Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Filtr

INFORMACJA dla rolników !!!!!!

Utworzono: piątek, 25, wrzesień 2015 13:20

Festiwal dzieci i młodzieży MultiSport Wykrot 2015

Utworzono: czwartek, 24, wrzesień 2015 10:46

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza – koordynator programu MultiSport w województwie mazowieckim wraz z Burmistrzem Myszyńca

serdecznie zapraszają na

„Festiwal dzieci i młodzieży MultiSport Wykrot 2015”

w dniu 26.09.2015 r. o godz. 9.30 nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” – kompleks sportowo-rekreacyjny „Kurpiowska Kraina”

 ul. Miodobraniowa 1, 07-430 Wydmusy

 

Program zawodów:

 

 • 8.30 - Konferencja techniczna - w budynku głównym
 • 9.00 – Rejestracja uczestników
 • 9.30 – Otwarcie festiwalu
 • 10.00 – 17.00 Turniej Speedbadmintona
 • 10.00 – 17.00 Turniej  w dwa ognie
 • 10.00 – 17.00 Turniej w mini koszykówka dla dziewcząt
 • 10.00 – 17.00 Turniej w mini piłkę nożną dla chłopców
 • 10.30 –Bieg przełajowy 800 m dziewczęta i chłopcy klasa 4
 • 11.30 - Bieg przełajowy 1200 m  chłopcy klasy 5-6
 • 12.30 – Rywalizacja na Cykloergometrach
 • 12.30 – 14.00 Posiłek regeneracyjny
 • 14.00 – Pokazy ratownictwa wodnego i przeprowadzenie akcji ratunkowej na zbiorniku wodnym
 • 17.00 – 18.00 - Zakończenie festiwalu i nagrodzenie uczestników

 

Przewidywana ilość uczestników 400.

Uczestnicy turnieju: dzieci i młodzież szkolna klasy 4-6

Zgłoszone drużyny: Grupy MultiSport – mazowieckie, podlaskie, warmińsko - mazurskie

 

UWAGA!!!!

Utworzono: piątek, 18, wrzesień 2015 19:58

UWAGA!!!!

19 września 2015 r. (sobota) rolnicy którzy złożyli wniosek o szacowanie szkód, mogą zgłosić się w Urzędzie Miejskim  w Myszyńcu w celu podpisania protokołu.

Urząd będzie czynny dla rolników w godzinach 9.00-14.00.

Informacja dla rolników, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód - susza

Utworzono: piątek, 18, wrzesień 2015 08:25

Rolnicy, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód - susza, proszeni są o pilne zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w terminie do 21 września 2015 roku, celem podpisania protokołów oszacowania szkód.

Czytamy fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa

Utworzono: poniedziałek, 07, wrzesień 2015 13:33

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Koło Przyjaciół Teatru i Biblioteki
zapraszają na

Czytać będziemy: Fragmenty „Lalki" Bolesława Prusa
Miejsce: Amfiteatr RCKK w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 2
Czas: godz. od 1100 do 1200

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW O NABORZE WNIOSKÓW

Utworzono: czwartek, 27, wrzesień 2012 09:50

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, o pozyskaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy na aktywizację lokalnego rynku pracy, z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, na realizację następujących programów:

 1. dla bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości  681.000,00 zł, w tym:

 • - staże (4 – miesięczne), 
 • - prace interwencyjne (4-miesięczne),
 • - rooboty publiczne (4 – miesięczne)
 • - dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej,
 • - refundacja doposażenia stanowiska pracy,

 

2. dla 55 bezrobotnych powyżej 50 roku życia w wysokości 622.600,00 zł (całkowita wartość programu wynosi 708.700,00 zł), w tym:

 • - staże (4 – miesięczne) dla 5 osób,
 • - prace interwencyjne (4 - miesięczne) dla 5 osób,
 • - roboty publiczne (4 – miesięczne) dla 15 osób.
 • - dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób,
 • - refundacja doposażenia stanowiska pracy dla 10 osób,

3.  dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy  (osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego lub bezrobotnych bez wykształcenia średniego) w wysokości 444.800,00 zł, w tym:

 • - staże (4 – miesięczne),
 • - prace interwencyjne (4 - miesięczne),
 • - roboty publiczne (4 – miesięczne).
 • - dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej,
 • - refundacja doposażenia stanowiska pracy.

 

Z uwagi na wymaganą efektywność zatrudnieniową, do realizacji będą kwalifikowane wnioski zapewniające co najmniej 4 miesięczne zatrudnienie po odbytym stażu, po zakończeniu finansowania prac interwencyjnych czy robót publicznych. W przypadku pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, umowa o pracę z osobą bezrobotną skierowaną do prac interwencyjnych musi zostać  zawarta na okres min. 12 miesięcy (refundacja 4 miesiące).

Wnioski oraz wszelkie informacje są dostępne w siedzibie urzędu (Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68) i na stronie internetowej: www.pup-ostroleka.samorzady.pl.

Informacja o zakończeniu projektu

Utworzono: środa, 26, wrzesień 2012 21:22

Informujemy, iż z dniem 30.09.2012r. Gminna Administracja Placówek Oświatowych  w Myszyńcu Starym kończy  realizację projektu pt. „Innowacyjny program rozwojowy –szansą na wyrównane umiejętności matematycznych uczniów”, którego wsparcie skierowane było do uczniów/uczennic z 8 szkół podstawowych z terenu Gminy Myszyniec.

W związku z powyższym z tym dniem przestaje też funkcjonować biuro projektu. W dalszym ciągu dostępna jest strona internetowa projektu www.gapomyszyniec.pl/pokl na której znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu,  pozostałe  wiadomości  można uzyskać w  siedzibie Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym.

e-mail: gapo@myszyniec.pl

tel./fax  29/77 21 131

Projekt pt. ’’Innowacyjny program rozwojowy –szansą na wyrównane umiejętności matematycznych uczniów”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjny

RAJD SZLAKAMI BARCI KURPIOWSKICH

Utworzono: czwartek, 20, wrzesień 2012 10:20

POD PATRONATEM:

 • Burmistrza Myszyńca
 • Nadleśniczego Nadleśnictwa Myszyniec

Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich odbywać się będzie w dniu 5 października 2012 r.

Piątek 5.10.2012 r.

 • Trasa rajdu piesza

  Trasa  Myszyniec –- Pełty - Świdwiborek – Pomnik i mogiła powstańców z 1863 r. – Myszyniec

 • Trasa rajdu rowerowa

Myszyniec – Stary Myszyniec (Szkoła) – Wujaki – Klon – Pełty - Świdwiborek – Pomnik i mogiła powstańców z 1863 r. – Myszyniec

845 –   Odprawa opiekunów grup – Plac przed Kościołem

900  -   Wymarsz z Myszyńca (parking przed Kościołem)

1000 – 1130   – Odpoczynek, Prezentacje grup, Konkursy Rajdowe, Posiłek - Boisko Szkoły w Pełtach

1130  - 1230   –  Wymarsz w kierunku Świdwiborek – Leśniczówka Białusny Lasek – Pomnik i mogiła powstańców z 1863 r.

13.30 – Msza Święta – poświęcenie krzyża na mogile powstańczej.

1430 – Wymarsz do Myszyńca

15.00 –. Zakończenie Rajdu - Myszyniec

 

ORGANIZATOR:

 • Regionalne Centrum Kultury    Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego

 WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Urząd Miejski w Myszyńcu
 •  Nadleśnictwo Myszyniec

Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych -"Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec"

Utworzono: środa, 19, wrzesień 2012 08:13

OGŁOSZENIE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2011r. Nr XII/86/11 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

 1. Edukacyjnej opieki wychowawczej – zadania:

„Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec”

I. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację i termin realizacji zadań:

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Termin realizacji

Zakres zadania

 „Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec”

 

6.000,00 zł

Od

15.10.2012r. do 30.11.2012r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej 120 godzin  zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec.

Sprawdzenie efektów prowadzonych zajęć: poprzez prowadzenie obserwacji dzieci i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz zaopatrzenie dzieci w pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:
  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536),
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
 2. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
 3. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.
 4. W przypadku powierzenia finansowanie pokrywa całkowity koszt zadania.
 5. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.
 7. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym ani na zakup środków trwałych.
 8. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów:
  - Zapłata należności z tytułu umów zawartych z nauczycielami,
  - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć,
  - Pokrycie kosztów wyżywienia w trakcie organizowanych imprez dla dzieci i wyjazdów edukacyjnych  np. wycieczki krajobrazowo i  kulturoznawcze,
  - Inne koszty ( określić jakie).
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2012 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisywanym w ofercie. Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25)
 3. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą Gminy Myszyniec.

IV. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie III, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 10 października 2012r. do godz. 1600.

Do oferty należy dołączyć:

 • - aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia),
 • - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011 rok,
 • - oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami w stosunku do innych podmiotów: ZUS, Urząd Skarbowy.

V. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 12 października 2012r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane prze Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 3. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu

10

liczba punktów ogółem

50

 

4. Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.

5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszyniec, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej myszyniec.nowoczesnagmina.pl ( zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).

6. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

7. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Myszyniec z dnia 7 grudnia 2010. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2012r. i roku poprzedzając zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2011r. Gmina Myszyniec przekazała organizacjom pozarządowym, w drodze otwartego konkursu ofert, środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł. W roku 2012 zrealizowano jedno zadanie z edukacyjnej opieki wychowawczej – dotacja wynosiła 15.000,00 zł.  Dotacje przeznaczone były na: organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela: Sławomir Kamiński – sekretarz gminy, tel. (029) 7721141, e-mail: urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl .

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.

 

 

                                                                                                           Burmistrz

 mgr inż. Bogdan Glinka

 

OGŁOSZENIE - Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Utworzono: piątek, 07, wrzesień 2012 13:15


OGŁOSZENIE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2011r. Nr XII/86/11 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie:

„Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”

I. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację i termin realizacji zadań:

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Termin realizacji

Zakres zadania

„Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”

 

4 600,00 zł

Od

01.10.2012r. do 31.12.2012r.

Warsztaty rzeźbiarskie tj. zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rzeźby ludowej dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenu Gminy Myszyniec. Warsztaty  powinny być wykonywane pod okiem doświadczonych rzeźbiarzy, którzy pomogą zgłębić tajniki rzeźbienia oraz instruktorów, którzy czuwać będą nad bezpieczeństwem uczestników.

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:

-  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

 1. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
 2. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.
 3. W przypadku powierzenia  finansowanie pokrywa całkowity koszt zadania.
 4. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.
 6. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania z wyłączeniem zadań o charakterze inwestycyjnym oraz zakupu środków trwałych.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane  w 2012 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie  opisywanym w ofercie. Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25)
 3. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą zlecającego.

 
IV. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie III, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 27 września 2012r. do godz. 1600.

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia),

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011 rok,

- oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami w stosunku do innych podmiotów: ZUS, Urząd Skarbowy.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 września 2012r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane prze Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 3. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w  realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania   publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu

10

  liczba punktów ogółem

50

 
4.    Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.

 1. Wyniki konkursu  zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Myszyniec, na stronie internetowej Urzędu Miasta  www.myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  myszyniec.nowoczesnagmina.pl ( zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).
 2. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 3. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Myszyniec z dnia 7 grudnia 2010. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.

 

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2012r. i roku poprzedzając zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011r. Gmina Myszyniec przekazała organizacjom pozarządowym, środki finansowe w wysokości 13 600,00zł. W roku 2012 jest w trakcie realizacji jedno zadanie z zakresu wspierania i promocji kultury – dotacja wynosiła 6 495,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na: przygotowanie i wydanie publikacji pod tytułem „Myszyniec i okolice w fotografii” prezentującej walory turystyczne i kulturowe regionu kurpiowskiego.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Sławomir Kamiński – sekretarz gminy, tel. (029) 7721141, e-mail: urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl  .

 

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.

 

 

Burmistrz  

mgr inż. Bogdan Glinka

 

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie: „Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”

Utworzono: czwartek, 06, wrzesień 2012 16:21

Na  podstawie art. 15 ust. 2 lit j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, o wynikach ogłoszonego  w dniu 07 sierpnia 2012r.  otwartego konkursu ofert.

 

W otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego: „Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”, po zaopiniowaniu złożonej oferty przez Komisję Konkursową w składzie:

 1. Sławomir Kamiński – sekretarz Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – przewodniczący komisji
 2. Anna Kaczkowska – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – członek komisji
 3. Mariola Banach – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – członek komisji

 

Wyłoniono następującą ofertę i przyznano poniższą kwotę dotacji:

 1. WSPIERANIE, UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA KULTURY – 4 000,00 zł

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Nazwa i zakres przedmiotowy zadania

Kwota przyznanej dotacji

1.

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

ul. Plac Wolności 58

07-430 Myszyniec

„Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”: Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań literacko – teatralnych rozbudzających wrażliwość na piękno literatury i poezji kurpiowskiej.

3 630,60

 

W otwartym konkursie ofert wpłynęła jedna oferta na kwotę 3 630,60 zł, komisja przyznała 3 630,60 zł dotacji na w/w zadanie.

Burmistrz  

mgr inż. Bogdan Glinka

 

 

KOMUNIKAT - w sprawie jesiennej akcji ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim w 2012 r.

Utworzono: środa, 05, wrzesień 2012 12:21

W dniach 24 wrzesień- 7 października 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących doustną szczepionką. Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem akwenów wodnych, dróg i obszarów zabudowanych.

Szczepionka umieszczona jest w przynęcie w postaci kostki o wymiarach 4,5 cm x 4,5 cm i grubości 1 cm, koloru brunatno-zielonego, o zapachu rybnym. Lis podejmuje szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka.

Szczepionka jest dopuszczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.

Każdy przypadek zetknięcia się człowieka ze szczepionką należy zgłaszać służbie medycznej.

Przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.

Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty w zamkniętych pomieszczeniach.

 

Innowacyjny program rozwojowy – szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów

Utworzono: piątek, 30, wrzesień 2011 10:28

Gmina Myszyniec w imieniu, której działa Gminna Administracja Placówek Oświatowych realizuje Projekt pt. „Innowacyjny program rozwojowy
– szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

SPRAWOZDANIE Z AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA „Lasy to życie – chrońmy je”

Utworzono: czwartek, 22, wrzesień 2011 10:05

joomplu:385SPRAWOZDANIE Z AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA  „Lasy to życie – chrońmy je”

Tegoroczna jesienna edycja Akcji Sprzątanie Świata 2011 odbyła się na terenie Gminy Myszyniec w dniach 14-16 wrzesień. W Akcji brały udział następujące szkoły:

 • Zespół Szkół w Myszyńcu
 • Zespół Szkół w Wykrocie
 • Zespół Szkół w Wolkowych
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach
 • Szkoła Podstawowa SIGiE w Pełtach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 • Szkoła Podstawowa SIGiE w Zdunku

Ponad 750 uczniów wraz z opiekunami zbierało śmieci, we wcześniej ustalonych miejscach: okolice głównych szlaków komunikacyjnych w swoich miejscowościach, tereny przyszkolne, ale także tereny przyleśne i w lasach.
W kilku szkołach Akcja Sprzątanie Świata została poprzedzona zorganizowanymi na lekcjach wychowawczych pogadankami na temat ochrony środowiska i ekologii i celowości przeprowadzania tego typu Akcji.
Osobom uczestniczącym w Akcji rozdano 800 sztuk worków na śmieci oraz 1.500 sztuk jednorazowych rękawic – materiały te zostały przekazane Urzędowi Miejskiemu w Myszyńcu przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Planujemy wykorzystanie pozostałych worków i rękawic we wiosennym etapie Akcji Sprzątania Świata.
Uczniowie zebrali w sumie 16,4 m3 śmieci, były to głównie: papier, plastik (różnego rodzaju i wielkości torebki, butelki), w mniejszych ilościach szkło (głównie butelki) i puszki aluminiowe.   
Śmieci zostały zebrane w wyznaczonych miejscach i zabrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu na gminne wysypisko odpadów komunalnych w Myszyńcu.
Akcję Sprzątania Świata „Lasy to życie – chrońmy je” JESIEŃ 2011 w Gminie Myszyniec uczestnicy udokumentowali licznymi zdjęciami – w sumie 31 fotografii.

{joomplucat:25 limit=30|columns=3}

Bezpłatne wydawanie żywności w OPS

Utworzono: czwartek, 15, wrzesień 2011 11:33

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMUJE

O   BEZPŁATNYM WYDAWANIU    ŻYWNOŚCI

W DNIACH :

19.09.2011 (poniedziałek) 20.09.2011(wtorek)

21.09.2011(środa)                       22.09.2011(czwartek)

w godz.  10.00 – 14.00

Poza powyższymi terminami, wydawanie żywności odbywać się będzie w każdy czwartek w godz. 11.00 -13.00


W celu ustalenia, czy rodzina spełnia kryteria do otrzymania żywności, należy okazać:

- dowód osobisty

- dokumenty potwierdzające dochód rodziny tj.

 • O nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego,
 • O odcinek emerytury / renty
 • O zaświadczenie o dochodach

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania żywności

- osoba samotna - 715,50zł

- rodzina             – 526,50zł na każdą osobę w rodzinie

Kolejne dofinansowanie z Unii Europejskiej

Utworzono: środa, 14, wrzesień 2011 11:45

 


Kolejne dofinansowanie z Unii Europejskiej dla Gminy Myszyniec, kolejna umowa podpisana!

W dniu 13 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Burmistrz Myszyńca podpisał kolejną umowę na dofinansowanie projektu, tym razem z Działania 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec-Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków „BIOBLOK MUa50” w Myszyńcu” zakłada budowę 17 kilometrów sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym z czterema przepompowniami ścieków. Z nowego systemu będą korzystać 174 gospodarstwa domowe w msc. Myszyniec Stary, Wolkowe i Myszyniec-Koryta. Nowa sieć zostanie połączona z istniejącą kanalizacją sanitarną oraz wybudowaną w Myszyńcu w 2005 r. oczyszczalnią ścieków „BIONIP” o przepustowości 400 m3/dobę.

W ramach inwestycji planowane jest także wybudowanie 370 m kolektora sanitarnego tłocznego, przebudowanie istniejącej przepompowni ścieków i rozebranie istniejącej, starej, awaryjnej oczyszczalni ścieków „BIOBLOK MUa50” w Myszyńcu przy ul. Dzieci Polskich (w sąsiedztwie budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej). Dodatkowo powstanie 146 m kanału sanitarnego grawitacyjnego, który umożliwi przetłoczenie ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego przy ul. Henryka Sienkiewicza (w sąsiedztwie sklepu JBB) połączonego z oczyszczalnią ścieków „BIONIP”.

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do inwestycji, których planowanie i wykonanie wynika z przepisów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej, do których przestrzegania zobowiązała się Polska w Traktacie Akcesyjnym. Zatem, przedsięwzięcie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach niniejszego projektu jest realizacją programu wyposażania aglomeracji w system kanalizacji, przyczyniającą się do wdrożenia regulacji prawa Wspólnoty Europejskiej w zakresie jakości wód.

 

Cel główny Projektu:

Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Myszyniec, w sposób gwarantujący spełnienie wymagań przepisów prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

Cele szczegółowe projektu:

 • Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby

 • Poprawa ochrony jakości wody w rzece Rozoga, zbiorniku Wykrot i rzece Narwi

 • Poprawa jakości życia mieszkańców Aglomeracji Myszyniec

 • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy

 • Zwiększenie liczby gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej

 • Poprawa warunków sanitarnych na obszarze realizacji Projektu

 • Poprawa jakości ścieków oczyszczonych trafiających do odbiornika – rzeki Rozoga

 • Zlikwidowanie zagrożeń związanych z obecnością substancji rakotwórczej azbestu w konstrukcji oczyszczalni „BIOBLOK-Mua 50” oraz częstymi awariami przestarzałej oczyszczalni

 

Realizacja Projektu wyeliminuje zagrożenie zanieczyszczenia gleby i wód powierzchniowych i podziemnych spowodowane wylewaniem ścieków bytowo-gospodarczych do nieszczelnych szamb bądź na własne nieużytki, a także niedostatecznym oczyszczaniem ścieków przez przestarzałą oczyszczalnię Bioblok MUa - 50, które to działania wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego (a zwłaszcza głównych cieków wodnych) Gminy Myszyniec.

Przedsięwzięcie spowoduje zaprzestanie korzystania ze zbiorników bezodpływowych (w większości przypadków nieszczelnych i powodujących zanieczyszczenia), w których są obecnie gromadzone nieczystości ciekłe powstające w gospodarstwach domowych na obszarze realizacji projektu.

Całkowita wartość projektu: 6 810 261,57 zł

Kwota dofinansowania: 5 522 244,25 zł

Poziom dofinansowania: 85%

Beneficjent: Gmina MyszyniecTermomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach

Utworzono: wtorek, 13, wrzesień 2011 13:57

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach”.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach” została dofinansowana przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 260.682,15 zł.


UDZIAŁ ŚRODKÓW W REALIZACJI PROJEKTU ,, Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach” przedstawia się następująco:


 • Całkowita wartość projektu wynosi 329.225,95 PLN.

 • Udział środków własnych Gminy Myszyniec w finansowaniu projektu wyniósł 68 543,80 PLN, co stanowi 20,82%

 • Udział środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki częściowo umarzalnej wyniósł 260.682,15 PLN, co stanowi 79,18%
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU


W ramach realizacji inwestycji pn. ,,Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach” w obiekcie wymieniono stolarkę okienną – 86 szt. i drzwiową – 3 szt. oraz wykonano termomodernizację stropu w ilości 472,50 m
2 i ścian zewnętrznych budynku w ilości 917,39 m2.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU


Umowa na roboty budowlane została podpisana 28.04.2011r., a realizację inwestycji zakończono 25.07.2011r.WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH:


 • JAKKON” Sp. z o.o., ul. Targowa 39B, 07-412 Ostrołęka


Godziny przyjęć wniosków na świadczenia rodzinne

Utworzono: wtorek, 13, wrzesień 2011 13:49INFORMACJA


Ośrodek pomocy społecznej - sekcja świadczeń rodzinnych, informuje, że wnioski na świadczenia rodzinne są przyjmowane od poniedziałku to piątku w godzinach od 8.00 do 13.00

Oferta na realizację zadania publicznego - " Jesień na kurpiach - prawidłowy zapis gwary kurpioskiej"

Utworzono: wtorek, 06, wrzesień 2011 08:16

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) została złożona oferta przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. Bp. Edwarda Samsela, z siedzibą ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Burmistrz Myszyńca zgodnie z ww. artykułem zamieszcza ofertę na okres 7 dni. Każdy zainteresowany, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu uwag zostanie niezwłocznie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.
{phocadownload view=file|id=21}


Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie pn. „PROMYK – Punkt Konsultacyjny dla członków rodzin z problemem alkoholowym”

Utworzono: czwartek, 01, wrzesień 2011 08:39

 

 ?????Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie pn. „PROMYK – Punkt

Konsultacyjny dla członków rodzin z problemem alkoholowym”

nr. POKL. 07.03.00 – 14.167/10 realizowanego przez Gminę Myszyniec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Jeśli doświadczasz problemów małżeńskich, rodzinnych z powodu alkoholu, a Twoje

dzieci potrzebują wsparcia zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Oferujemy bezpłatną, dyskretną, anonimową pomoc, wsparcie emocjonalne dla Ciebie

i Twoich dzieci.

 

 

 

Nabór trwa do 24 września 2011 roku

 

 

Projekt skierowany jest do 14 osób:

 • Kobiet i mężczyzn zamieszkujących na terenie gminy Myszyniec,

 • Osób bezrobotnych,

 • Rolników,

 • Prowadzących działalność gospodarczą,

 • Zatrudnionych na umowę o pracę.

 

Projekt jest również skierowany do dzieci i młodzieży (24 miejsca):

 

 • Dziewcząt i chłopców w wieku 8-16 lat zamieszkujących na terenie gminy Myszyniec.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, objęcie wsparciem małżonków oraz ich dzieci tak aby zwiększyć oddziaływanie pomocowe dla rodzin z problemem alkoholowym.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2011 – 29.06.2012 r.

 

Zakres projektu obejmuje:

 • Rekrutację,

 • Poradnictwo indywidualne psychologa dla członków rodzin z problemem alkoholowym,

 • Terapię grupową,

 

 

 

 

 

 • Warsztaty,

 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych,

 • Zajęcia grupowe oraz indywidualne,

 • Poczęstunek dla dzieci,

 • Wycieczka podsumowująca projekt – dla wszystkich uczestników.

 

Chęć udziału w projekcie wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa należy składać codziennie do 24 września w godz. od 8oo do 16oo do Biura Projektu mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec - parter pok. nr 3 lub w sekretariacie Urzędu - I piętro pok. nr 7.

Szczegółowych informacji udziela Mirosława Gruszewska - tel. 29/77-21-141 wew. 15.

Szukaj

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartZGKiM
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information