Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

• FAQ - zadaj pytanie

Gmina Myszyniec
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
www.myszyniec.pl

Aby zadać pytanie albo zgłosić problem związany z użytkowaniem użyczonego sprzętu komputerowego, należy wypełnić jedynie formularz zgłoszeniowy. Trafi on do osoby odpowiedzialnej za obsługę informatyczną projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec".


Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy >>kliknij tutaj<<

 

Utworzono: 08 lipiec 2014 Krystian Kalinowski
Opublikowano Odsłony: 1051
Drukuj


1. OGÓLNE PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU

 

1.1  Jaki jest cel projektu?

Celem głównym Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Myszyniec poprzez umożliwienie bezpłatnego dostępu do Internetu z jednoczesnym wyposażeniem w sprzęt komputerowy dla 125 gospodarstw zagrożonych marginalizacją dostępu do Internetu z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej bądź niepełnosprawności. 

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Myszyniec poprzez zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu 125 gospodarstwom domowym z jednoczesnym wyposażeniem w sprzęt komputerowy.
  • Rozwój umiejętności korzystania z narzędzi komputera oraz w zakresie obsługi Internetu poprzez przeprowadzenie szkoleń w grupie 125 Beneficjentów Ostatecznych.
  • Stworzenie możliwości swobodnego dostępu do Internetu Beneficjentom Ostatecznym  Projektu oraz mieszkańcom Gminy Myszyniec zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
    w 8 jednostkach podległych Wnioskodawcy, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu i zakup sprzętu komputerowego w świetlicach komputerowych jednostek podległych.

 

1.2  Jakie jest źródło finansowania projektu?

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec” jest w 100% dofinansowany w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

1.3  Kto może być Uczestnikiem projektu?

 Grupa docelowa projektu obejmuje:

1)      dzieci i młodzież ucząca się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,

2)      osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

3)      dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce,

4)      gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej.

 

1.4  Czy można się jeszcze zgłosić do udziału w projekcie?

Nie. Rekrutacja do projektu została już zakończona. W terminie od 10.02.2014 r. do 10.03.2014 r. wpłynęło 164 formularzy zgłoszeniowych do projektu. Zgodnie z regulaminem rekrutacji Komisja Rekrutacyjna wyłoni spośród wszystkich zainteresowanych 125 gospodarstwa domowe, które spełnią kryteria formalne i uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Pozostałe osoby spełniające kryteria udziału w projekcie, które uzyskały mniejszą liczbę punktów zostaną wpisane na Listę Rezerwową. W przypadku rezygnacji przez uczestnika projektu jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.


1.5  Kto może oprócz Uczestnika projektu korzystać ze sprzętu komputerowego?

Z użyczonego sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu mogą korzystać wszystkie osoby będące we wspólnym co Uczestnik projektu gospodarstwie domowym. Zabronione jest użyczanie sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu osobom trzecim nie będącym we wspólnym co Uczestnik projektu gospodarstwie domowym.

 

1.6  Czy Uczestnik projektu może wywieźć użyczony sprzęt komputerowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Nie. Użyczony sprzęt komputerowy należy użytkować na terenie Polski. W przypadku wywiezienia przez Uczestnika projektu sprzętu komputerowego poza terytorium kraju, wszelka odpowiedzialność z tytułu awarii, utraty, zniszczenia sprzętu komputerowego spoczywa na Uczestniku projektu, który w przypadku wystąpienia takiej okoliczności jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkody.

 

1.7 Czy Uczestnik projektu może korzystać ze sprzętu komputerowego i Internetu poza granicami Gminy Myszyniec?

Tak. Należy pamiętać, że dostęp do Internetu w tym jego jakość jest uzależniony od infrastruktury teleinformatycznej znajdującej się na danym terenie. Ponadto serwis sprzętu komputerowego w przypadku braku możliwości zdalnej naprawy jest świadczony jedynie w granicach administracyjnych Gminy Myszyniec. Ponadto Uczestnik projektu w przypadku podróży wraz ze sprzętem komputerowym jest zobowiązany do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i zachowania szczególnej ostrożności.

 

1.8  Czy mogę zrezygnować z projektu np. po czterech latach?

Uczestnik projektu może zrezygnować z uczestnictwa w każdym momencie jego trwania. Wówczas Uczestnik wypełnia deklarację rezygnacji z uczestnictwa w projekcie oraz dokonuje zwrotu użyczonego sprzętu komputerowego i oprogramowania, w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem stopnia zużycia, będącego następstwem prawidłowej eksploatacji.

 

 

1.9  Dostałem/am pismo o zakwalifikowaniu do projektu. Co mam teraz zrobić?

Czekać na kontakt ze strony pracowników biura w celu ustalenia terminu szkolenia stacjonarnego.

 

1.10  Na jak długo dostanę sprzęt komputerowy?

Do końca czasu trwania projektu, czyli do 31 grudnia 2015 r.. plus 5-letni okres "trwałości projektu" gwarantowany przez Gminę Myszyniec (2020r.).

 

1.11  Co zrobić, gdy zmieniłem adres zamieszkania, telefon, dowód osobisty?

Wszelkie zmiany danych teleadresowych takich jak adres zamieszkania, telefon oraz zmianę dowodu osobistego, nazwiska należy zgłaszać osobiście do Biura Projektu, Urząd Miejski w Myszyńcu, Pl. Wolności 60, p.29.

 

1.12  Czy będę musiał/a ponosić koszty naprawy użyczonego mi sprzętu?

Zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie oraz Umową Użyczenia, Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność finansową za zaginięcie lub zniszczenie sprzętu z jego winy. Nie ponosi jednak kosztów naprawy użyczonego sprzętu jeżeli awaria była wywołana przez usterkę techniczną czy wadę fabryczną sprzętu.

 

1.13  Czy komputer dostanę na własność?

Nie, komputer jest Pani/Panu użyczony nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia, na czas trwania projektu oraz przez okres utrzymania trwałości - czyli przez kolejne 5 lat. Właścicielem komputera przez cały czas jest Gmina Myszyniec.

 

1.14  Czy dostęp do Internetu jest darmowy?

W czasie trwania projektu i po jego zakończeniu, przez 5 lat, dostęp do Internetu jest darmowy.

 

1.15  Czy będę mógł rozbudować komputer?

Nie ma możliwości samemu rozbudowy i ingerencji w sprzęt komputerowy.
W I kwartale 2015 roku zostanie przeprowadzona modernizacja sprzętu komputerowego polegająca na wymianie zużytych urządzeń wskazujących, montażu dysk 1 TB oraz podwojeniu pamięci RAM.

 

 


„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

Szukaj

Odwiedza nas 232 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartProjekty„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Myszyniec”• FAQ - zadaj pytanie
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information