Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Utworzono: 03 marzec 2017 Dariusz Kobus
Opublikowano Odsłony: 2149
Drukuj

Ogłoszenie Nr: 2/2017/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz rozwiązań innowacyjnych – projekt grantowy dotyczący organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską (limit dostępnych środków: 200 000,00 PLN)

 

I.

Termin składania wniosków: od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 05 kwietnia 2017 r. do godz. 16.00.

II.

Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”.

III.

Forma  wsparcia: Zadanie jest finansowane w formie zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów. Wartość zadania nie może być wyższa niż 25 000,00PLN oraz niższa niż 5 000,00PLN.

IV.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego.

V.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: Organizacja festynów integrujących wieś kurpiowską na terenie działania LGD „Kurpsie Razem”.

VI.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 2. Aktywizacja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego, w tym również grup defaworyzowanych w okresie 2016-2023.

Wskaźnik oddziaływania dla celu ogólnego: Liczba uczestników festynów integrujących wieś kurpiowską.

Cel szczegółowy 2.2. Wzrost aktywności mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju.

Wskaźnik rezultatu dla celu szczegółowego: Liczba osób z grup defaworyzowanych biorących aktywny udział w przygotowaniu i organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską.

Przedsięwzięcie 2.2.1 „Aktywna Kurpiowszczyzna”

Wskaźnik produktu dla przedsięwzięcia: Liczba zorganizowanych festynów integrujących wieś kurpiowską.

VII.

Ramy czasowe, w których realizowany będzie projekt grantowy: 01.06.2017r. – 30.09.2017r.

VIII.

Warunki udzielenia wsparcia:

  • Ø Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
  • Ø Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs.
  • Ø Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 28.
  • Ø W przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1, 2, 3 i 4.
  • Ø W przypadku, gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).

IX.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami.
  • Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie.
  • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Statut podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

X.

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem:

http://www.kurpsierazem.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=119

XI.

Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem:

http://www.kurpsierazem.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=57:konkurs-projekty-grantowe-&Itemid=53

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurzeLGD Kurpsie Razem, ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec,tel. 517-479-418 lub 507-856-135. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

UWAGA! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Więcej informacji:
http://www.kurpsierazem.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=397:ogoszenie-nr-22017g-projekt-grantowy-dotyczcy-organizacji-festynow-integrujcych-wie-kurpiowsk-&catid=1:aktualnosci&Itemid=40

Załączniki:

Share

Szukaj

Odwiedza nas 156 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartDla mieszkańcówAktualnościKultura i sportStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków - projekt grantowy dotyczący organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information