Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Filtr

Kolonie letnie dla dzieci rolników 08.08-21.08.2015r.

Utworzono: wtorek, 28, lipiec 2015 11:00 Krystian Kalinowski Odsłony: 3034

Kolonie letnie dla dzieci rolników

         Urząd Miejski w Myszyńcu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras ogłasza nabór na dofinansowane kolonie letnie dla dzieci rolników.

Kolonie letnie przeznaczone są dla dzieci w wieku do 16 lat. W koloniach mogą wziąć udział dzieci, których przynajmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.  (wymagane zaświadczenie o odprowadzeniu składek do KRUS, przynajmniej przez jednego rodzica).

Wypoczynek będzie miał miejsce w Bieszczadach, w miejscowości Lesko, woj. podkarpackie, w terminie: 08.08-21.08.2015r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1050 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700 zł brutto. Wkład własny pokrycia kosztów kolonii letnich to 350 zł.


W ramach niniejszej oferty zagwarantowane są m.in.:

 • zakwaterowanie
 • wyżywienie
 • atrakcyjny program turystyczny (zapewniamy bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych miejsc
 • transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Państwa Gminy – dokładne miejsce zbiórki oraz godzinę wyjazdu określimy w porozumieniu z Państwem)
 • ubezpieczenie NNW uczestników
 • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej

 

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do Urzędu miejskiego w Myszyńcu
pok. nr. 3 do 04.08.2015 r.  Ilość miejsc ograniczona.

Opublikowano

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik zespołu- koordynator projektu "

Utworzono: wtorek, 31, lipiec 2012 14:07 Dariusz Kobus Odsłony: 3203

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne na stanowisko kierownik zespołu– koordynator projektu

Gminna Administracja Placówek Oświatowych

Myszyniec Stary 105

07- 430 Myszyniec

 

Oferta pracy Nr 2/12

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne na stanowisko kierownik zespołu- koordynator projektu „Innowacyjny program rozwojowy szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wpłynęło dwie oferty. Niżej wymieniona  kandydatka spełnia wymogi formalne:

 1. Marlena Mierzejek zam. Wolkowe

 

Myszyniec Stary, dn. 31.07.2012 r.

Dyrektor

Gminnej Administracji Placówek

Oświatowych w Myszyńcu Starym

/-/

Małgorzata Kamińska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik zespołu- koordynator projektu "

Utworzono: wtorek, 31, lipiec 2012 14:06 Dariusz Kobus Odsłony: 2323

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne na stanowisko kierownik zespołu– koordynator projektu

Gminna Administracja Placówek Oświatowych

Myszyniec Stary 105

07- 430 Myszyniec

 

Oferta pracy Nr 2/12

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne na stanowisko kierownik zespołu- koordynator projektu „Innowacyjny program rozwojowy szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wpłynęło dwie oferty. Niżej wymieniona  kandydatka spełnia wymogi formalne:

 1. Marlena Mierzejek zam. Wolkowe

 

Myszyniec Stary, dn. 31.07.2012 r.

Dyrektor

Gminnej Administracji Placówek

Oświatowych w Myszyńcu Starym

/-/

Małgorzata Kamińska

Opublikowano

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO 31.07.2012

Utworzono: wtorek, 31, lipiec 2012 10:58 Dariusz Kobus Odsłony: 2445

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW-PIB w Warszawie

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07.30 dnia 31.07.2012 r. do godz. 07.30 dnia 01.08.2012 r.

W dzień:
zachmurzenie małe lub umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy:
zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, zmienny. PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07.30 dnia 01.08.2012 r. do godz. 07.30 dnia 02.08.2012 r.

 

 

Opublikowano

Publikacja "Myszyniec i okolice w fotografii"

Utworzono: wtorek, 31, lipiec 2012 10:22 Dariusz Kobus Odsłony: 7002

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca realizuje projekt pt.:

„Promocja obszaru kurpiowszczyzny poprzez przygotowanie i wydanie publikacji pod tytułem "Myszyniec i okolice w fotografii" prezentującej walory turystyczne i kulturowe regionu kurpiowskiego”


Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach Osi 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt jest również współfinansowany ze środków Gminy Myszyniec.

Celem projektu jest promocja kultury kurpiowskiej, rozpowszechnienie informacji o walorach turystycznych Kurpiowszczyzny i ukazanie regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie a także kultywowanie i rozpowszechnienie gwary kurpiowskiej poprzez zamieszczenie w publikacji tekstów zarówno w literackim języku polskim jak i w gwarze kurpiowskiej.

W publikacji zostaną zamieszczone fotografie ukazujące kurpiowską przyrodę, architekturę, kulturę. Ponadto w publikacji znajdą się opisy tematyczne dotyczące obszaru kurpiowszczyzny, m.in.: opis warunków naturalnych, zarys historyczny, kultura materialna, kalendarium imprez kulturalnych, a także informacje o bazie gastronomicznej i noclegowej okolic Myszyńca i miejscowości z powiatu ostrołęckiego. Interesującą formą promocji Kurpiowszczyzny proponowaną w publikacji będzie przedstawienie tekstów w literackim języku polskim i w gwarze kurpiowskiej, według zapisu fonetycznego opracowanego przez profesora Rubacha.

 

Główna akcja promocyjna związana z rozpowszechnieniem folderu „Myszyniec i okolice w fotografii” odbędzie się podczas  XXXV Miodobrania Kurpiowskiego w dniu 26 sierpnia 2012 r. Folder będzie dostępny w punkcie informacyjnym znajdującym się przy scenie.

Po 26 sierpnia 2012 r. folder będzie rozpowszechniany w sekretariacie RCKK, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Publikacja opracowana przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Opublikowano

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników - sierpień 2012 r.

Utworzono: czwartek, 26, lipiec 2012 08:42 Dariusz Kobus Odsłony: 4935

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do Burmistrza Myszyńca w terminie od 1 - 31 SIERPNIA 2012 r.

Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Opublikowano

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2012/2013

Utworzono: piątek, 20, lipiec 2012 13:13 Dariusz Kobus Odsłony: 4488

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2012/2013

w szkołach na terenie Gminy Myszyniec

 

 Podstawą do przyznania wyprawki szkolnej jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 roku  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 21 czerwca 2012r. poz. 706).

Opublikowano

Oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bartnik” na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie.

Utworzono: piątek, 20, lipiec 2012 12:19 Sławomir Kamiński Odsłony: 5809

Oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bartnik” na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie.

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) została złożona oferta przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bartnik”, z siedzibą przy ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Burmistrz Myszyńca zgodnie z ww. artykułem zamieszcza ofertę na okres 7 dni. Każdy zainteresowany, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do dnia 27 lipca 2012r.).

Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu uwag zostanie niezwłocznie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:, urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 

Osoba do kontaktu:

Sławomir Kamiński – Sekretarz Gminy

Oferta realizacji zadania publicznego:

{phocadownload view=file|id=56|target=s}

Opublikowano

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce

Utworzono: czwartek, 19, lipiec 2012 09:55 Katarzyna Brakoniecka Odsłony: 2190

 Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce w sprawie podstawowych wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (RMRiRW z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Dz.U. Nr 207, póz. 1370).

Podstawowe zasady dokonywania uboju zwierząt na użytek własny:

 1. Powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce na co najmniej 24 godziny przed zamiarem dokonania uboju.
 2. Uboju na terenie gospodarstwa może dokonywać osoba posiadająca uprawnienia.
 3. W przypadku trzody chlewnej obowiązkowe jest badanie w kierunku włośni.
 4. W przypadku cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz powiadomienie musi zawierać oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału SRM ( w przypadku cieląt- migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy, krezka, inne odpady mające kontakt z SRM). Wymagany jest dokument handlowy z zakładu utylizacyjnego potwierdzający odbiór materiału SRM.


Za dokonanie uboju zwierząt bez powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce na co najmniej 24 godziny przed zamiarem dokonania uboju grozi kara w wysokości od 100 zł do 2000 zł zgodnie z § l, pkt. 34 RMRiRW z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Nr 93, póz. 600).Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce
Józef Białowąs Do pobrania:
{phocadownload view=file|id=53|target=s}
{phocadownload view=file|id=54|target=s}

Opublikowano

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Utworzono: czwartek, 19, lipiec 2012 09:30 Dariusz Kobus Odsłony: 2718OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownik zespołu – koordynator projektu „Innowacyjny program rozwojowy- szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów”

Oferta pracy:              Nr 2/ 12

Miejsce pracy: Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym

Myszyniec Stary 105, 07- 430 Myszyniec

Stanowisko:                kierownik zespołu – koordynator projektu

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. co najmniej pięcioletni staż pracy,
 6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia - kierunek zarządzanie,
 7. znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, finansów publicznych,
 8. znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 9. umiejętność obsługi programów komputerowych: pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność zarządzania zespołem,
 2. dobra organizacja pracy,
 3. terminowość,
 4. komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. koordynowanie działań związanych z realizacją projektu,
 2. kierowanie zespołem projektowym,
 3. utrzymywanie stałych kontaktów w sprawie realizacji projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
 4. nadzór nad finansową realizacją dotacji,
 5. nadzór nad merytoryczną realizacją projektu,
 6. przygotowywanie wniosków o płatność,
 7. nadzorowanie promocji projektu,
 8. monitorowanie i ewaluacja projektu.

 

Warunki pracy:

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Istnieją jednak bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy, ponieważ mimo iż są podjazdy dla niepełnosprawnych do budynku i odpowiedniej szerokości drzwi, to biuro projektu mieści się na drugim piętrze a w budynku nie ma windy.

Umowa będzie zawarta po przeprowadzeniu naboru na czas określony do 30.09.2012 r. tj. na czas realizacji projektu „Innowacyjny program rozwojowy – szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów”.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy- według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę),
 6. ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w  Myszyńcu Starym, Myszyniec Stary 105, 07- 430 Myszyniec lub przesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy nr 2/12” w terminie: do dnia 30 lipca 2012 r. do godz. 1600 (decyduje data wpływu oferty do jednostki).

 


Dalsze etapy naboru:

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub e- mailem w ciągu 7 dni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogólne zasady rekrutacji na stanowiska urzędnicze określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

Myszyniec Stary, dnia. 19.07.2012 r.

 

Dyrektor                

Gminnej Administracji Placówek

Oświatowych w Myszyńcu Starym

/-/                     

  Małgorzata Kamińska      

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Do pobrania:

{phocadownload view=file|id=55|target=s} 

   

Opublikowano

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Utworzono: czwartek, 19, lipiec 2012 09:24 Dariusz Kobus Odsłony: 4767

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU NABORU

NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym  na podstawie ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) unieważnia nabór Nr 1/12 na stanowisko urzędnicze kierownik zespołu – koordynator projektu „Innowacyjny program rozwojowy- szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów” ogłoszony w dniu 10.07.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu oraz na stronie internetowej jednostki http://gapomyszyniec.pl

Przyczyną unieważnienia jest błąd w ogłoszeniu o naborze.

Osoby, które złożyły swoją ofertę mogą odebrać dokumenty w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym, Myszyniec Stary 105, 07-430 Myszyniec od poniedziałku  do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia unieważnienia.  

 

Myszyniec Stary, dnia. 19.07.2012 r.

 

Dyrektor          

Gminnej Administracji Placówek

Oświatowych w Myszyńcu Starym

                                                                                                           /-/               

                                                                                         Małgorzata Kamińska   

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano

OBWIESZCZENIE o XVI Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: środa, 18, lipiec 2012 13:29 Krystian Kalinowski Odsłony: 3112

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MYSZYŃCU

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 lipca 2012 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 1. powołania i ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej
 2. udzielenia dotacji celowej Miastu Ostrołęka na zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo – ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczenia skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce
 3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 4. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż 3 lata,
 5. nadania nazwy ulicy na terenie wsi Myszyniec Stary,
 6. zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 rok,
 7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Sławomir Świtaj

Opublikowano

STYPENDIA SOCJALNE

Utworzono: środa, 18, lipiec 2012 11:14 Dariusz Kobus Odsłony: 7927

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje zainteresowanych, że od 20 sierpnia 2012 roku można pobierać druki WNIOSKÓW O PRZYZNANIE SZKOLNEGO STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013.

Wnioski będą dostępne w pokoju nr 12 na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Termin składania wniosków o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego:

- od 01 do 15 września 2012r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- do 15 października 2012 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

Opublikowano

Załóż firmę z WUP III

Utworzono: czwartek, 12, lipiec 2012 09:56 Dariusz Kobus Odsłony: 3414

 

 

 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE
FILIA W OSTROŁĘCE
informuje

o przystąpieniu do realizacji do projektu "Załóż firmę z WUP III"
dla mieszkańców miasta Ostrołęka i powiatu: ostrołęckiego, makowskiego lub przasnyskiego. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach VI Priorytetu "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiDziałanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"

Jeżeli jesteś mieszkańcem powiatu: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego,
przasnyskiego lub miasta Ostrołęka; Nie miałeś/aś zarejestrowanej działalności
gospodarczej w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
(nie dotyczy działalności gospodarczej zarejestrowanej poza granicami polski)

Pomyśl o własnej firmie, skorzystaj z bezzwrotnej dotacji Unii Europejskiej, która można otrzymać uczestnicząc w projekcie:

"Załóż firmę z WUP II"

realizowanym przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Ostrołęce

Zatwierdzony do realizacji projekt jest skierowany do osób fizycznych, które:
1) są osobami bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo oraz zamieszkują (wg definicji Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, makowskiego oraz miasta Ostrołęki,
2) przystępując do projektu zobowiążą się do zarejestrowania planowanej działalności gospodarczej na terenie woj. mazowieckiego zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.


Zapraszamy na spotkanie informacyjne o godzinie 10.00
do Filii WUP w Ostrołęce, ul. Poznańska 17, I piętro, pokój 25
tel. (029) 760 30 60, (29) 760 52 48
w wybranym terminie: 16, 17, 18, 19 i 20 lipca 2012 r., oraz
17 lipca 2012 r. godzina 10.00 w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 66
18 lipca 2012 r. godzina 10.00 w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim przy ul. Rynek 1
19 lipca 2012 r. godzina 10.00 w Starostwie powiatowym w Przasnyszu przy ul. św. St. Kostki 5
Formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie:
www.wup.mazowsze.pl / zakładka Filia w Ostrołęce 

 

Opublikowano

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet

Utworzono: czwartek, 12, lipiec 2012 08:17 Dariusz Kobus Odsłony: 3897

Zapraszamy na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.
Badania będą wykonywane bezpłatnie w dniu 3 sierpnia 2012 roku przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu (przy Szkole Podstawowej)

Rejestracja i informacje:
w godz. 8.00 - 20:00
nr tel. 85 6760332, 85 6761322

Opublikowano

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- kierownik zespołu – koordynator projektu

Utworzono: wtorek, 10, lipiec 2012 13:17 Dariusz Kobus Odsłony: 2821

   

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownik zespołu – koordynator projektu „Innowacyjny program rozwojowy- szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów”

Oferta pracy:              Nr 1/ 12

Miejsce pracy: Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym

Myszyniec Stary 105, 07- 430 Myszyniec

Stanowisko:                kierownik zespołu – koordynator projektu

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. co najmniej pięcioletni staż pracy,
 6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia - kierunek zarządzanie,
 7. znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, finansów publicznych,
 8. znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 9. umiejętność obsługi programów komputerowych: pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność zarządzania zespołem,
 2. dobra organizacja pracy,
 3. terminowość,
 4. komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. koordynowanie działań związanych z realizacją projektu,
 2. kierowanie zespołem projektowym,
 3. utrzymywanie stałych kontaktów w sprawie realizacji projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
 4. nadzór nad finansową realizacją dotacji,
 5. nadzór nad merytoryczną realizacją projektu,
 6. przygotowywanie wniosków o płatność,
 7. nadzorowanie promocji projektu,
 8. monitorowanie i ewaluacja projektu.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy- według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę),
 6. ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji.

11. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w  Myszyńcu Starym, Myszyniec Stary 105, 07- 430 Myszyniec lub przesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy nr 1/12” w terminie: do dnia 20 lipca 2012 r. do godz. 1600 (decyduje data wpływu oferty do jednostki).

Dalsze etapy naboru:

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub e- mailem w ciągu 7 dni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej

Ogólne zasady rekrutacji na stanowiska urzędnicze określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

                                                                                                                                                             Dyrektor

Gminnej Administracji

Placówek Oświatowych

                                                                                                                                                                           /-/                                                                                                                                                  

Małgorzata Kamińska

 

Myszyniec, dn. 10.07.2012 r.

 

Projekt współfinansowany se środków Unii Europejskiej, w ranach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowano

Ostrzeżenie o upałach

Utworzono: piątek, 06, lipiec 2012 13:15 Krystian Kalinowski Odsłony: 4307

Ostrzegamy mieszkańców Gminy Myszyniec przed zbliżającą się falą upałów. Wychodząc z domu warto zadbać o nakrycie głowy i wzięcie czegoś do picia. Wysokie temperatury stwarzają ryzyku udaru słonecznego. Powodują również wzrost zagrożenia pożarowego oraz często uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg, związane z ich roztapianiem.


Mazowieckie Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych wydało ostrzeżenie o upałach, które trwać będą do niedzielnego wieczora (do godz. 20).

 

Ostrzeżenie Nr 60 i 61

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1

Obszar: Województwo Mazowieckie- subregion zachodni i północny

Ważność: od godz. 12:00 dnia 06.07.2012 do godz. 20:00 dnia 08.07.2012

Przebieg: Przewiduje ię temperaturę maksymalną 30 do 33°C. Temperatura minimalna około 20°C

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

 

Opublikowano

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na wsparcie realizacji zadania publicznego

Utworzono: piątek, 06, lipiec 2012 09:11 Dariusz Kobus Odsłony: 3827

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Promocja obszaru kurpiowszczyzny poprzez przygotowanie i wydanie publikacji pod tytułem „Myszyniec i okolice w fotografii" prezentującej walory turystyczne i kulturowe regionu kurpiowskiego.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) została złożona oferta przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, z siedzibą przy ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Burmistrz Myszyńca zgodnie z ww. artykułem zamieszcza ofertę na okres 7 dni. Każdy zainteresowany, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do dnia 13 lipca 2012r.).

Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu uwag zostanie niezwłocznie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:, urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Osoba do kontaktu:

Sławomir Kamiński – Sekretarz Gminy

{phocadownload view=file|id=51|target=s}

{phocadownload view=file|id=52|target=s}

Opublikowano

Apel KRUS - "Kosi kosi łapki, nie-bezpieczne żniwa"

Utworzono: środa, 04, lipiec 2012 12:57 Dariusz Kobus Odsłony: 3180

Rolnicy pracują na coraz to nowocześniejszych sprzętach rolniczych, jednak bez względu na ich technikę i nowoczesność, co roku dochodzi do makabrycznych wypadków z ich udziałem. Nie zawsze są one śmiertelne, ale bardzo często kończą się kalectwem lub rozległymi ranami.
Rolników gubi pośpiech i przekonanie, że nic się im nie zdarzy.

W ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego wypadkom podczas prac polowych z maszynami, polowych prac ręcznych i podczas transportu płodów rolnych uległo 367 osób w tym 83 kobiety i 284 mężczyzn.

Najwięcej wypadków śmiertelnych i ciężkich w czasie żniw i nie tylko ma miejsce w wyniku nieprawidłowego przewożenia osób i niezgodnej z zasadami bezpiecznej pracy obsługi maszyn rolniczych.

W kwietniu 2011 na polu w gm. Sitno (woj. lubelskie) na ostrzach wałka rozrzutnika zginął 55-letni rolnik. W sierpniu 2011 roku w województwie lubelskim przyglądający się pracy kombajnisty, stojący obok mężczyzna, niezauważony przez kombajnistę podszedł do maszyny i z niewiadomych przyczyn włożył rękę do sieczkarki. 47-letni rolnik stracił dłoń.
W maju 2012 roku w województwie podlaskim doszło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem dzieci. Dwaj chłopcy pracowali na polu. Jeden kierował ciągnikiem, drugi, 10-letni siedział na przyczepie. W pewnym momencie chłopiec spadł z przyczepy wprost pod koła. Lekarzom nie udało się uratować jego życia.
A wiadomym jest; co zwykli powtarzać inspektorzy ds. prewencji KRUS, że przyczepa ciągnikowa, wóz, wykorzystywane do przewozu ludzi, powinny być do tego celu odpowiednio przystosowane przez zamontowanie siedzeń, podwyższenie burt, wyposażenie w drabinkę lub schodki ułatwiające wchodzenie i schodzenie. Wiadomo również, że niektórych prac nie należy powierzać dzieciom.
Do tragicznego wypadku doszło również w kwietniu 2012 na polu w powiecie kartuskim (woj. zachodnio pomorskie). 71-letni mężczyzna podszedł zbyt blisko do jednego z wałów młocarni, został szarpnięty przez urządzenie i kilkakrotnie obrócony, uderzając o maszynę i podłoże. Poniósł śmierć.

Przed rolnikami kolejne żniwa. Warto więc powtórzyć kilka zasad bezpiecznej pracy podczas prac polowych.

Podczas usuwania awarii, gromadzących się materiałów, np. zapchań słomy, nawlekania sznurka (snopowiązałki), wymiany części, zmiany położenia lub nastawienia elementów roboczych, regulacji czy napraw maszyn rolniczych, należy najpierw zgasić silnik, wyłączyć napęd i odczekać momentu, aż wszystkie części ruchome przestaną pracować – apelują podczas szkoleń inspektorzy ds. prewencji KRUS. Takie manipulowanie najczęściej kończy się kalectwem, apelują.

Duże zagrożenie stanowi również obsługa ciągników i maszyn rolniczych bez osłon przekładni napędowych, zwłaszcza osłon na wałach przegubowo-teleskopowych oraz na częściach ruchomych, jak również w wyniku operowania kończynami w strefie bezpośredniego zagrożenia pochwyceniem. Dochodzi tu nieraz do wypadków skutkujących utratą rąk, dłoni, palcy, a nawet nóg.
Do makabrycznego w skutkach wypadku doszło w 2010 w gminie Stanin województwa lubelskiego. 55-latka pracowała na polu przy zbiorze kukurydzy. Gdy kombajn się zatrzymywał, kobieta wrzucała do sieczkarni nieskoszone pędy kukurydzy. Stojąc zbyt blisko urządzenia, niespodziewanie maszyna razem z pędami wciągnęła nogi 55-latki pod tarczę z nożami. Obie kończyny uległy częściowej amputacji. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła. Z kolei w roku 2011 w powiecie mławskim województwa mazowieckiego rolnik wypompowywał gnojowicę z szamba przy pomocy naczepy asenizacyjnej. W chwili zdarzenia manipulował przy pompie próżniowej, kiedy nagle został pochwycony przez wał przegubowo-teleskopowy pozbawiony osłon, który go przerzucił. W wyniku doznanych obrażeń rolnik zmarł.

Najwięcej wypadków zdarzających się podczas żniw dotyczy jednak upadków z wysokości. W powiecie ostrowskim województwa mazowieckiego w lipcu 2011 roku rolnik zrzucał rękoma belę siana z przyczepy na siedlisko. Popychając belę stracił równowagę i spadł za nią z wysokości uderzając głową o otwartą burtę, następnie upadając na powierzchnię łąki. W wyniku tego upadku rolnik doznał urazu kręgosłupa.
Co roku obserwuje się załadowane sprasowaną słomą przyczepy, na których przewożone są osoby, w tym często dzieci. W powiecie płockim w 2011 roku rolniczka pracowała na własnym polu przy zwózce siana. Kobieta stojąc na przyczepie układała kostki siana, jej mąż podjeżdżał po następne. Ruch przyczepy spowodował zachwianie i upadek poszkodowanej stojącej na luźno ułożonych kostkach przez tylną burtę, na ziemię. Rolniczka odniosła poważne obrażenia ciała.
Należy pamiętać, że przyczepy do przewożenia sprasowanej słomy powinny mieć podwyższone burty lub specjalną obudowę siatkową. Do schodzenia z załadowanego wozu lub przyczepy używać należy odpowiednio długiej i dobrze ustawionej drabiny. Podczas prac załadunkowych i wyładunkowych silnik pojazdu powinien być wyłączony, a jeśli pojazd stoi na pochyłości, powinien być zabezpieczony przed staczaniem się; wskazują inspektorzy KRUS.
Niebezpieczne może być również sprzęganie ciągnika z przyczepami czy maszynami rolniczymi. W czasie podłączania i rozprzęgania przyczep najczęściej urazom ulegają dłonie poszkodowanych. W lipcu 2011 w powiecie ostrołęckim rolnik rozprzęgał kosiarkę rotacyjną z ciągnikiem przy niezaciągniętym hamulcu w ciągniku stojącym na nierówności. Zsuwające się na nierównym terenie maszyny spowodowały przyciśnięcie kciuka rolnika do zaczepu i jego uraz.

Rolniku! Od ciebie zależy bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny.

Powinieneś pamiętać, że dzieciom do lat 15 nie można powierzać samodzielnej obsługi ciągników i maszyn rolniczych; nie pozwalaj również osobom bez uprawnień kierować ciągnikiem lub kombajnem; zanim rozpoczniesz pracę przeczytaj instrukcję bezpiecznej obsługi maszyny, pracuj tylko maszynami sprawnymi technicznie; pamiętaj, że załadunek i rozładunek słomy lub siana należy powierzać osobom dorosłym, sprawnym fizycznie, a nie dzieciom i osobom starszym; podczas prac w polu zapewnij opiekę swoim dzieciom.

PT KRUS Myszyniec

Opublikowano

Misterium Nocy Świętojańskiej

Utworzono: poniedziałek, 02, lipiec 2012 09:19 Dariusz Kobus Odsłony: 6741

24 czerwca 2012 roku w amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

wystawiono

Misterium Nocy Świętojańskiej

„Tam na góre ogień gore” w wykonaniu ostrowskiej grupy teatralnej    „Rzeczpospolita Apostolska”

 • Scenariusz, reżyseria i choreografia: Sławomir Konarzewski
 • Układy taneczne i choreograficzne- Bożena Jakubczyk
 • Teksty: Teresa Kołakowska, Sławomir Konarzewski
 • Muzyka: Paweł Andruszkiewicz
 • Kostiumy i charakteryzacja - Agata Szpakowska
 • Efekty rytmiczne - Łukasz Kotwica
 • Kwartet wokalny - ad alta voce
 • Efekty pirotechniczne - firma agama team Andrzej Robert Janusiewicz
 • Nagłośnienie - Combo Art
 • Oświetlenie -   Andrzej Groda

Wianki na wodzie

Widowisko artystyczne, przedstawione w formie spektaklu teatralnego, ukazuje zwyczaje świętojańskie wsi mazowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji chłopskiej ziemi kurpiowskiej. Odtwarza nieistniejące już w oryginalnej i pełnej postaci tradycje nocy świętojańskiej. Ogromne bogactwo duchowe i niebywały artyzm dawnych tradycji nocy świętojańskiej wsi mazowieckiej stanowią unikalny element polskiej kultury narodowej, który chcemy uchronić od niepamięci. Jest to prekursorski projekt łączący teatr obrzędowy i kulturę ludową z całego regionu Mazowsza.

Przygotowane misterium: „Tam na góre ogień gore”, ukazuje wszystkie zdarzenia jak i całe piękno słowiańskiej obrzędowości oraz przenikanie w nią elementów chrześcijańskich. Widowisko przedstawia zatem folklor w najczystszej postaci, sięga bowiem do najgłębszych korzeni kultury ludowej.

„Rzeczpospolita Apostolska”

Ostrowska grupa teatralna „Rzeczpospolita Apostolska” powstała w 2010 roku. Wtedy to została podjęta  pierwsza udana  próba wystawienia misterium religijnego: „i widzę niebo otwarte..”. W skład „Rzeczypospolitej Apostolskiej” wchodzą mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej i okolic (około 50 osób). Uczestnicy: to grupy śpiewacze i taneczne  należące do  zespołów ludowych, chórów kościelnych, a także młodzież szkół średnich i gimnazjalnych.

 

Tradycja i nowoczesność razem

Misterium Nocy Świętojańskiejzostało wystawione z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych i artystycznych: laserowe oświetlenie, efekty pirotechniczne, dynamiczne układy taneczne, autorskie kostiumy i charakteryzacja postaci, a przede wszystkim niesłychanie sugestywna i ekspresyjna, nowoczesna muzyka, inspirowana pieśniami ludowymi.

Reżyser widowiska Sławomir Konarzewskijest autorem wielu scenariuszy i widowisk obrzędowych nawiązujących do dziedzictwa kulturowego Kurpiów Puszczy Zielonej. Jest twórcą widowisk obrzędowych, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzmocnienia tożsamości kulturowej mieszkańców Kurpiowszczyzny i wypromowały kurpiowską kulturę na terenie Mazowsza i kraju.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

 Organizator:Gmina Myszyniec, Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

 

Galeria:

{joomplucat:30 limit=40|columns=3}

Opublikowano

Umowa na „Kurpiowska Krainę” podpisana!

Utworzono: piątek, 29, lipiec 2011 14:01 Dariusz Kobus Odsłony: 4983


W dniu 29 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu została podpisana umowa na roboty budowlane dot. Projektu pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec z Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego firmą:  POLBUD S.A. z Bielska Podlaskiego. Wartość podpisanej przez Burmistrza Myszyńca umowy wynosi 22 863 240,00 zł brutto. Termin wykonania inwestycji przewiduje się do 21 grudnia 2012 roku. Jest to kolejne zadanie w naszej gminie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Tym razem Projekt realizowany będzie w ramach działania 6.2 „Turystyka”.


Opublikowano

Gmina Myszyniec w rankingu Rzeczpospolitej

Utworzono: czwartek, 28, lipiec 2011 12:17 Dariusz Kobus Odsłony: 3779

Dziennik „Rzeczpospolita" opublikował w ubiegłym tygodniu kolejny ranking polskich samorządów. Ranking obejmuje dane za 2010 rok. Poza zasadniczym rankingiem samorządów, „Rzeczpospolita" opracowała także ranking samorządów najlepiej wykorzystujących unijne dotacje.

W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Gmina Myszyniec znalazła się na bardzo wysokim, 28. miejscu  (przychód z UE w 2010 roku per capita – 350 zł; wartość umów podpisanych umów w 2010 roku per capita – 2617 zł; liczba umów – 3).

Opublikowano

Solary w Gminie Myszyniec !!!

Utworzono: czwartek, 28, lipiec 2011 12:07 Dariusz Kobus Odsłony: 4940

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej złożonych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/4.3/2/2010 - Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" dla Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka" - Schemat I „Odnawialne źródła energii i kogeneracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, trwającego od 29 października 2010 r. do 29 grudnia 2010 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że Nasza Gmina, jako jedyna w powiecie ostrołęckim otrzyma dofinansowanie z ww projektu. Nasz projekt "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec" zajął bardzo wysokie,  trzecie miejsce w opublikowanym rankingu.


Opublikowano

Regulamin imprezy XXXIV Miodobrania Kurpiowskiego

Utworzono: piątek, 22, lipiec 2011 10:50 Dariusz Kobus Odsłony: 4818

Regulamin imprezy
XXXIV Miodobrania Kurpiowskiego

 1. Impreza odbywa się dnia 28 sierpnia 2011r.
 2. Teren imprezy: polana w Zawodziu koło Myszyńca
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie imprezy zobowiązane są do:
  1. zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
  2. przestrzegania postanowień imprezy
 4. Zabrania się:
  1. wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
  2. wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych
  3. wnoszenia naczyń szklanych
Opublikowano

XII Mityng Lekkoatletyczny Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Mazowieckiego

Utworzono: czwartek, 21, lipiec 2011 07:36 Dariusz Kobus Odsłony: 5764

Dnia 18.08.2011r. na Stadionie Lekkoatletycznym odbędzie się impreza sportowo – rekreacyjno – integracyjna dla osób niepełnosprawnych pod nazwą

„ XII Mityng Lekkoatletyczny Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Mazowieckiego”

W bieżącym roku ma wziąć udział łącznie 340 osób, w tym 200 niepełnosprawnych zawodników oraz 140 opiekunów i wolontariuszy z 27 placówek z terenu województwa mazowieckiego i zaprzyjaźnione domy z województwa warmińsko –mazurskiego.

Głównym celem Mityngu jest podsumowanie osiągnięć sportowych poszczególnych Domów poprzez prezentację umiejętności i porównanie osiągniętych wyników, wymianę doświadczeń jak również integrację osób niepełnosprawnych intelektualnie ze społeczeństwem.

W organizację imprezy angażujemy szerokie grono osób – w tym celu współpracujemy z miejscowymi szkołami, ośrodkiem kultury, zakładami pracy, organizacjami społecznymi a także z miejscowymi przedsiębiorcami.

Organizatorem imprezy jest Środowiskowy Dom Samopomocy i Urząd Miejski w Myszyńcu.

Program Mityngu Lekkoatletycznego:

 • do 10.30 – Przyjazd i rejestracja ekip
 • 10.30 – 10.50 – Odprawa kierowników ekip
 • 10.50 - 11.00 – Zbiórka ekip przed ceremonią otwarcia
 • 11.00 – 12.00 – Ceremonia otwarcia Mityngu – Stadion LA
 • 12.00 – 14.30 – zawody sportowe
 • 14.30 – Obiad
 • 15.30 – ceremonia dekoracji zawodników.
Opublikowano

XII Mityng Lekkoatletyczny Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Mazowieckieg

Utworzono: czwartek, 21, lipiec 2011 07:35 Dariusz Kobus Odsłony: 5873

Dnia 18.08.2011r. na Stadionie Lekkoatletycznym odbędzie się impreza sportowo – rekreacyjno – integracyjna dla osób niepełnosprawnych pod nazwą

„ XII Mityng Lekkoatletyczny Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Mazowieckiego”

W bieżącym roku ma wziąć udział łącznie 340 osób, w tym 200 niepełnosprawnych zawodników oraz 140 opiekunów i wolontariuszy z 27 placówek z terenu województwa mazowieckiego i zaprzyjaźnione domy z województwa warmińsko –mazurskiego.

Głównym celem Mityngu jest podsumowanie osiągnięć sportowych poszczególnych Domów poprzez prezentację umiejętności i porównanie osiągniętych wyników, wymianę doświadczeń jak również integrację osób niepełnosprawnych intelektualnie ze społeczeństwem.

W organizację imprezy angażujemy szerokie grono osób – w tym celu współpracujemy z miejscowymi szkołami, ośrodkiem kultury, zakładami pracy, organizacjami społecznymi a także z miejscowymi przedsiębiorcami.

Organizatorem imprezy jest Środowiskowy Dom Samopomocy i Urząd Miejski w Myszyńcu.

Program Mityngu Lekkoatletycznego:

 • do 10.30 – Przyjazd i rejestracja ekip

 • 10.30 – 10.50 – Odprawa kierowników ekip

 • 10.50 - 11.00 – Zbiórka ekip przed ceremonią otwarcia

 • 11.00 – 12.00 – Ceremonia otwarcia Mityngu – Stadion LA

 • 12.00 – 14.30 – zawody sportowe

 • 14.30 – Obiad

 • 15.30 – ceremonia dekoracji zawodników.
Opublikowano

Szukaj

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartSamorządBurmistrz Myszyńca
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information