Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Utworzono: 02 sierpień 2012
Drukuj

Człowiek - najlepsza inwestycja

Gmina Myszyniec w imieniu, której działa Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym realizuje Projekt pt. „Innowacyjny program rozwojowy – szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 • Całkowita wartość projektu: 905 280,00 zł.
 • Kwota dofinansowania: 866 880,00zł, z czego 769 488,00 zł to środki europejskie, a 97 392,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa.
 • Wkład własny Gminy Myszyniec to 38 400,00 zł (wkład niepieniężny – nieodpłatne udostępnienie sal lekcyjnych w szkołach do prowadzenia zajęć.
 • Projekt rozpoczął się 01.08.2011r. i trwa do 30.09.2012r., lecz zajęcia dodatkowe realizowane były w szkołach od 01 listopada 2011r. do 29 czerwca 2012r.

Celem Projektu było podniesienie o 10% poziomu wiedzy uczniów/ uczennic z zakresu nauk matematycznych, poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze skierowane były do uczniów/uczennic, którzy odbiegają poziomem wiedzy od rówieśników, zamieszkują na terenach wiejskich i mają utrudniony dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

 Każde dziecko miało możliwość uczestnictwa w 64 godzinach zajęć matematycznych. Łącznie w klasach I-III zrealizowano 1920 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 1920 godz. w klasach IV-VI. Uczniowie/ uczennice mieli możliwość podniesienia poziomu swojej wiedzy dzięki pracy w małych grupach (4-8 osobowych) po 2 godziny w tygodniu. W ramach tych zajęć co najmniej 1 godzina w miesiącu była realizowana w pracowniach informatycznych z wykorzystaniem sprzętu komputerowego zakupionego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004-2006.

W ramach Projektu wszystkie szkoły zostały wyposażone w różne pomoce dydaktyczne i sprzęt nowej generacji, tj. w tablice interaktywne z oprogramowaniem do tworzenia interaktywnych lekcji oraz projektory multimedialne krótkoogniskowe, o łącznej wartości 88 047,61 zł, które podniosły atrakcyjność zajęć i spowodowały, że dzieci chętnie w nich uczestniczyły. Oprócz tego każdy uczestnik otrzymał materiały do zajęć- teczki, bruliony, długopisy, kalkulatory oraz przybory szkolne, które wykorzystano podczas zajęć. Przed  każdymi zajęciami uczestnik/uczestniczka otrzymywali słodką bułkę i soczek, a po odbytych zajęciach mieli zapewniony odwóz do domu.

Do prowadzenia zajęć zatrudnionych było 20 nauczycielek, które odbyły bezpłatne szkolenia w wymiarze 144 godz. z zakresu: obsługi tablicy interaktywnej, równości szans kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania specyficznym i nadmiernym trudnościom w uczeniu się matematyki, zadań szkoły w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Nauczycielki również zostały wyposażone w zestaw pomocy dydaktycznych dla kl. I-III i IV-VI takich jak zegary, figury przestrzenne, ułamki itp., które wykorzystywały podczas prowadzenia zajęć.

W ramach Projektu została zorganizowana wycieczka edukacyjna do Centrum Nauk Kopernika w Warszawie, jednej z najnowocześniejszych europejskich instytucji pokazujących związek nauki z kulturą i codziennością. Wzięło w niej udział 365 uczniów/uczennic. Beneficjenci zobaczyli zaawansowane technologie i multimedia, ale też proste rozwiązania, często oparte na wynalazkach z przed wielu lat. 

Cel projektu został osiągnięty. Przy  założeniu  podniesienia poziomu wiedzy z zakresu nauk matematycznych o 10%,  uzyskano średni wzrost o  61,61%. To sześć razy więcej niż zakładano (wskaźnik mierzony na podstawie przeprowadzonych testów diagnostycznych na pierwszych i ostatnich zajęciach). Są też osiągnięcia uczniów w wynikach nauczania. Na etapie składania wniosku o środki zakładano, że 20% uczniów biorących udział w projekcie, podniesie średnie ocen z matematyki na koniec roku szkolnego.  Osiągnięty rezultat przerósł nasze oczekiwania, ponieważ  48,49%., tj.128 uczniów/ uczennic z klas I- III i  65 uczniów/uczennic z klas IV-VI biorących udział w projekcie, podniosło swoje oceny z matematyki na koniec roku szkolnego 2011/2012 (wskaźnik mierzony na podstawie porównania w kl. I i IV ocen z matematyki z I semestru do końca roku szkolnego 2011/2012, natomiast w kl. II, III, V i VI porównanie ocen z matematyki z poprzedniego roku szkolnego do końca roku szkolnego 2011/2012). Zakładano też, że wzrośnie aktywność i zaangażowanie uczniów/ uczennic na zajęciach o 60%. Po dokonaniu pomiaru wskaźnika okazało się, że o 81,45% wzrosła aktywność uczniów/ uczennic na zajęciach dodatkowych. Kolejnym założeniem było zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie rozwiązywania zadań matematycznych o 45%, zaś na etapie końcowym osiągnięto wzrost tych umiejętności o 50,49%. Powyższe dwa rezultaty mierzone były na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli biorących udział w Projekcie na początku, w trakcie i na końcu zajęć.

Powyższe rezultaty wynikają w sposób bezpośredni z założonych celów Projektu. Jak widać realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla tak dużej grupy uczniów/ uczennic przyczyniła się do wyrównania ich szans edukacyjnych.

Po zakończeniu projektu tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne zostaną przekazane do szkół, które będą mogły korzystać z nich w procesie edukacyjnym.

          

 

Share

Aktualności

 1. Wszystko
 2. Kultura i sport
 3. Samorząd
 4. Komunikaty


Nowy samochód dla OSP w Wydmusach

Nowy samochód dla OSP w Wydmusach

Gmina Myszyniec inwestuje w bezpieczeństwo. Dzięki środkom z UE strażacy z OSP w Wydmusach zyskali specjalistyczny samochód wraz ze sprzętem ratowniczym, które z pewnością ułatwią im prowadzenie akcji ratunkowych

Więcej ...

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy …

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o rozpoczęciu realizacji projektu  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” w okresie od 01 stycznia 2018 r.  do 31 grudnia 2019 r. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani bezrobotni w wieku 18-29...

Więcej ...

Najpopularniejszy Dzielnicowy 2017 Roku w Ostrołęce - wystartowała IX edycja konkursu

Najpopularniejszy Dzielnicowy 2017 Roku w Ostrołęce - wystartowała IX edycja konkursu

Mieszkańcy naszego gminy mogą oddawać swoje głosy w IX edycji konkursu na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku”. O ten zaszczytny tytuł rywalizuje 29 dzielnicowych zarówno z terenu Ostrołęki, jak i powiatu ostrołęckiego. Kto zostanie Najpopularniejszym Dzielnicowym Roku 2017 zależy tylko i wyłącznie od Państwa. Zachęcamy zatem mieszkańców...

Więcej ...

Choinka noworoczna w PSP w Wolkowych

Choinka noworoczna w PSP w Wolkowych

13 stycznia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyła się zabawa karnawałowa z zespołem DAMIS. Nad organizacją Choinki noworocznej (Balu Przebierańców) czuwali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciele Rady Rodziców.  młodsza grupa: kl. 0 – IV w godz. 14.00 – 17.00 starsza grupa: kl. V –...

Więcej ...

Wizyta świętego Mikołaja w Przedszkolu

Wizyta świętego Mikołaja w Przedszkolu

Wizyta świętego Mikołaja w Przedszkolu, to wyjątkowy dzień dla każdego przedszkolaka. Maluchy przygotowują się do niego  starannie. Wykonują bardzo ciekawe prace plastyczne, na których oczywiście króluje Mikołaj. Z cierpliwością uczą się wierszy i piosenek, które będą mogły zaprezentować tak wyjątkowej osobie. 6 grudnia w Samorządowym...

Więcej ...

Ferie Zimowe w RCKK

Ferie Zimowe w RCKK

Ferie zimowe 15-19.01.2018r Poniedziałek 15.01 Wtorek 16.01 Środa    17.01 Czwartek 18.01 Piątek   19.01 09.00-10.00 Spotkanie organizacyjne. Zapoznanie z planem ferii 10.00-11.30 Zabawy integracyjne 11.30-12.30 Przerwa obiadowa 12.30-13.30 Zabawy animacyjno ruchowe 13.30-14.30 Podsumowanie dnia 09.00-9.30 Poranek filmowy 9.30-11.30   Igloo z kartonów, wykonywanie instrumentów muzycznych 11.30-12.30 Przerwa obiadowa 12.30-13.30 Turniej tenisa stołowego 13.30-14.30 Podsumowanie dnia 09.00-9.30 Zbiórka 9.30-14.00 Wyjazd  do Czarni na basen, gospodarstwo agroturystyczne pieczenie fafernuchów 09.00-9.30 Poranek filmowy 10.00-11.30...

Więcej ...

Pani Zofia Warych z Myszyńca gościem na koncercie Muzycznej Sceny Tradycj

Pani Zofia Warych z Myszyńca gościem na koncercie Muzycznej Sceny Tradycj

3 grudnia 2017 r. o godz 16:00 w Studiu Polskiego Radia odbył się koncerty Muzycznej Sceny Tradycji.Jednym z gości była jedna z wybitniejszych kurpiowskich śpiewaczek Pani Zofia Warych z Myszyńca. :) Zapraszamy do króciutkiej relacji i dla tych, którzy nie mogli tam być zapraszamy na retransmisję...

Więcej ...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków - p…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków - projekt grantowy dotyczący organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską

Ogłoszenie Nr: 2/2017/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Więcej ...

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!"

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!"

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!". Spektakl rozpocznie się o godzinie 19.00.  "Zdarzają się spotkania, które okazują się cudem – niosą nadzieję, nowe szanse, poczucie sensu. Bywa, że dwoje nieszczęśliwych ludzi – osamotnionych, uwięzionych w społecznych schematach, nawiązuje relację, która pozwala odzyskać...

Więcej ...

XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI

XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI

15 grudnia 2016 r. odbyła się XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI w kategorii uczniów szkół podstawowych klas IV. Do konkursu przystąpiło ogółem 40 uczniów z klas IV (drużyna 4 uczestników) ze szkół podstawowych: PSP Białobiel, PSP Dąbrówka, PSP Jazgarka,...

Więcej ...

Mikołajki z RCKK

Mikołajki z RCKK

RCKK zaprasza na przedstawienie teatralne "Mikołaj"  6 grudnia 2016 r. godz. 9.30

Więcej ...

XXII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

XXII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, że w...

Więcej ...

Zakończona inwestycja „Przebudowa drogi gminnej w miejscowoś…

Zakończona inwestycja „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek)”

W dniu 16 maja 2017r. dokonano odbioru robót przebudowy drogi gminnej w Krysiakach. Wykonawcą robót była firma Ostrada z Ostrołęki. Wartość wykonanych robót: 1 474 796,36 zł. Wykonano jezdnie asfaltową, zjazdy asfaltowe, nowe pobocza i rowy odwadniające, przepusty oraz oznakowanie drogowe pionowe i poziome.  Inwestycja została zrealizowana ze...

Więcej ...

Obwieszczenie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Obwieszczenie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, że w...

Więcej ...

Nowy samochód dla OSP w Wydmusach

Nowy samochód dla OSP w Wydmusach

Gmina Myszyniec inwestuje w bezpieczeństwo. Dzięki środkom z UE strażacy z OSP w Wydmusach zyskali specjalistyczny samochód wraz ze sprzętem ratowniczym, które z pewnością ułatwią im prowadzenie akcji ratunkowych

Więcej ...

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Aktywizac…

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o rozpoczęciu realizacji projektu  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” w okresie od 01 stycznia 2018 r.  do 31 grudnia 2019 r. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani bezrobotni w wieku 18-29...

Więcej ...

Najpopularniejszy Dzielnicowy 2017 Roku w Ostrołęce - wystar…

Najpopularniejszy Dzielnicowy 2017 Roku w Ostrołęce - wystartowała IX edycja konkursu

Mieszkańcy naszego gminy mogą oddawać swoje głosy w IX edycji konkursu na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku”. O ten zaszczytny tytuł rywalizuje 29 dzielnicowych zarówno z terenu Ostrołęki, jak i powiatu ostrołęckiego. Kto zostanie Najpopularniejszym Dzielnicowym Roku 2017 zależy tylko i wyłącznie od Państwa. Zachęcamy zatem mieszkańców...

Więcej ...

Szukaj

Odwiedza nas 127 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartAktualnościSamorządInnowacyjny program rozwojowy – szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information