Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Filtr

Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu bez głosowania

Utworzono: poniedziałek, 30, grudzień 2013 14:34 Krystian Kalinowski Odsłony: 1974

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MYSZYŃCU

z dnia 24 grudnia 2013 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających

do Rady Miejskiej w Myszyńcu

bez głosowania

w okręgu nr 10

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) Miejska Komisja Wyborcza w Myszyńcu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  1. W okręgu wyborczym nr 10 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Myszyńcu wybory uzupełniające dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, miejska Komisja Wyborcza w Myszyńcu zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
  2. W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 10 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Myszyńcu nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr 1 KWW KURPUIK

1. CZAJKOWSKI JANUSZ

 

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Mariola Banach

Poprawiono: poniedziałek, 30, grudzień 2013 14:34

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: piątek, 27, grudzień 2013 08:32 Dariusz Kobus Odsłony: 2811

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MYSZYŃCU

z dnia 24 grudnia 2013 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej w Myszyńcu

zarządzonych na dzień 12 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) Miejska Komisja Wyborcza w Myszyńcu podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

 

Okręg Wyborczy Nr 10

 

Lista nr 1 – KWW KURPIK

 

1.

CZAJKOWSKI Janusz, lat 51, zam. Krysiaki

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Mariola Banach

       
Poprawiono: poniedziałek, 30, grudzień 2013 14:02

Harmonogram pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Myszyńcu w dniach od 11 grudnia do 13 grudnia 2013 roku

Utworzono: piątek, 06, grudzień 2013 07:06 Krystian Kalinowski Odsłony: 2251

Harmonogram pracy

Miejskiej Komisji Wyborczej w Myszyńcu

w dniach od 11 grudnia do 13 grudnia 2013 roku

 

w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych

w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu

zarządzonych na dzień 12 stycznia 2014 r.

 

Zgłoszenia list kandydatów na radnych komisja przyjmuje w sali konferencyjnej (pokój nr 8, I piętro) Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 – tel. 029 7721141.

L.P.

Data

W godzinach

Imię i nazwisko osób dyżurujących

1.

11.12.2013

środa

1500 – 1600

Banach Mariola, Małgorzata Pawelczyk

2.

12.12.2013

czwartek

1500 – 1600

Anna Ślubecka, Krzysztof Jędrzejczyk

3.

13.12.2013

piątek

1500 – 2400

Anna Ślubecka, Małgorzata Pawelczyk, Sławomir Kamiński, Krzysztof Jędrzejczyk, Banach Mariola, Marianna Abramczyk, Małgorzata Samsel

 

 

 

                                                                                           Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

 

                        /-/ Mariola Banach

 

Poprawiono: piątek, 06, grudzień 2013 07:06

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W MYSZYŃCU w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu zarządzonych na dzień 14.01.2014 r.

Utworzono: czwartek, 05, grudzień 2013 09:04 Krystian Kalinowski Odsłony: 2372

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W MYSZYŃCU

w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu

zarządzonych na dzień 12.01.2014 r.

 

 

1.

Banach Mariola

-

Przewodniczący komisji

2.

Ślubecka Anna

-

Zastępca przewodniczącego

3.

Abramczyk Marianna Halina

-

Członek

4.

Jędrzejczyk Krzysztof

-

Członek

5.

Kamiński Sławomir Krzysztof

-

Członek

6.

Pawelczyk Małgorzata Jolanta

-

Członek

7.

Samsel MałgorzataUrszila

-

Członek

 

Poprawiono: czwartek, 05, grudzień 2013 12:50

Myszyniec wśród najlepszych

Utworzono: czwartek, 29, grudzień 2011 12:57 Dariusz Kobus Odsłony: 6799

Myszyniec to jedna z gmin najlepiej wykorzystujących środki unijne. Nasza gmina zajęła 23 miejsce w ogólnopolskim rankingu (kategoria małe miasta) tygodnika Wspólnota pokazującym skuteczność samorządów w korzystaniu z funduszy unijnych. Ten wynik to efekt realizacji w ostatnim czasie  wielu inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych: drogi, Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Poprawiono: czwartek, 29, grudzień 2011 12:57

TARGOWISKO ZWIERZĘCE OTWARTE OD 01.01.2012

Utworzono: czwartek, 29, grudzień 2011 12:38 Dariusz Kobus Odsłony: 5570

Po kilku miesiącach prac remontowo-budowlanych finansowanych przez Gminę Myszyniec, a które miały na celu dostosowanie obiektu do wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2011 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce wydał decyzję dotyczącą objęcia nadzorem weterynaryjnym wydzielonej części targowiska gminnego na potrzeby prowadzenia rynku zwierzęcego.

W związku z powyższym od dnia 01.01.2012 roku, w każdy dzień targowy, można będzie prowadzić sprzedaż i obrót zwierzętami na terenie targowiska w Myszyńcu – na części rynku zwierzęcego. Część targowiska dostosowana do obowiązujących wymogów i wydzielona do obrotu zwierzętami znajduje się na działce dzierżawionej od „GS SCh” w Myszyńcu, zlokalizowanej przy ul. Targowej (wjazd tylko od ul. Targowej) tuż za terenem części ogólnej targowiska.

Poprawiono: czwartek, 29, grudzień 2011 12:44

Życzenia

Utworzono: czwartek, 22, grudzień 2011 10:59 Dariusz Kobus Odsłony: 4063

Oby nadchodzące Święta
pozwoliły cieszyć się tym, co tak ważne:
domem z pachnącą choinką,
serdecznymi rozmowami z bliskimi

oraz odpoczynkiem od codziennego zgiełku.
Niech w nadchodzącym 2012 roku
szczęście i pomyślność
zagości na stałe w Państwa sercach.

Tego wszystkiego życzą mieszkańcom

Burmistrz Bogdan Glinka, Radni
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu

Poprawiono: czwartek, 22, grudzień 2011 11:00

Odbył się przetarg na dzierżawę na okres 3 lat budynku dworca w Myszyńcu

Utworzono: czwartek, 22, grudzień 2011 10:52 Dariusz Kobus Odsłony: 5291

Odbył się przetarg na dzierżawę na okres 3 lat budynku dworca w Myszyńcu. Przystąpiło do niego siedem osób. Najwyższą cenę 1470,00 zł zaproponował Pan Dariusz Kobus.

Najemca może wykorzystywać budynek do prowadzenia działalności gospodarczej, podnajmować znajdujące się w nim lokale. Ma obowiązek udostępniać poczekalnię i toalety dla podróżnych, dbać o porządek w budynku i na stanowiskach autobusowych, wykonywać niezbędne remonty.

Poprawiono: czwartek, 22, grudzień 2011 10:53

Zapisy na zimowisko dla dzieci

Utworzono: piątek, 16, grudzień 2011 08:16 Dariusz Kobus Odsłony: 7577

Od 20.01.2012 do 29.01.2012 roku odbędą się w Białym Dunajcu zimowe kolonie dla dzieci w wieku 10-16 lat z rodzin rolniczych.

Warunkiem udziału dziecka jest ubezpieczenie w pełnym zakresie w KRUS co najmniej jednego rodzica. Koszt udziału dziecka w koloniach wynosi 200 zł plus koszty przejazdu.

Zapisy prowadzi Urząd Miejski w Myszyńcu pok. 12 w terminie do 30.12.2011r.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Poprawiono: wtorek, 20, grudzień 2011 21:54

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przypomina

Utworzono: sobota, 10, grudzień 2011 00:34 Dariusz Kobus Odsłony: 6157

 Mazowiecki  Wojewódzki  Inspektor Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  Warszawie

przypomina:

  • Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
  • Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączony numer producenta i dystrybutora dotyczący wpisu do tego rejestru oraz numer powiatu, na terenie którego uprawiane były bulwy ziemniaków.
  • Ziemniaki przemieszczane do krajów Unii Europejskiej, muszą być zaopatrzone w „Zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka)” wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych.
  • Ziemniaki przemieszczane do krajów trzecich, muszą spełniać wymogi kraju przeznaczenia i być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Szczegółowych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie lub najbliższa jednostka WIORiN. Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl

 Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

           Teresa Alicja Nowakowska

Poprawiono: wtorek, 20, grudzień 2011 21:37

Strona 1 z 2

<< start < poprz. 1 2 nast. > koniec >>

Szukaj

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartDla mieszkańcówEdukacja
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information