Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Rada Miejska w Myszyńcu Wybory Samorządowe 2014

Utworzono: 05 wrzesień 2014
Drukuj

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaję informację o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

1

Myszyniec

 

Tablice informacyjne przy: Urzędzie Miejskim, poczcie, przychodni Medyk, naprzeciw kościoła

2

Myszyniec Stary

Tablica informacyjna przy sklepie GS

3

Myszyniec -Koryta

Tablica informacyjna przy dawnym laboratorium

4

Pełty

Tablica informacyjna koło sklepu

5

Białusny Lasek

Tablica informacyjna przy szkole

6

Świdwiborek

Tablica informacyjna przy świetlicy wiejskiej

7

Wydmusy

Tablica informacyjna przy remizie OSP

8

Drężek

Tablica informacyjna przy posesji nr 7, państwa Ciak

9

Wykrot

Tablica informacyjna przy szkole

10

Gadomskie

Tablica informacyjna w centrum wsi

11

Wolkowe I

Tablica informacyjna przy remizie OSP

12

Wolkowe II

Tablica informacyjna przy posesji pani sołtys

13

Olszyny

Tablica informacyjna przy szkole

14

Cięćk

Tablica informacyjna przy sklepie GS

15

Niedźwiedź

Tablica informacyjna naprzeciw świetlicy wiejskiej

16

Krysiaki

Tablica informacyjna koło kościoła

17

Zdunek

Tablica informacyjna przy remizie OSP

18

Charciabałda

Tablica informacyjna przy sklepie GS

19

Zalesie

Tablica informacyjna przy sklepie GS

 

Burmistrz Myszyńca

 

/-/ Bogdan Glinka

 

 

 
Utworzono: 05 wrzesień 2014
Drukuj

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Myszyńca

z dnia 3 września 2014 roku

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Numer

okręgu

 

Granice okręgu

Liczba radnych

wybieranych
w okręgu

1

Miasto Myszyniec – ulice: Sportowa, Dzieci Polskich, Plac Wolności, Henryka Sienkiewicza, Modra, Nadrzeczna, dr Stanisława Pawłowskiego, Plac Kardynała Wyszyńskiego, Mazurska, Zygmunta Padlewskiego, Adama Chętnika, Kurpiowska, Pl. Konstantego Rynarzewskiego, Zawiszy Czarnego.

1

2

Miasto Myszyniec – ulice: Most Kopański, Świerkowa, Lipowa, Macieja Kikuły, Modrzewiowa, Dębowa, Sosnowa, Poległych, Jagodowa, Obwodowa, Akacjowa, Brata Zeno, Bursztynowa, Rubinowa, Tęczowa, Wesoła, Bartna, Baśniowa, Perłowa, Gen. Józefa Bema, Myszyniec-Koryta od nr 1 do nr 23 (Browary).

1

3

Miasto Myszyniec – ulice: Władysława Reymonta, Św. Franciszka, Przemysłowa, Słoneczna, Łączności, 23 Stycznia, Kazimierza Stefanowicza, Wincentego Witosa, Ogrodowa. Zawodzie.

1

4

Miasto Myszyniec – ulice: Stacha Konwy, Kolejowa, Miodowa, Kadzidlańska, Targowa, Wrzosowa, Kwiatowa, Pszczela, Piaskowa.

1

5

Sołectwo: Myszyniec Stary.

1

6

Sołectwa: Pełty, Myszyniec – Koryta od nr 24 do nr 55.

1

7

Sołectwa: Białusny Lasek, Świdwiborek.

1

8

Sołectwa: Charciabałda, Zdunek.

1

9

Sołectwa: Wydmusy, Drężek.

1

10

Sołectwa: Wykrot, Gadomskie.

1

11

Sołectwo: Wolkowe I.

1

12

Sołectwa: Wolkowe II, Niedźwiedź.

1

13

Sołectwo: Olszyny.

1

14

Sołectwa: Krysiaki, Cięćk.

1

15

Sołectwo: Zalesie.

1

 

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60.

 

BURMISTRZ

 

/-/ Bogdan Glinka

 
Utworzono: 05 wrzesień 2014
Drukuj

Państwowa Komisja Wyborcza oraz Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, iż nie prowadzi rekrutacji, ani nie jest organem właściwym do powoływania obwodowych komisji wyborczych.

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach.
Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy dostępne będą na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz poszczególnych komisarzy wyborczych po upływie terminu na zawiadamianie o utworzeniu komitetów wyborczych, tj. po dniu 8 września 2014 r.
Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania.
Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych powołują spośród wyborców gminne (miejskie) komisje wyborcze, najpóźniej w dniu 27 października 2014 r. Natomiast zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) działający w ramach zapewniania gminnej (miejskiej) komisji wyborczej obsługi administracyjnej.
Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na radnych lub zarejestrowany został kandydat na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w danej gminie.
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 r.
Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.
Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.
Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy właściwej dla tej komisji i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:

  • 1) jest obywatelem polskim;
  • 2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;
  • 3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • 4) nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
  • 5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Ponadto należy zauważyć, że:

  • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,
  • przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na radnych.

 

 

Szukaj

Odwiedza nas 138 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartRada MiejskaWybory Samorządowe 2014
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information