Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

• O Projekcie

Utworzono: 20 grudzień 2013 Krystian Kalinowski
Opublikowano Odsłony: 1595
Drukuj

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec”

            W dniu 16.12.2013r. Gmina Myszyniec podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

             Program Innowacyjna Gospodarka w ramach którego realizowany będzie projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec” to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.
POIG składa się z dziewięciu osi priorytetowych, które są podzielone na szczegółowe działania, w ramach których można ubiegać się o wsparcie. Celem osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie.

Okres realizacji projektu: 2013 – 2015

Cel główny projektu

Celem głównym Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Myszyniec poprzez umożliwienie bezpłatnego dostępu do Internetu z jednoczesnym wyposażeniem w sprzęt komputerowy dla 125 gospodarstw zagrożonych marginalizacją dostępu do Internetu z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej bądź niepełnosprawności.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Myszyniec poprzez zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu 125 gospodarstwom domowym z jednoczesnym wyposażeniem w sprzęt komputerowy.
  • Rozwój umiejętności korzystania z narzędzi komputera oraz w zakresie obsługi Internetu poprzez przeprowadzenie szkoleń w grupie 125 Beneficjentów Ostatecznych.
  • Stworzenie możliwości swobodnego dostępu do Internetu Beneficjentom Ostatecznym  Projektu oraz mieszkańcom Gminy Myszyniec zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
    w 8 jednostkach podległych Wnioskodawcy, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu i zakup sprzętu komputerowego w świetlicach komputerowych jednostek podległych.

Grupa docelowa projektu obejmuje:

1) dzieci i młodzież ucząca się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
2) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
3) dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce,
4) gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej.

W ramach projektu 125 uczestników końcowych wyłonionych w procesie rekrutacji zostanie przeszkolonych z zakresu podstawowej obsługi komputera, otrzyma komputer z dostępem do Internetu (na podstawie umowy użyczenia) wraz z usługami serwisowymi na okres trwania projektu oraz pięć lat po jego zakończeniu. Dla 8 jednostek podległych Gminie Myszyniec zostanie zakupionych 135 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz będzie zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu w tych jednostkach.

 

Całkowita wartość projektu: 1 876 680,00 zł

(jeden milion osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych)

Udział Unii Europejskiej: 1 595 178,00 zł.

Środki pochodzące z Budżetu Państwa: 281 502,00 zł.„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Szukaj

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartProjekty„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Myszyniec”• O Projekcie
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information