Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Filtr

Życzenia

Utworzono: czwartek, 22, grudzień 2011 10:59

Oby nadchodzące Święta
pozwoliły cieszyć się tym, co tak ważne:
domem z pachnącą choinką,
serdecznymi rozmowami z bliskimi

oraz odpoczynkiem od codziennego zgiełku.
Niech w nadchodzącym 2012 roku
szczęście i pomyślność
zagości na stałe w Państwa sercach.

Tego wszystkiego życzą mieszkańcom

Burmistrz Bogdan Glinka, Radni
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu

Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu bez głosowania

Utworzono: poniedziałek, 30, grudzień 2013 14:34

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MYSZYŃCU

z dnia 24 grudnia 2013 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających

do Rady Miejskiej w Myszyńcu

bez głosowania

w okręgu nr 10

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) Miejska Komisja Wyborcza w Myszyńcu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 1. W okręgu wyborczym nr 10 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Myszyńcu wybory uzupełniające dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, miejska Komisja Wyborcza w Myszyńcu zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
 2. W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 10 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Myszyńcu nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr 1 KWW KURPUIK

1. CZAJKOWSKI JANUSZ

 

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Mariola Banach

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: piątek, 27, grudzień 2013 08:32

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MYSZYŃCU

z dnia 24 grudnia 2013 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej w Myszyńcu

zarządzonych na dzień 12 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) Miejska Komisja Wyborcza w Myszyńcu podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

 

Okręg Wyborczy Nr 10

 

Lista nr 1 – KWW KURPIK

 

1.

CZAJKOWSKI Janusz, lat 51, zam. Krysiaki

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Mariola Banach

       

Harmonogram pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Myszyńcu w dniach od 11 grudnia do 13 grudnia 2013 roku

Utworzono: piątek, 06, grudzień 2013 07:06

Harmonogram pracy

Miejskiej Komisji Wyborczej w Myszyńcu

w dniach od 11 grudnia do 13 grudnia 2013 roku

 

w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych

w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu

zarządzonych na dzień 12 stycznia 2014 r.

 

Zgłoszenia list kandydatów na radnych komisja przyjmuje w sali konferencyjnej (pokój nr 8, I piętro) Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 – tel. 029 7721141.

L.P.

Data

W godzinach

Imię i nazwisko osób dyżurujących

1.

11.12.2013

środa

1500 – 1600

Banach Mariola, Małgorzata Pawelczyk

2.

12.12.2013

czwartek

1500 – 1600

Anna Ślubecka, Krzysztof Jędrzejczyk

3.

13.12.2013

piątek

1500 – 2400

Anna Ślubecka, Małgorzata Pawelczyk, Sławomir Kamiński, Krzysztof Jędrzejczyk, Banach Mariola, Marianna Abramczyk, Małgorzata Samsel

 

 

 

                                                                                           Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

 

                        /-/ Mariola Banach

 

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W MYSZYŃCU w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu zarządzonych na dzień 14.01.2014 r.

Utworzono: czwartek, 05, grudzień 2013 09:04

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W MYSZYŃCU

w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu

zarządzonych na dzień 12.01.2014 r.

 

 

1.

Banach Mariola

-

Przewodniczący komisji

2.

Ślubecka Anna

-

Zastępca przewodniczącego

3.

Abramczyk Marianna Halina

-

Członek

4.

Jędrzejczyk Krzysztof

-

Członek

5.

Kamiński Sławomir Krzysztof

-

Członek

6.

Pawelczyk Małgorzata Jolanta

-

Członek

7.

Samsel MałgorzataUrszila

-

Członek

 

Myszyniec wśród najlepszych

Utworzono: czwartek, 29, grudzień 2011 12:57

Myszyniec to jedna z gmin najlepiej wykorzystujących środki unijne. Nasza gmina zajęła 23 miejsce w ogólnopolskim rankingu (kategoria małe miasta) tygodnika Wspólnota pokazującym skuteczność samorządów w korzystaniu z funduszy unijnych. Ten wynik to efekt realizacji w ostatnim czasie  wielu inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych: drogi, Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, przydomowe oczyszczalnie ścieków.

TARGOWISKO ZWIERZĘCE OTWARTE OD 01.01.2012

Utworzono: czwartek, 29, grudzień 2011 12:38

Po kilku miesiącach prac remontowo-budowlanych finansowanych przez Gminę Myszyniec, a które miały na celu dostosowanie obiektu do wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2011 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce wydał decyzję dotyczącą objęcia nadzorem weterynaryjnym wydzielonej części targowiska gminnego na potrzeby prowadzenia rynku zwierzęcego.

W związku z powyższym od dnia 01.01.2012 roku, w każdy dzień targowy, można będzie prowadzić sprzedaż i obrót zwierzętami na terenie targowiska w Myszyńcu – na części rynku zwierzęcego. Część targowiska dostosowana do obowiązujących wymogów i wydzielona do obrotu zwierzętami znajduje się na działce dzierżawionej od „GS SCh” w Myszyńcu, zlokalizowanej przy ul. Targowej (wjazd tylko od ul. Targowej) tuż za terenem części ogólnej targowiska.

Odbył się przetarg na dzierżawę na okres 3 lat budynku dworca w Myszyńcu

Utworzono: czwartek, 22, grudzień 2011 10:52

Odbył się przetarg na dzierżawę na okres 3 lat budynku dworca w Myszyńcu. Przystąpiło do niego siedem osób. Najwyższą cenę 1470,00 zł zaproponował Pan Dariusz Kobus.

Najemca może wykorzystywać budynek do prowadzenia działalności gospodarczej, podnajmować znajdujące się w nim lokale. Ma obowiązek udostępniać poczekalnię i toalety dla podróżnych, dbać o porządek w budynku i na stanowiskach autobusowych, wykonywać niezbędne remonty.

Zapisy na zimowisko dla dzieci

Utworzono: piątek, 16, grudzień 2011 08:16

Od 20.01.2012 do 29.01.2012 roku odbędą się w Białym Dunajcu zimowe kolonie dla dzieci w wieku 10-16 lat z rodzin rolniczych.

Warunkiem udziału dziecka jest ubezpieczenie w pełnym zakresie w KRUS co najmniej jednego rodzica. Koszt udziału dziecka w koloniach wynosi 200 zł plus koszty przejazdu.

Zapisy prowadzi Urząd Miejski w Myszyńcu pok. 12 w terminie do 30.12.2011r.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przypomina

Utworzono: sobota, 10, grudzień 2011 00:34

 Mazowiecki  Wojewódzki  Inspektor Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  Warszawie

przypomina:

 • Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączony numer producenta i dystrybutora dotyczący wpisu do tego rejestru oraz numer powiatu, na terenie którego uprawiane były bulwy ziemniaków.
 • Ziemniaki przemieszczane do krajów Unii Europejskiej, muszą być zaopatrzone w „Zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka)” wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych.
 • Ziemniaki przemieszczane do krajów trzecich, muszą spełniać wymogi kraju przeznaczenia i być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Szczegółowych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie lub najbliższa jednostka WIORiN. Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl

 Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

           Teresa Alicja Nowakowska

Nowe place zabaw w gminie Myszyniec

Utworzono: czwartek, 08, grudzień 2011 09:08

Place zabaw zostały zrealizowane przy udziale 50% dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.

 1. Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Myszyńcu
  • Koszt ogółem: 196 262,18 zł
 2. Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Wolkowych
  • Koszt ogółem: 127 532,46 zł
 3. Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Wykrocie
  • Koszt ogółem: 125 971,57 zł

Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.  Ostrołęka

W ramach wykonanych prac, wykonano nawierzchnie z płyt absorbujących upadek oraz  wyposażono place zabaw w elementy zabawowe.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY w RCKK

Utworzono: środa, 07, grudzień 2011 11:04

ZAPRASZAMY !!!

8 GRUDNIA 2011 R.

GODZ. 9:00 – 15:00

Na Kiermaszu sprzedawane będą świąteczne wypieki, pieczywo regionalne oraz słodycze, wyroby rękodzieła, biżuteria, ceramika, ręcznie robione ozdoby choinkowe, świąteczne obrusy i stroiki.

Sala widowiskowa

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej

więcej informacji w sekretariacie RCKK oraz pod numerem tel.: 29 77 21 363

HELPPORTRAIT w Myszyńcu

Utworzono: środa, 07, grudzień 2011 08:55

Co to jest Help-­-Portrait?

Światowej sławy fotograf Jeremy Cowart utworzył w 2009r. organizację non-profit pod nazwą: Help-Portrait. Pomysł zrodził się podczas przemyśleń Jeremiego, w jaki sposób można dać ludziom okazję stanąć przed obiektywem aparatu profesjonalnego fotografa i poczuć się jak prawdziwa modelka czy model oraz otrzymać swój portret.

Od pomysłu do realizacji, w bardzo krótkim czasie, akcja odniosła ogromny sukces nie tylko w USA ale na całym świecie! Potem wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Internet stał się głównym medium funkcjonowania akcji.

Gwałtowny wzrost zainteresowania ruchem Help-Portrait, to najlepszy przykład wykorzystania społecznościowych mediów internetowych w szlachetnym celu. Portale i kanały społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook, YouTube, Google+ oraz blogi służą jako główne źródła egzystencji Help-Portret na świecie. Help-Portrait jest partnerem takich firm jak Ritz & Wolf Camera & Image, creativeLIVE, Chick-fil-A and Flosites, dzięki którym powstała strona internetowa akcji. www.help-portrait.com

Od Bangalore poprzez Indie, aż do Ghany, język Help-Portrait przełamuje wszelkie bariery i daje ludziom uśmiech i nadzieję.

Idea Help-Portrait jest bardzo prosta:

 1. Znajdź kogoś w potrzebie
 2. Zrób mu zdjęcie
 3. Wydrukuj to zdjęcie
 4. Podaruj zdjęcie tej osobie
Statystyki Help-Portrait (Świat)
 • 101,596 przekazanych portretów
 • 10,574 fotografów
 • 12,654 wolontariuszy
 • 1,062 lokalizacji
 • 54 kraje
Help-Portrait Myszyniec 2011
 • Regionalny Dom Kultury Kurpiowskiej
 • Data: 11  grudnia 2011
 • Godz.: 10:00 – 18:00
 • 5 fotografów
 • 4 wizażysów
 • 5 fryzjerów
 • 2 stacje drukujące
 • Regionalny Dom Kultury Kurpiowskiej
 • Data: 11  grudnia 2011
 • Godz.: 10:00 – 18:00
 • 5 fotografów
 • 4 wizażysów
 • 5 fryzjerów
 • wolontariusze
 • 2 stacje drukujące
 • Planowane wykonanie 200 portretów
Akcje wspierają:
 • Burmistrz Miasta Myszyńca
 • Dyrektor RCKK Myszyniec
 • Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
 • ZPM ‘JBB’ Import-Export J.Bałdyga

Informacja w sprawie spotkania

Utworzono: wtorek, 06, grudzień 2011 12:12

Informujemy ,że spotkanie w dniu 7.XII.2011r. z terapeutą ds. uzależnień dla osób dorosłych zostało odwołane z powodu choroby.  Termin następnego spotkania 14.XII.2011r. godz. 1600

OGŁOSZENIE - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Utworzono: czwartek, 01, grudzień 2011 08:01

Burmistrz Myszyńca, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości gruntowych:

Nr działek

Pow. w m2

 Nr KW

Cena wywoławcza w zł

Kwota wadium

172/4

1244

3718

38 600,00

2 000,00

172/5

1100

3718

35 200,00

1 800,00

Przetarg odbędzie się dnia 05 stycznia 2012r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (pok. nr 8).

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w kwocie określonej powyżej, najpóźniej do dnia 01 stycznia 2012r. na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Myszyńcu, na konto nr 25 8920 0001 0000 1720 2000 0060.

   W cenie wywoławczej zawarty jest podatek VAT w wysokości 23%. W cenie nieruchomości osiągniętej w przetargu również wliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

  Przedmiotowe nieruchomości położone są w Myszyńcu przy ul. gen. Józefa Bema. Przeznaczone są w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Myszyniec pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, oraz od 30 do 50 m drogą gruntową. Bezpośrednio przy granicach działek przebiegają sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i energetyczna. Na działkach zlokalizowany jest rów melioracyjny, który jest wyłączony z ewidencji urządzeń melioracyjnych.

  Osobie, która przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. W przypadku wycofania się kupującego od sporządzenia umowy notarialnej, wypłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Myszyniec.

 

   Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty związane z urządzeniem księgi wieczystej.

 

                                                                                    

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/ 2011

Utworzono: czwartek, 01, grudzień 2011 07:14

{phocadownload view=file|id=27}

Aktualności

 1. Wszystko
 2. Kultura i sport
 3. Samorząd
 4. Komunikaty


Informacja o pracy Urzędu w dniu 2 listopada 2017 r.

Informacja o pracy Urzędu w dniu 2 listopada 2017 r.

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 226/2017 Burmistrza Myszyńca w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w wolną sobotę dla pracowników urzędu, w dniu 2 listopada 2017 r. (czwartek) Urząd Miejski w Myszyńcu będzie nieczynny.Jednocześnie...

Więcej ...

Pokaz Filmu "Pilecki"

Pokaz Filmu "Pilecki"

Film ,,Pilecki" to polski fabularyzowany dokument w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego przedstawiający historię rotmistrza Witolda Pileckiego od czasów jego młodości, poprzez działania w czasie II wojny światowej, aż do uwięzienia i śmierci w maju 1948 roku. W rolę rotmistrza wcielił się Marcin Kwaśny. W kinach film...

Więcej ...

XXII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

XXII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, że w...

Więcej ...

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu poszukuje pracownika na stanowisko młodszy bibliotekarz. Zadania: -    Obsługa czytelników -  udostępnianie, wypożyczanie materiałów bibliotecznych, -    Katalogowanie nowo zakupionych książek (oznakowanie, klasyfikowanie, wprowadzanie do katalogu elektronicznego Mateusz), -    Praca z dziećmi - prowadzenie lekcji bibliotecznych, -    Selekcja księgozbioru, -    Prowadzenie działalności informacyjnej, -    Utrzymywanie porządku i...

Więcej ...

Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń …

Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Myszyniec

    „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Myszyniec" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 60 000,00 zł”  

Więcej ...

Modernizacja kotłowni na terenie gminy Myszyniec

Modernizacja kotłowni na terenie gminy Myszyniec

Trwa dostawa kotłów opalanych pelletem przez Firmę „BIAŁOWĄS" HANDEL USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE Białowąs Leszek, Mątwica 104, 18-414 Nowogród, która podpisała umowę z Gminą Myszyniec na kwotę 110 900,02 złotych brutto. Realizacja powyższego zadania dofinansowania jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie...

Więcej ...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków - p…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków - projekt grantowy dotyczący organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską

Ogłoszenie Nr: 2/2017/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Więcej ...

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!"

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!"

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!". Spektakl rozpocznie się o godzinie 19.00.  "Zdarzają się spotkania, które okazują się cudem – niosą nadzieję, nowe szanse, poczucie sensu. Bywa, że dwoje nieszczęśliwych ludzi – osamotnionych, uwięzionych w społecznych schematach, nawiązuje relację, która pozwala odzyskać...

Więcej ...

XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI

XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI

15 grudnia 2016 r. odbyła się XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI w kategorii uczniów szkół podstawowych klas IV. Do konkursu przystąpiło ogółem 40 uczniów z klas IV (drużyna 4 uczestników) ze szkół podstawowych: PSP Białobiel, PSP Dąbrówka, PSP Jazgarka,...

Więcej ...

Mikołajki z RCKK

Mikołajki z RCKK

RCKK zaprasza na przedstawienie teatralne "Mikołaj"  6 grudnia 2016 r. godz. 9.30

Więcej ...

TEATR MAZOWIECKI W MYSZYŃCU

TEATR MAZOWIECKI W MYSZYŃCU

W sierpniu 2016 r. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu nawiązało współpracę z Teatrem Mazowieckim, który jest częścią Mazowieckiego Instytutu Kultury. Teatr Mazowiecki jest teatrem podróżującym, realizującym projekty w wielu przestrzeniach w Warszawie, na Mazowszu, w Polsce i poza granicami kraju. Teatr...

Więcej ...

XXII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

XXII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, że w...

Więcej ...

Zakończona inwestycja „Przebudowa drogi gminnej w miejscowoś…

Zakończona inwestycja „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek)”

W dniu 16 maja 2017r. dokonano odbioru robót przebudowy drogi gminnej w Krysiakach. Wykonawcą robót była firma Ostrada z Ostrołęki. Wartość wykonanych robót: 1 474 796,36 zł. Wykonano jezdnie asfaltową, zjazdy asfaltowe, nowe pobocza i rowy odwadniające, przepusty oraz oznakowanie drogowe pionowe i poziome.  Inwestycja została zrealizowana ze...

Więcej ...

Obwieszczenie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Obwieszczenie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, że w...

Więcej ...

Informacja o pracy Urzędu w dniu 2 listopada 2017 r.

Informacja o pracy Urzędu w dniu 2 listopada 2017 r.

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 226/2017 Burmistrza Myszyńca w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w wolną sobotę dla pracowników urzędu, w dniu 2 listopada 2017 r. (czwartek) Urząd Miejski w Myszyńcu będzie nieczynny.Jednocześnie...

Więcej ...

Postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą o postępowaniu ze zużytymi opakowaniami po środkach ochrony roślin. {phocadownload view=file|id=301|target=s} {phocadownload view=file|id=300|target=s}

Więcej ...

Szukaj

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   Start
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information