Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Inwestycje w gminie Myszyniec

Utworzono: 17 maj 2011 Dariusz Kobus
Drukuj

 Myszyniec, dnia 11 marca 2011 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. postępowania przetargowego pn.Rewaloryzacja centrum Myszyńca – urządzenie placów: płk. Rynarzewskiego i ks. kard. Wyszyńskiego, wraz z odnowieniem chodników przy ul. gen. Bema, Zawiszy Czarnego i Przemysłowej”

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Myszyniec informuje, o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Rewaloryzację centrum Myszyńca – urządzenie placów: płk. Rynarzewskiego i ks. kard. Wyszyńskiego, wraz z odnowieniem chodników przy ul. gen. Bema, Zawiszy Czarnego i Przemysłowej”

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 6 złożoną przez:

Zakład Drogowo-Budowlany Mieczysław Ejdys, ul. Staszica 40, 12-100 Szczytno

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 499.025,56 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium „cena”.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

PLN

Liczba pkt w kryterium „Cena"

1

PBO „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz

ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo

537.986,95

92,75

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

„DREWPOL” Sp. z o.o.

ul. Targowa 11, 07-410 Ostrołęka

569.976,22

87,55

3

KRUSZ-BET S.C. Zakład Inżynieryjno-Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński

ul. Dobra 6, 06-500 Mława

625.480,09

 

79,78

4

„PLANETA” Sp. z o.o.

ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa

858.508,76

58,13

5

PHU „RADEK” Tadeusz Radek

ul. Inwalidów Woj. 23/3, 07-410 Ostrołęka

591.234,99

84,40

6

Zakład Drogowo-Budowlany

Mieczysław Ejdys

ul. Staszica 40, 12-100 Szczytno

499.025,56

100,00

7

Zakład Robót Ogólnobudowlanych Melioracyjnych i Drogowych

Czesław Kozon

ul. Stefanowicza 100, 07-430 Myszyniec

670.376,81

74,44

8

Firma Budowlana „JOKAR”

Grażyna Glinowiecka

ul. Mazowiecka 20, 07-411 Rzekuń

603.612,45

82,67

9

„BRUK-POL” Grzegorz Musiński

ul. 3-go Maja 14, 06-230 Różan

569.633,69

-

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 6 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

2. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono 1 ofertę.

Zamawiający odrzucił ofertę nr 9:

„BRUK-POL” Grzegorz Musiński

ul. 3-go Maja 14, 06-230 Różan

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z pkt 6.1.7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał od Wykonawców złożenia wraz z ofertą m.in. harmonogramu realizacji oraz finansowania przedmiotu zamówienia, uwzględniający poszczególne etapy, czasokresy i zaangażowanie procentowe oraz wartościowe w ujęciu miesięcznym z wyodrębnieniem zakresów powierzonych podwykonawcom (z wykorzystaniem wzoru - załącznika nr 8 do SIWZ).

W załączonym Harmonogramie rzeczowo-finansowym planowanych robót, który stanowił załącznik nr 8 do SIWZ, Wykonawca „BRUK-POL” Grzegorz Musiński nie wypełnił części harmonogramu tj. informacji dot. zaangażowania wartościowego miesięcznego, zaangażowania procentowego miesięcznego, zaangażowania procentowego narastająco oraz zakresu prac powierzonych podwykonawcy (rzeczowo i finansowo) w poszczególnych etapach realizacji zadania.

Zamawiający ustalił podczas badania ofert, iż złożona  przez w/ w firmę  oferta  nie uwzględnia wytycznych zawartych w SIWZ, tym samym treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ.

Mając na uwadze powyższe oferta w/w Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu, stosowanie do regulacji zwartej w art. 89 ust. 1 pkt. 2 cytowanej na wstępie ustawy.

Zamawiający informuje również, iż  Harmonogram rzeczowo-finansowy nie stanowi dokumentu potwierdzającego  spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jest dokumentem stanowiącym treść oferty, wobec czego nie podlega  uzupełnieniu na podstawie art. 26. ust. 3 i 4  oraz nie podlega korekcie na podstawie art.  87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4. Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

BURMISTRZ MYSZYŃCA

/-/ mgr inż. Bogdan Glinka

Share

Szukaj

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartInwestycjeInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information