Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

• Aktualności

Utworzono: 21 grudzień 2015 Krystian Kalinowski
Opublikowano Odsłony: 653
Drukuj

Dobiega końca realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec”. Głównym celem zadania realizowanego ze środków europejskich przez miejscowy samorząd jest zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W tym celu zakupiono 296 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz wybudowano 8 masztów umożliwiających dostęp do Internetu drogą radiową. Z Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej sygnał jest transmitowany dalej do stacji bazowych (masztów) w poszczególnych miejscowościach, skąd jest rozsyłany do poszczególnych użytkowników.

Dzięki realizowanemu przez nas zadaniu sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu uzyskało 125, w tym:

 • 12 gospodarstw domowych z grupy „Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawnione do uzyskania stypendiów socjalnych”, 
 • Ÿ16 gospodarstw domowych z grupy „Osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym” ,
 • Ÿ83 gospodarstw domowych z grupy „Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce”,
 • Ÿ14 gospodarstw domowych z grupy „Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej”.

Oraz 9 jednostek podległych gminie, tymi jednostkami są:

 • Zespół Szkół w Myszyńcu (65 zestawów komputerowych i 1 drukarka),
 • Zespól Szkół w Wolkowych (20 zestawów komputerowych i 1 drukarka),
 • Zespół Szkół w Wykrocie (20 zestawów komputerowych i 1 drukarka),
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach (15 zestawów komputerowych i 1 drukarka),
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach (11 zestawów komputerowych i 1 drukarka),
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu (11 zestawów komputerowych i 1 drukarka),
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach (11 zestawów komputerowych i 1 drukarka),
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku (2 komputery i 1 drukarka),
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu (16 komputerów i 1 urządzenie wielofunkcyjne).

Bezpłatny internet oraz przekazany sprzęt komputerowy stwarza okazję do wyrównania szans w dostępie do nowoczesnych technik informacyjnych. Daje też większe możliwości rozwoju, znalezienia pracy, podniesienia kwalifikacji mieszkańców, w tym młodzieży uczącej się, osób pochodzących z rodzin o niskich dochodach i niepełnosprawnych. Poprzez upowszechnienie internetu, rozwija społeczeństwo informatyczne, poprawiając warunki życia w dłuższej perspektywie. - Projekt daje korzyści nie tylko beneficjentom, ale i gminie. Posiadanie infrastruktury teleinformatycznej, która stanowi podstawę do podejmowania nowych rozwiązań w celu rozwoju społeczeństwa informatycznego, zniwelowanie różnic w dostępie do internetu może pozytywnie wpływać na zmniejszenie poziomu bezrobocia mieszkańców i wzrost atrakcyjności gminy. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 1 981 791,12 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 1 684 522,45 zł.

Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 grudnia 2015 roku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 8 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin”. wykluczenie cyfrowe Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 


„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 
Utworzono: 07 grudzień 2015 Krystian Kalinowski
Opublikowano Odsłony: 533
DrukujW dniu 04 grudnia 2015 roku dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu została zakończona. W Ośrodku Pomocy Społecznej powstała sala komputerowa wraz z dostępem do Internetu, z której korzystać będą mogły osoby wykluczone cyfrowo nieposiadające komputera i dostępu do Internetu.

Mamy nadzieję, że w znaczny sposób ta sala pomoże osobom wykluczonym np. w znalezieniu pracy czy też pokonaniu barier w posługiwaniu się nowymi możliwościami jakie daje Internet np.: bankowość elektroniczna czy nieograniczona możliwość komunikowania się ze sobą, zwiększenie kwalifikacji zawodowych itp.

Sala w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu została wyposażona w 16 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym oraz aplikacją ochrony/kontroli rodzicielskiej.

Pracownia komputerowa powstała w ramach unijnego projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Myszyniec”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa: 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.”

 

 


„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 
Utworzono: 26 listopad 2015 Krystian Kalinowski
Opublikowano Odsłony: 529
Drukuj

Umowa na dodatkowy sprzęt komputerowy podpisana

W dniu 25.11.2015 r. podpisano umowę z Wykonawcą (ALLTECH spółka jawna Artur Pająk, Zdzisław Pająk z Płocka), który złożył najkorzystniejszą ofertę na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec.  Wkrótce firma rozpocznie instalację zestawów komputerowych. 

 


„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 
Utworzono: 21 październik 2015 Krystian Kalinowski
Opublikowano Odsłony: 487
Drukuj

Sala komputerowa dla wykluczonych cyfrowo
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu

W związku z możliwością zwiększenia zakresu realizowanego przez Gminę Myszyniec projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec", otrzymaliśmy zgodę na utworzenie dodatkowej sali komputerowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu. Jednostka ta zostanie wyposażona w 16 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne. Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej. Większość osób i rodzin korzystających z usług OPS-u to osoby należące do grupy docelowej kwalifikujące się do udzielenia wsparcia w ramach projektu. Są głównie: niepełnosprawni, bezrobotni, osoby starsze po 50 roku życia, rodziny wielodzietne i osoby w trudnej sytuacji materialnej.

Stworzenie sali komputerowej wraz z dostępem do Internetu, w której korzystać będą mogły osoby wykluczono cyfrowo nie posiadające komputera i dostępu do Internetu w znaczny sposób pomoże im np. w znalezieniu pracy czy też pokonaniu barier w posługiwaniu się nowymi możliwościami jakie daje Internet np.: bankowość elektroniczna czy nieograniczona możliwość komunikowania się ze sobą, zwiększenie kwalifikacji zawodowych itp.

Dzięki wsparciu znacznej grupy mieszkańców którzy korzystających z usług Ośrodka Pomocy Społecznej i nie tylko podlegającym „wykluczeniu cyfrowemu” zarówno z powodu trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych, stopnia niepełnosprawności czy też z innego powodu, zwiększą się ich szanse na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, poprawę statusu materialnego, dostęp do informacji i usług oferowanych drogą elektroniczną.

Nowa sala komputerowa powstanie w grudniu 2015 r.

 


„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 
Utworzono: 12 październik 2015 Krystian Kalinowski
Opublikowano Odsłony: 995
Drukuj

Możliwe przerwy w dostępie do Internetu

Informujemy, że w związku z modernizacją masztu w miejscowości Wolkowe, mogą wystąpić przerwy w dostępie do Internetu w Miejscowości Wolkowe i Krysiaki. Prace będą trwały do  13 października 2015 roku.


Za powstałe utrudnienia w pracy serdecznie przepraszamy.

 


„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 
Utworzono: 07 październik 2015 Krystian Kalinowski
Opublikowano Odsłony: 579
Drukuj

6 października 2015 r. w Sali bankietowej "Wersal" odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Gminę Myszyniec od 01 stycznia 2013 r. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec”

W konferencji udział wzięli uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście. Jednym z głównych punktów konferencji było przedstawienie przez koordynatora projektu krótkiej prezentacji nt. stopnia realizacji projektu, osiągniętych wskaźnikach i rezultatu oraz poszczególnych działaniach, jakie zostały zrealizowane. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez Burmistrza Myszyńca Pana Bogdana Glinkę oraz Koordynatora projektu Panią Annę Rzepkowską na poczęstunek przygotowany na tą okazję.

Podczas konferencji Anna Rzepkowska - Koordynator Projektu i Krystian Kalinowski – odpowiedzialny za obsługę informatyczną projektu przypomnieli Beneficjentom Ostatecznym o obowiązujących prawach i obowiązkach. Konferencja była również doskonałą okazją do podzielenia się uczestników projektu swoimi uwagami oraz problemami, jakie z ich punktu widzenia były zauważalne w trakcie wdrażania i realizacji projektu.

 


 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 
Utworzono: 03 wrzesień 2015 Krystian Kalinowski
Opublikowano Odsłony: 519
Drukuj

Nowa pracownia ...
Nowa pracownia ...
Nowa pracownia ...
Nowa pracownia ...
Nowa pracownia ...
Nowa pracownia ...
Nowa pracownia ...
Nowa pracownia ...
Nowa pracownia ...
Nowa pracownia ...
Nowa pracownia ...
Nowa pracownia ...„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 
Utworzono: 19 sierpień 2015 Krystian Kalinowski
Opublikowano Odsłony: 1514
Drukuj

Nowa pracownia komputerowa w Zespole Szkół w Myszyńcu

Zespół Szkół w Myszyńcu będzie mógł pochwalić się nową pracownią komputerową doposażoną w ramach realizowanego przez naszą Gminę Myszyniec Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec”. 

Szkoła zostanie wyposażona w 20 dodatkowych stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym oraz aplikacją ochrony/kontroli rodzicielskiej. We wcześniejszym etapie Projektu Szkoła ta została wyposażona w 45 stanowisk komputerowych.

Pracownia komputerowa powstanie w ramach unijnego projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Myszyniec”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa: 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.”

 


„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 
Utworzono: 28 styczeń 2015 Krystian Kalinowski
Opublikowano Odsłony: 1246
Drukuj

Zakończenie prac związanych z  wykonaniem sieci radiowej
w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Myszyniec”

    Zakończyły się prace związane z udostępnieniem darmowego Internetu dla uczestników projektu. W ramach zadania powstała infrastruktura sieci szerokopasmowej w technologii bezprzewodowej, która obejmuje swoim zasięgiem 9 miejscowości: Myszyniec, Wolkowe, Wykrot, Wydmusy, Krysiaki, Myszyniec Stary, Zalesie, Białusny Lasek i Olszyny.

    Dostęp do darmowego Internetu otrzymało łącznie 125 gospodarstw domowych oraz 8 jednostek Podległych Gminie Myszyniec, w tym:

 • Zespół Szkół w Myszyńcu,
 • Zespól Szkół w Wolkowych,
 • Zespół Szkół w Wykrocie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku.

    Do końca 2015 roku wszyscy Uczestnicy Projektu będą mieli zapewnioną obsługę serwisową, która będzie obejmowała rozwiązywanie problemów technicznych związanych z dostępem do Internetu. Obsługa techniczna będzie świadczona przez firmę P.T.I. Algo z Radomia.

Sieć radiowa
Sieć radiowa
Sieć radiowa
Sieć radiowa
Sieć radiowa
Sieć radiowa
Sieć radiowa
Sieć radiowa
Sieć radiowa
Sieć radiowa
Sieć radiowa


„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 
Utworzono: 04 grudzień 2014 Krystian Kalinowski
Opublikowano Odsłony: 1141
Drukuj

    Dnia 7 listopada br., w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec” zakończyły się wszystkie cykle bezpłatnych szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych projektu.  Szkolenia odbywały  w grupach 12-13 osobowych, w Jednostkach podległych Gminie Myszyniec. Szkolenia były prowadzone przez Ośrodek Szkolenia „Panda” z Myszyńca. W ramach szkoleń  Beneficjenci otrzymali pendrive wraz z materiałami szkoleniowymi. Podczas zajęć odbywały się przerwy kawowe wraz z poczęstunkiem. W ramach szkoleń Beneficjentów poruszone zostały następujące zagadnienia:

 1. podstawy technik informacyjnych i komunikacyjnych,
 2. organizacja zapisu i przechowywania danych na dysku komputera, instalowanie oprogramowania,
 3. zabezpieczenie komputera programami antywirusowymi,
 4. umiejętność pracy w programach pakietu typu OpenOffice: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, itp.
 5. wykorzystanie Internetu:
       a) tworzenie kont poczty elektronicznej e-mail, wysyłanie i odbiór korespondencji elektronicznej,
       b) wyszukiwanie i gromadzenie informacji: tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, aktywne poszukiwanie pracy,
       c) komunikatory internetowe - komunikacja bezpośrednia,
       d) fora internetowe i blogi,
       e) bezpieczeństwo w sieci,
 6. Fotografia cyfrowa:
       a) przenoszenie zdjęć z aparatu fotograficznego , z telefonu komórkowego,
       b) obróbka zdjęć,
       c) tworzenie albumów zdjęć i archiwizacja zdjęć,
       d) drukowanie zdjęć
 7. Prawa autorskie przy korzystaniu z komputera, etykieta komputerowa,
 8. Możliwości korzystania z bezpłatnego oprogramowania komputerowego

     Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu.
     Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności pomogą w efektywnej pracy na otrzymanym sprzęcie komputerowym. Wszystkim życzymy owocnej pracy!

 

 

Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...
Szkolenia z zak...

 

 

Strona 1 z 2

<< start < poprz. 1 2 nast. > koniec >>

Szukaj

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartProjekty„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Myszyniec”• Aktualności
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information