012 08:14

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2012/2013

Utworzono: piątek, 20, lipiec 2012 13:13 Dariusz Kobus Odsłony: 4489

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2012/2013

w szkołach na terenie Gminy Myszyniec

 

 Podstawą do przyznania wyprawki szkolnej jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 roku  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 21 czerwca 2012r. poz. 706).

Poprawiono: czwartek, 16, sierpień 2012 08:13

Oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bartnik” na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie.

Utworzono: piątek, 20, lipiec 2012 12:19 Sławomir Kamiński Odsłony: 5811

Oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bartnik” na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie.

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) została złożona oferta przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bartnik”, z siedzibą przy ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Burmistrz Myszyńca zgodnie z ww. artykułem zamieszcza ofertę na okres 7 dni. Każdy zainteresowany, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do dnia 27 lipca 2012r.).

Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu uwag zostanie niezwłocznie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:, urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 

Osoba do kontaktu:

Sławomir Kamiński – Sekretarz Gminy

Oferta realizacji zadania publicznego:

{phocadownload view=file|id=56|target=s}

Poprawiono: poniedziałek, 06, sierpień 2012 05:53

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce

Utworzono: czwartek, 19, lipiec 2012 09:55 Katarzyna Brakoniecka Odsłony: 2190

 Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce w sprawie podstawowych wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (RMRiRW z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Dz.U. Nr 207, póz. 1370).

Podstawowe zasady dokonywania uboju zwierząt na użytek własny:

 1. Powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce na co najmniej 24 godziny przed zamiarem dokonania uboju.
 2. Uboju na terenie gospodarstwa może dokonywać osoba posiadająca uprawnienia.
 3. W przypadku trzody chlewnej obowiązkowe jest badanie w kierunku włośni.
 4. W przypadku cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz powiadomienie musi zawierać oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału SRM ( w przypadku cieląt- migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy, krezka, inne odpady mające kontakt z SRM). Wymagany jest dokument handlowy z zakładu utylizacyjnego potwierdzający odbiór materiału SRM.


Za dokonanie uboju zwierząt bez powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce na co najmniej 24 godziny przed zamiarem dokonania uboju grozi kara w wysokości od 100 zł do 2000 zł zgodnie z § l, pkt. 34 RMRiRW z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Nr 93, póz. 600).Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce
Józef Białowąs Do pobrania:
{phocadownload view=file|id=53|target=s}
{phocadownload view=file|id=54|target=s}

Poprawiono: czwartek, 19, lipiec 2012 10:02

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Utworzono: czwartek, 19, lipiec 2012 09:30 Dariusz Kobus Odsłony: 2718OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownik zespołu – koordynator projektu „Innowacyjny program rozwojowy- szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów”

Oferta pracy:              Nr 2/ 12

Miejsce pracy: Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym

Myszyniec Stary 105, 07- 430 Myszyniec

Stanowisko:                kierownik zespołu – koordynator projektu

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. co najmniej pięcioletni staż pracy,
 6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia - kierunek zarządzanie,
 7. znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, finansów publicznych,
 8. znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 9. umiejętność obsługi programów komputerowych: pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność zarządzania zespołem,
 2. dobra organizacja pracy,
 3. terminowość,
 4. komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. koordynowanie działań związanych z realizacją projektu,
 2. kierowanie zespołem projektowym,
 3. utrzymywanie stałych kontaktów w sprawie realizacji projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
 4. nadzór nad finansową realizacją dotacji,
 5. nadzór nad merytoryczną realizacją projektu,
 6. przygotowywanie wniosków o płatność,
 7. nadzorowanie promocji projektu,
 8. monitorowanie i ewaluacja projektu.

 

Warunki pracy:

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Istnieją jednak bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy, ponieważ mimo iż są podjazdy dla niepełnosprawnych do budynku i odpowiedniej szerokości drzwi, to biuro projektu mieści się na drugim piętrze a w budynku nie ma windy.

Umowa będzie zawarta po przeprowadzeniu naboru na czas określony do 30.09.2012 r. tj. na czas realizacji projektu „Innowacyjny program rozwojowy – szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów”.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy- według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę),
 6. ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w  Myszyńcu Starym, Myszyniec Stary 105, 07- 430 Myszyniec lub przesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy nr 2/12” w terminie: do dnia 30 lipca 2012 r. do godz. 1600 (decyduje data wpływu oferty do jednostki).

 


Dalsze etapy naboru:

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub e- mailem w ciągu 7 dni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogólne zasady rekrutacji na stanowiska urzędnicze określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

Myszyniec Stary, dnia. 19.07.2012 r.

 

Dyrektor                

Gminnej Administracji Placówek

Oświatowych w Myszyńcu Starym

/-/                     

  Małgorzata Kamińska      

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Do pobrania:

{phocadownload view=file|id=55|target=s} 

   

Poprawiono: poniedziałek, 06, sierpień 2012 05:53

Strona 1 z 3

<< start < poprz. 1 2 3 nast. > koniec >>

Szukaj

Odwiedza nas 150 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartDla mieszkańcówAktualności
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information