Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Filtr

Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu bez głosowania

Utworzono: poniedziałek, 30, grudzień 2013 14:34 Krystian Kalinowski Odsłony: 1974

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MYSZYŃCU

z dnia 24 grudnia 2013 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających

do Rady Miejskiej w Myszyńcu

bez głosowania

w okręgu nr 10

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) Miejska Komisja Wyborcza w Myszyńcu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 1. W okręgu wyborczym nr 10 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Myszyńcu wybory uzupełniające dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, miejska Komisja Wyborcza w Myszyńcu zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
 2. W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 10 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Myszyńcu nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr 1 KWW KURPUIK

1. CZAJKOWSKI JANUSZ

 

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Mariola Banach

Opublikowano

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: piątek, 27, grudzień 2013 08:32 Dariusz Kobus Odsłony: 2811

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MYSZYŃCU

z dnia 24 grudnia 2013 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej w Myszyńcu

zarządzonych na dzień 12 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) Miejska Komisja Wyborcza w Myszyńcu podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

 

Okręg Wyborczy Nr 10

 

Lista nr 1 – KWW KURPIK

 

1.

CZAJKOWSKI Janusz, lat 51, zam. Krysiaki

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Mariola Banach

       
Opublikowano

Harmonogram pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Myszyńcu w dniach od 11 grudnia do 13 grudnia 2013 roku

Utworzono: piątek, 06, grudzień 2013 07:06 Krystian Kalinowski Odsłony: 2251

Harmonogram pracy

Miejskiej Komisji Wyborczej w Myszyńcu

w dniach od 11 grudnia do 13 grudnia 2013 roku

 

w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych

w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu

zarządzonych na dzień 12 stycznia 2014 r.

 

Zgłoszenia list kandydatów na radnych komisja przyjmuje w sali konferencyjnej (pokój nr 8, I piętro) Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 – tel. 029 7721141.

L.P.

Data

W godzinach

Imię i nazwisko osób dyżurujących

1.

11.12.2013

środa

1500 – 1600

Banach Mariola, Małgorzata Pawelczyk

2.

12.12.2013

czwartek

1500 – 1600

Anna Ślubecka, Krzysztof Jędrzejczyk

3.

13.12.2013

piątek

1500 – 2400

Anna Ślubecka, Małgorzata Pawelczyk, Sławomir Kamiński, Krzysztof Jędrzejczyk, Banach Mariola, Marianna Abramczyk, Małgorzata Samsel

 

 

 

                                                                                           Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

 

                        /-/ Mariola Banach

 

Opublikowano

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W MYSZYŃCU w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu zarządzonych na dzień 14.01.2014 r.

Utworzono: czwartek, 05, grudzień 2013 09:04 Krystian Kalinowski Odsłony: 2372

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W MYSZYŃCU

w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu

zarządzonych na dzień 12.01.2014 r.

 

 

1.

Banach Mariola

-

Przewodniczący komisji

2.

Ślubecka Anna

-

Zastępca przewodniczącego

3.

Abramczyk Marianna Halina

-

Członek

4.

Jędrzejczyk Krzysztof

-

Członek

5.

Kamiński Sławomir Krzysztof

-

Członek

6.

Pawelczyk Małgorzata Jolanta

-

Członek

7.

Samsel MałgorzataUrszila

-

Członek

 

Opublikowano

Myszyniec wśród najlepszych

Utworzono: czwartek, 29, grudzień 2011 12:57 Dariusz Kobus Odsłony: 6799

Myszyniec to jedna z gmin najlepiej wykorzystujących środki unijne. Nasza gmina zajęła 23 miejsce w ogólnopolskim rankingu (kategoria małe miasta) tygodnika Wspólnota pokazującym skuteczność samorządów w korzystaniu z funduszy unijnych. Ten wynik to efekt realizacji w ostatnim czasie  wielu inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych: drogi, Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Opublikowano

TARGOWISKO ZWIERZĘCE OTWARTE OD 01.01.2012

Utworzono: czwartek, 29, grudzień 2011 12:38 Dariusz Kobus Odsłony: 5570

Po kilku miesiącach prac remontowo-budowlanych finansowanych przez Gminę Myszyniec, a które miały na celu dostosowanie obiektu do wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2011 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce wydał decyzję dotyczącą objęcia nadzorem weterynaryjnym wydzielonej części targowiska gminnego na potrzeby prowadzenia rynku zwierzęcego.

W związku z powyższym od dnia 01.01.2012 roku, w każdy dzień targowy, można będzie prowadzić sprzedaż i obrót zwierzętami na terenie targowiska w Myszyńcu – na części rynku zwierzęcego. Część targowiska dostosowana do obowiązujących wymogów i wydzielona do obrotu zwierzętami znajduje się na działce dzierżawionej od „GS SCh” w Myszyńcu, zlokalizowanej przy ul. Targowej (wjazd tylko od ul. Targowej) tuż za terenem części ogólnej targowiska.

Opublikowano

Życzenia

Utworzono: czwartek, 22, grudzień 2011 10:59 Dariusz Kobus Odsłony: 4063

Oby nadchodzące Święta
pozwoliły cieszyć się tym, co tak ważne:
domem z pachnącą choinką,
serdecznymi rozmowami z bliskimi

oraz odpoczynkiem od codziennego zgiełku.
Niech w nadchodzącym 2012 roku
szczęście i pomyślność
zagości na stałe w Państwa sercach.

Tego wszystkiego życzą mieszkańcom

Burmistrz Bogdan Glinka, Radni
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu

Opublikowano

Odbył się przetarg na dzierżawę na okres 3 lat budynku dworca w Myszyńcu

Utworzono: czwartek, 22, grudzień 2011 10:52 Dariusz Kobus Odsłony: 5291

Odbył się przetarg na dzierżawę na okres 3 lat budynku dworca w Myszyńcu. Przystąpiło do niego siedem osób. Najwyższą cenę 1470,00 zł zaproponował Pan Dariusz Kobus.

Najemca może wykorzystywać budynek do prowadzenia działalności gospodarczej, podnajmować znajdujące się w nim lokale. Ma obowiązek udostępniać poczekalnię i toalety dla podróżnych, dbać o porządek w budynku i na stanowiskach autobusowych, wykonywać niezbędne remonty.

Opublikowano

Zapisy na zimowisko dla dzieci

Utworzono: piątek, 16, grudzień 2011 08:16 Dariusz Kobus Odsłony: 7577

Od 20.01.2012 do 29.01.2012 roku odbędą się w Białym Dunajcu zimowe kolonie dla dzieci w wieku 10-16 lat z rodzin rolniczych.

Warunkiem udziału dziecka jest ubezpieczenie w pełnym zakresie w KRUS co najmniej jednego rodzica. Koszt udziału dziecka w koloniach wynosi 200 zł plus koszty przejazdu.

Zapisy prowadzi Urząd Miejski w Myszyńcu pok. 12 w terminie do 30.12.2011r.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Opublikowano

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przypomina

Utworzono: sobota, 10, grudzień 2011 00:34 Dariusz Kobus Odsłony: 6157

 Mazowiecki  Wojewódzki  Inspektor Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  Warszawie

przypomina:

 • Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączony numer producenta i dystrybutora dotyczący wpisu do tego rejestru oraz numer powiatu, na terenie którego uprawiane były bulwy ziemniaków.
 • Ziemniaki przemieszczane do krajów Unii Europejskiej, muszą być zaopatrzone w „Zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka)” wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych.
 • Ziemniaki przemieszczane do krajów trzecich, muszą spełniać wymogi kraju przeznaczenia i być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Szczegółowych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie lub najbliższa jednostka WIORiN. Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl

 Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

           Teresa Alicja Nowakowska

Opublikowano

Nowe place zabaw w gminie Myszyniec

Utworzono: czwartek, 08, grudzień 2011 09:08 Dariusz Kobus Odsłony: 5119

Place zabaw zostały zrealizowane przy udziale 50% dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.

 1. Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Myszyńcu
  • Koszt ogółem: 196 262,18 zł
 2. Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Wolkowych
  • Koszt ogółem: 127 532,46 zł
 3. Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Wykrocie
  • Koszt ogółem: 125 971,57 zł

Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.  Ostrołęka

W ramach wykonanych prac, wykonano nawierzchnie z płyt absorbujących upadek oraz  wyposażono place zabaw w elementy zabawowe.

Opublikowano

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY w RCKK

Utworzono: środa, 07, grudzień 2011 11:04 Dariusz Kobus Odsłony: 5380

ZAPRASZAMY !!!

8 GRUDNIA 2011 R.

GODZ. 9:00 – 15:00

Na Kiermaszu sprzedawane będą świąteczne wypieki, pieczywo regionalne oraz słodycze, wyroby rękodzieła, biżuteria, ceramika, ręcznie robione ozdoby choinkowe, świąteczne obrusy i stroiki.

Sala widowiskowa

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej

więcej informacji w sekretariacie RCKK oraz pod numerem tel.: 29 77 21 363

Opublikowano

HELPPORTRAIT w Myszyńcu

Utworzono: środa, 07, grudzień 2011 08:55 Dariusz Kobus Odsłony: 10181

Co to jest Help-­-Portrait?

Światowej sławy fotograf Jeremy Cowart utworzył w 2009r. organizację non-profit pod nazwą: Help-Portrait. Pomysł zrodził się podczas przemyśleń Jeremiego, w jaki sposób można dać ludziom okazję stanąć przed obiektywem aparatu profesjonalnego fotografa i poczuć się jak prawdziwa modelka czy model oraz otrzymać swój portret.

Od pomysłu do realizacji, w bardzo krótkim czasie, akcja odniosła ogromny sukces nie tylko w USA ale na całym świecie! Potem wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Internet stał się głównym medium funkcjonowania akcji.

Gwałtowny wzrost zainteresowania ruchem Help-Portrait, to najlepszy przykład wykorzystania społecznościowych mediów internetowych w szlachetnym celu. Portale i kanały społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook, YouTube, Google+ oraz blogi służą jako główne źródła egzystencji Help-Portret na świecie. Help-Portrait jest partnerem takich firm jak Ritz & Wolf Camera & Image, creativeLIVE, Chick-fil-A and Flosites, dzięki którym powstała strona internetowa akcji. www.help-portrait.com

Od Bangalore poprzez Indie, aż do Ghany, język Help-Portrait przełamuje wszelkie bariery i daje ludziom uśmiech i nadzieję.

Idea Help-Portrait jest bardzo prosta:

 1. Znajdź kogoś w potrzebie
 2. Zrób mu zdjęcie
 3. Wydrukuj to zdjęcie
 4. Podaruj zdjęcie tej osobie
Statystyki Help-Portrait (Świat)
 • 101,596 przekazanych portretów
 • 10,574 fotografów
 • 12,654 wolontariuszy
 • 1,062 lokalizacji
 • 54 kraje
Help-Portrait Myszyniec 2011
 • Regionalny Dom Kultury Kurpiowskiej
 • Data: 11  grudnia 2011
 • Godz.: 10:00 – 18:00
 • 5 fotografów
 • 4 wizażysów
 • 5 fryzjerów
 • 2 stacje drukujące
 • Regionalny Dom Kultury Kurpiowskiej
 • Data: 11  grudnia 2011
 • Godz.: 10:00 – 18:00
 • 5 fotografów
 • 4 wizażysów
 • 5 fryzjerów
 • wolontariusze
 • 2 stacje drukujące
 • Planowane wykonanie 200 portretów
Akcje wspierają:
 • Burmistrz Miasta Myszyńca
 • Dyrektor RCKK Myszyniec
 • Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
 • ZPM ‘JBB’ Import-Export J.Bałdyga
Opublikowano

Informacja w sprawie spotkania

Utworzono: wtorek, 06, grudzień 2011 12:12 Dariusz Kobus Odsłony: 4834

Informujemy ,że spotkanie w dniu 7.XII.2011r. z terapeutą ds. uzależnień dla osób dorosłych zostało odwołane z powodu choroby.  Termin następnego spotkania 14.XII.2011r. godz. 1600

Opublikowano

OGŁOSZENIE - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Utworzono: czwartek, 01, grudzień 2011 08:01 Dariusz Kobus Odsłony: 5362

Burmistrz Myszyńca, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości gruntowych:

Nr działek

Pow. w m2

 Nr KW

Cena wywoławcza w zł

Kwota wadium

172/4

1244

3718

38 600,00

2 000,00

172/5

1100

3718

35 200,00

1 800,00

Przetarg odbędzie się dnia 05 stycznia 2012r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (pok. nr 8).

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w kwocie określonej powyżej, najpóźniej do dnia 01 stycznia 2012r. na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Myszyńcu, na konto nr 25 8920 0001 0000 1720 2000 0060.

   W cenie wywoławczej zawarty jest podatek VAT w wysokości 23%. W cenie nieruchomości osiągniętej w przetargu również wliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

  Przedmiotowe nieruchomości położone są w Myszyńcu przy ul. gen. Józefa Bema. Przeznaczone są w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Myszyniec pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, oraz od 30 do 50 m drogą gruntową. Bezpośrednio przy granicach działek przebiegają sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i energetyczna. Na działkach zlokalizowany jest rów melioracyjny, który jest wyłączony z ewidencji urządzeń melioracyjnych.

  Osobie, która przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. W przypadku wycofania się kupującego od sporządzenia umowy notarialnej, wypłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Myszyniec.

 

   Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty związane z urządzeniem księgi wieczystej.

 

                                                                                    

 

Opublikowano

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/ 2011

Utworzono: czwartek, 01, grudzień 2011 07:14 Dariusz Kobus Odsłony: 1789

{phocadownload view=file|id=27}

Opublikowano

Szukaj

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartDla mieszkańcówSpołeczeństwoOrganizacje pozarządowe
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information