Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Filtr

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce o wynikach wyborów uzupełniających

Utworzono: poniedziałek, 13, styczeń 2014 12:43

Apel !!!

Utworzono: wtorek, 31, styczeń 2012 08:40

W związku falą niskich temperatur Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu apeluje do Mieszkańców o reakcję w stosunku do osób znajdujących się w sytuacji zagrażającej życiu.  

Informacje dotyczące osób potrzebujących pomocy można zgłaszać pod numerem  tel. 29 7721398  w  godzinach od 8.00 – 16.00
lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu -
Plac Wolności 60, natomiast w sytuacjach nagłych należy informować Policję  - tel. 997 lub 112.

V Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Utworzono: czwartek, 26, styczeń 2012 11:13

W dniach 22-28 stycznia 2012 roku odbywa się V Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Celem akcji jest zwiększenie wśród dziewcząt i kobiet świadomości na temat raka szyjki macicy i wirusa HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) – czynnika inicjującego tę chorobę. Rak szyjki macicy jest nazywany tzw. „cichym zabójcą”. Choroba może się rozwijać nawet kilka lat, nie dając żadnych dolegliwości. Natomiast gdy pojawiają się pierwsze objawy: krwawienie, upławy, ból – najczęściej nawet specjalistyczna terapia nie doprowadza do całkowitego wyleczenia.

 

Badanie mogą wykonać kobiety w wieku 25-59 lat, które nie miały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. Lekarz ginekolog pobiera od kobiety materiał do badania cytologicznego. Jeśli wynik badania jest nieprawidłowy, zlecana jest dalsza diagnostyka.
By badanie cytologiczne było skuteczne musi zostać wykonane prawidłowo. Pacjentka musi pamiętać, że na 24 godziny przed badaniem nie powinna stosować leków dopochwowych ani irygacji.
Na badanie nie trzeba mieć skierowania, jest bezbolesne i trzeba na nie poświęcić jedynie kilka minut.
Na raka szyjki macicy, co roku w Polsce choruje 4 tys. kobiet.
Połowa z nich – u których wykryto chorobę zbyt późno – umiera! Wczesne zmiany przedrakowe, które można wykryć systematycznie wykonując cytologię, są wyleczalne w 100%. Rak szyjki macicy może nie dawać wyraźnych objawów. Nie czekaj aż się pojawią.

Główne czynniki ryzyka raka szyjki macicy:

 • infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego,
 • wiek (szczyt zachorowań: między 45 a 55 r.ż.),
 • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,
 • duża liczba partnerów seksualnych,
 • duża liczba porodów,
 • niski status społeczny i ekonomiczny,
 • palenie papierosów,
 • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – Gdzie można wykonać badania?

Od 1 stycznia 2008 roku badanie cytologiczne w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec w okresie od 01.02.2012 do 31.01.2015”

Utworzono: środa, 25, styczeń 2012 15:01

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec w okresie od 01.02.2012 do 31.01.2015”

Myszyniec, dnia 25.01.2012 r.

Gmina Myszyniec
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec

 

Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst  jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian./ informuję, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec w okresie od 01.02.2012 do 31.01.2015”

za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Oddział Ostrołęka

ul. Sienkiewicza 5

07-410 Ostrołęka

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wymagane ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ warunki,
a oferta została sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ otrzymała największą liczbę punktów. Kryterium wyboru były cena, klauzule, franszyzy.

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.      POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. – cena oferty 171 943,00 zł
 Oddział Ostrołęka

             ul. Sienkiewicza 5

             07-410 Ostrołęka

2.      Powszechny Zakład Ubezpieczeń – cena oferty 235 573,00 zł

             Spółka Akcyjna

             Oddział w Pułtusku

             ul. Świętojańska 19

             06-100 Pułtusk

  Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Nazwa kryterium

Nazwa zakładu ubezpieczeń

PTU S.A

PZU S.A

Cena łączna

65,00

47,44

Klauzule

11,50

17,50

Franszyzy

8,60

10,00

Łącznie punktów:

85,10

74,94

 

                                                              Burmistrz Myszyńca
  Bogdan Glinka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatki 2012

Utworzono: wtorek, 24, styczeń 2012 13:39

Zmianie ulegają stawki podatków lokalnych w gminie Myszyniec w roku 2012. O ich podwyższeniu zdecydowali radni na sesji Rady Miejskiej w dniu 28.11.2011r. Minister Finansów ustala maksymalne stawki podatków od nieruchomości, a radni, na wniosek Burmistrza, ustalają stawki obowiązujące w danej gminie i nie mogą być one wyższe niż te maksymalne. Podatki od nieruchomości wzrosną o 5%. I tak.

 • podatek od gruntów wyniesie 0,08 zł. za 1 m2 powierzchni (maksymalna stawka 0,43 zł.),
 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,55 zł. za 1 m2 powierzchni (max. stawka 0,84 zł.),
 • podatek od budynków mieszkalnych – 0,39 zł.  za 1 m2 powierzchni użytkowej (max. stawka 0,70 zł.),
 • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 12,18 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej (max. stawka 21.94 zł.).

Te najważniejsze stawki podatku są sporo niższe od stawek maksymalnych i nie były podwyższane od  2004 roku (w 2004 roku obniżono stawkę podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 13.60 na 11.60 zł za 1m2  powierzchni). Szacowne wpływy do budżetu gminy z podatku od nieruchomości w 2011r. wyniosą 1.100.000 zł.

Zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku - ZMIANA TERMINU

Utworzono: wtorek, 24, styczeń 2012 07:29
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2012 r. są dostępne na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (adres: www.minrol.gov.pl).

Pobierz:

{phocadownload view=file|id=39|target=s}

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Utworzono: piątek, 20, styczeń 2012 12:06

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza X edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski.

Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które do dnia 16 marca 2012r. zgłoszą chęć uczestnictwa na formularzu dostępnym w każdej jednostce organizacyjnej KRUS oraz w siedzibach Współorganizatorów.

Budowa kanalizacji sanit. z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec-Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanit. wraz z przebudową przepomp. i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK MUa50"

Utworzono: piątek, 20, styczeń 2012 08:45

Myszyniec: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec -Koryta i Wolkowe ( zlewnia I -V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków BIOBLOK MUa50 w Myszyńcu
data zamieszczenia: 19.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszyniec , Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, woj. mazowieckie, tel. 029 7721141, faks 029 7721141.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec -Koryta i Wolkowe ( zlewnia I -V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków BIOBLOK MUa50 w Myszyńcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec -Koryta i Wolkowe ( zlewnia I -V) oraz budowie kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków BIOBLOK MUa50.

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza część w msc. Myszyniec dotyczy wybudowania 370 m kolektora sanitarnego tłocznego PE HD fi 110 mm, przebudowania istniejącej przepompowni ścieków i rozbiórki starej, awaryjnej oczyszczalni ścieków BIOBLOK MUa50 zbudowanej w części z płyt azbestowo - cementowych zlokalizowanej przy budynku ZGKiM w Myszyńcu ul. Dzieci Polskich 10. Do zakresu rzeczowego należy również budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego PVC (rury w klasie sztywności SN 8 o ściance litej) fi 200 mm o długości 146 m, który umożliwi przetłoczenie ścieków odbieranych do tej pory przez oczyszczalnię BIOBLOK do istniejącego systemu kanalizacyjnego połączonego z oczyszczalnią ścieków BIONIP ( do przepompowni przy ul. Sienkiewicza).

Druga część projektu dotyczy budowy 17,7 kilometrów sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym z czterema przepompowniami ścieków. Z nowego systemu będą korzystać 174 gospodarstwa domowe w miejscowościach Myszyniec Stary, Wolkowe i Myszyniec-Koryta. Nowa sieć zostanie połączona z istniejącą kanalizacją sanitarną (ul. Most Kopański) oraz z oczyszczalnią ścieków BIONIP o przepustowości 400 m3/dobę ( ul. Św. Franciszka) w Myszyńcu.

Zakres rzeczowy obejmuje:

1) sieć kanalizacji grawitacyjnej: PVC fi 315mm - 9 m, PVC fi 250 mm - 2301 m, PVC fi 200 mm - 8058 m, PVC fi 160 mm - 4020 m;

2) sieć kanalizacji ciśnieniowej PVC fi 110 mm - 1268 m, PVC fi 90 mm - 1601 m ;

3) przepompownie ścieków wraz z robotami elektrycznymi - 4 szt. ;

4) przyłącza kanalizacyjne PVC fi 160 - 2390m/ 174 szt.

Wymienione w projekcie budowlanym rury w klasie sztywności obwodowej SN 4 mają być zastąpione przez rury w klasie sztywności obwodowej SN 8 o ściance litej.

Po zakończeniu prac związanych z budową kanałów sanitarnych o śr. 315 mm, 250 mm, 200 mm Wykonawca przeprowadzi badanie kanałów tzw. inspekcję TV za pomocą kamer, mającą na celu kontrolę prawidłowości ułożenia i połączenia rur oraz zauważenie ewentualnego rozszczelnienia kanalizacji.

Do zakresu rzeczowego będzie też należało włączenie nowo wybudowanych 4 przepompowni ścieków, 1 przepompowni przebudowanej i 1 przepompowni przy ul. Sienkiewicza w istniejący system monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni opartego na pakietowej transmisji danych GPRS w sieci komórkowej.

Przepompownia ścieków (obiekt zdalny) powinna być wyposażona w moduł telemetryczny, który pełni funkcję sterownika oraz modemu komunikacyjnego ze stacją monitorującą. Informacje o stanach obiektów przesyłane będą za pomocą GPRS do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Skrzynki sterownicze przepompowni muszą być kompatybilne z istniejącym systemem telemetrycznym funkcjonującym na terenie gminy Myszyniec. ( MeproGPRS).

Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w:projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,przedmiarze robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.Użyte w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego (gwarancja tego samego efektu użytkowego, technicznego oraz identyczna trwałość i bezpieczeństwo użytkowania). Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie. Po dokonaniu wizji lokalnej i stwierdzeniu zaistnienia ewentualnych niezgodności przedmiaru robót z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej, oczywistych pomyłek lub pominięcia niektórych robót, Wykonawca ma obowiązek zgłosić do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie w trybie art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Nie wniesienie zastrzeżeń w w/w zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną, zgodnie z art. 647 K.C. Całość robót należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót. Przedmiar robót pełni rolę pomocniczą. Określona przez Wykonawcę cena w ofercie jest ceną ryczałtową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 100.000,00 PLN, (słownie: sto tysięcy PLN 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu;2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3)gwarancjach bankowych;4)gwarancjach ubezpieczeniowych;5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:Bank / oddział: Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nr rachunku: 25 8920 0001 0000 1720 2000 0060 z adnotacją: wadium na przetarg - kanalizacja w Myszyńcu Starym.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień w zakresie prowadzenia prac związanych z odpadami niebezpiecznymi. W celu spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnej decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zatwierdzającej Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzy roboty budowlane o wartości co najmniej 6.000.000,00 PLN brutto łącznie, polegające na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; b konstrukcyjno - budowlanej; c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadającymi doświadczenie w realizacji usług zgodnych z przedmiotem zamówienia tj. mających co najmniej 3 letnie doświadczenie, liczone od dnia uzyskania uprawnień (w tym kierownik budowy). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion PLN 00/100) oraz posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion PLN 00/100) spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1, Harmonogram rzeczowo - finansowy, uwzględniający poszczególne etapy, czasokresy i zaangażowanie procentowe oraz wartościowe w ujęciu miesięcznym z wyodrębnieniem zakresów powierzonych podwykonawcom. Harmonogram winien zostać przygotowany z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 4. Pełnomocnictwo osoby / osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (jeśli dotyczy).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu zakończenia całości robót objętych przedmiotem umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencję:1) okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, niezależnych od Wykonawcy,2)przyczyn zależnych od Zamawiającego,3)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),4) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, pod warunkiem, że fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i został potwierdzony przez inspektora nadzoru.. Zmiana kierownika budowy wymaga uzgodnienia obu stron umowy i sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. Jakiekolwiek zmiany w zakresie umów z podwykonawcami lub zmiany podwykonawców wymagają pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca może wystąpić z takim żądaniem nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Myszyńcu, Pl.Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Myszyńcu, Pl.Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 7- sekretariat (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV, działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

{phocadownload view=file|id=27|target=s}

{phocadownload view=file|id=28|target=s}

{phocadownload view=file|id=29|target=s}

{phocadownload view=file|id=30|target=s}

{phocadownload view=file|id=31|target=s}

{phocadownload view=file|id=32|target=s}

{phocadownload view=file|id=33|target=s}

{phocadownload view=file|id=34|target=s}

{phocadownload view=file|id=35|target=s}

{phocadownload view=file|id=36|target=s}

{phocadownload view=file|id=37|target=s}

{phocadownload view=file|id=38|target=s}

{phocadownload view=file|id=40|target=s}

Ogłoszenie o przetargu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec w okresie 01.02.2012 do 31.01.2015

Utworzono: środa, 18, styczeń 2012 15:01


Myszyniec: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec w okresie 01.02.2012 do 31.01.2015

Numer ogłoszenia: 17216 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszyniec , Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, woj. mazowieckie, tel. 029 7721141, faks 029 7721141.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.myszyniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec w okresie 01.02.2012 do 31.01.2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenia szyb od stłuczenia, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczeń komunikacyjnych ( OC, NNW, AC/KR, ASS) Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia Zamawiającego będącego w posiadaniu następujących jednostek organizacyjnych: 1. Urząd Miejski w Myszyńcu, 07 - 430 Myszyniec, Plac Wolności 60, 2. Zespół Szkół w Wykrocie, 07 - 430 Myszyniec, Wykrot 21c, 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach, 07 - 430 Myszyniec, Krysiaki 29, 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 07 - 430 Myszyniec, ul. Dzieci Polskich 10, 5. Zespół Szkół w Myszyńcu, 07 - 430 Myszyniec, ul. Dzieci Polskich 1, 6. Środowiskowy Dom Samopomocy, 07 - 430 Myszyniec, ul. Sienkiewicza 1, 7. Gminna Administracja Placówek Oświatowych, 07 - 430 Myszyniec, Myszyniec Stary 105, 8. Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu, 07 - 430 Myszyniec, ul. Dzieci Polskich 1, 9. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu im. Ks. Władysława Skierkowskiego, 07 - 430 Myszyniec, ul. Plac Wolności 56. 10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach, 07 - 430 Myszyniec, Olszyny 34A, 11. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego, 07 - 430 Myszyniec, ul. Plac Wolności 58, 12. Zespół Szkół Wolkowe, 07 - 430 Myszyniec, Wolkowe 1, 13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, 07 - 430 Myszyniec, ul. Plac Wolności 60, 14. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku, 07 - 430 Myszyniec, Białusny Lasek 19, 15. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach, 07 - 430 Myszyniec, Wydmusy 117k, 16. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu, 07 - 430 Myszyniec, Zalasie 36A, Miejsca ubezpieczenia: Wskazane wyżej siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz inne lokalizacje wskazane w wykazach budynków (załącznik A każdej jednostki). Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty został w punkcie (Program ubezpieczenia).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia usług objętych umową w okresie trwania umowy o udzielnie zamówienia publicznego. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7.

Nowy wzór wniosku o przynanie dopłaty

Utworzono: poniedziałek, 16, styczeń 2012 11:26

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r. producenci rolni będą mogli ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłaty dotyczą materiału siewnego zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka, zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.”.

UWAGA: W 2012 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.


Szczegółowe informacje oraz formularz Wniosku, załączniki (Oświadczenia) i instrukcja wypełniania Wniosku znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl . Informacji udzielają również pracownicy Telefonicznego Punktu Informacyjnego ARR pod numerem telefonu: 22/661-72-72 oraz Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie ul. J. Waszyngtona 146, tel. 22/515-81-32.

Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Warszawie

100 lat jubilatki z Myszyńca Starego!

Utworzono: czwartek, 12, styczeń 2012 12:16

Jedna z mieszkanek naszej gminy, Pani Leokadia z Myszyńca Starego  20 stycznia 2012r. obchodzi wyjątkowy jubileusz - 100 lat.

Niech dzień tak zacnego jubileuszu będzie dla Pani okazją do spotkań w miłej atmosferze, niech będzie okazją do wspomnień i niech sprawi Pani radość. Szanowna Jubilatko, życzymy Pani wszelkiej pomyślności, niech każda chwila będzie dla Pani źródłem szczęścia i niech upływa w spokoju i zdrowiu.

Deklaracje podatkowe przez internet

Utworzono: środa, 11, styczeń 2012 13:41

W związku ze zbliżającą się kolejną akcją rozliczeń podatkowych, polecamy Państwu możliwość skorzystania z prostej, wygodnej, a przede wszystkim taniej metody przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną - poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl.
 
System e-Deklaracje umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi.
 
Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl dostępne są interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania, możliwe jest wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną bezpośrednio z Państwa systemów finansowo-księgowych. W przypadku posiadania odpowiedniej aplikacji (odpowiedniego modułu oprogramowania), istnieje możliwość automatycznego podpisania elektronicznie wszystkich przesyłanych deklaracji. 

Zawiadomienie o spotkaniu informacyjnym

Utworzono: środa, 11, styczeń 2012 08:21

Urząd Miejski w Myszyńcu  informuje, że w dniu  20.01.2012 r. (piątek) o godzinie 10:00 w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława  Skierkowskiego w Myszyńcu (były MOKSIR) odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie kolektorów słonecznych dla mieszkańców - uczestników Projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”.
 
Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych ze względu na możliwość podpisania umowy dotyczących finansowania montażu kolektorów słonecznych.

Zmiany w gospodarce odpadami

Utworzono: środa, 11, styczeń 2012 07:52

01.01.2012 roku weszła  w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011r., Nr 152, poz. 897), która wprowadza wiele istotnych zmian w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami.

Wśród zmian wprowadzanych powyższą ustawą, najbardziej istotną dla mieszkańca jest przejecie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych. Znaczy to, że każdy mieszkaniec gminy, każde gospodarstwo domowe będzie miało zapewniony odbiór odpadów komunalnych, bez konieczności zawierania umowy z firmą odbierającą odpady, tak jak to funkcjonuje obecnie. Należy jednak pamiętać, że umowy, na podstawie których obecnie od właścicieli nieruchomości są odbierane odpady komunalne będą obowiązywać co najmniej do momentu wprowadzenia przez gminę nowego systemu odbioru odpadów.

UWAGA ROLNICY

Utworzono: środa, 04, styczeń 2012 14:01

ZMIANY W PODATKU AKCYZOWYM ZAWARTYM W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO.
W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zmianie uległy terminy składania wniosków, obowiązują dwa nowe terminy. Wnioski w pierwszym i drugim terminie należy składać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, pokój nr 16:

 • - od 1 lutego do 29 lutego 2012 r. (pierwszy termin)
 • - od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012r. (drugi termin)

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na rok 2012 od oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł od 1 litra oleju.

BEZPŁATNEJ PREZENTACJI FIRMY

Utworzono: środa, 04, styczeń 2012 13:46

Informujemy przedsiębiorców z terenu naszej Gminy o możliwości BEZPŁATNEJ PREZENTACJI SWOJEJ FIRMY, ciekawego przedsięwzięcia lub ważnego wydarzenia, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą na łamach gazety „Wiadomości Gospodarcze”, która jest jednym z elementów projektu pn. Promocja gospodarcza Mazowsza Północno- Wschodniego Ostrołęka na Kurpiach – Miasto przyjazne przedsiębiorczości.
Działania w ramach projektu służą promocji i rozwoju przedsiębiorstw z terenu Ostrołęki i powiatu.
Informacje będą zamieszczane w „Wiadomościach Gospodarczych” według kolejności zgłoszeń, prosimy przesyłać je na

e-mail: rgprojekt@um.ostrołęka.pl lub pocztą na adres: Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział RG, Pl. Gen. J Bema 1, 07-410 Ostrołęka.

Wybory uzupełniające Ławników Sądowych na lata 2012-2015

Utworzono: poniedziałek, 02, styczeń 2012 08:03

Działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U. nr 98 poz. 1070 z późn. zm./ informuję, że do dnia 31 stycznia 2012r. będą przyjmowane KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH  na lata 2012-2015.

Rada Miejska w Myszyńcu dokona wyboru ławników na nową kadencję, do następujących sądów:

 • Sąd Okręgowy w Ostrołęce
  Wydział Cywilny -1 osoba


Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi że:
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Zbiornik w Wykrocie

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

Najciekawszym łowiskiem dorzecza Rozogi jest, powstały na jej biegu, zbiornik zaporowy „Wykrot”, znajdujący się w rejonie miejscowości o tej samej nazwie. Cały obwód rybacki Rozogi ze zbiornikiem „Wykrot” dzierżawiony jest przez Mazowiecki Okręg PZW i udostępniony jest do wędkowania na podstawie opłaconej składki okręgowej Mazowieckiego Okręgu PZW.

Podstawową funkcją zbiornika „Wykrot” jest retencja wody dla celów nawodnień rolniczych, zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykorzystania do celów rekreacji – wędkarstwa.

Zbiornik „Wykrot” składa się ze zbiornika głównego i wstępnego. Charakteryzują go następujące dane morfometryczne:

 • powierzchnia zbiornika głównego – 42,20 ha,
 • powierzchnia zbiornika wstępnego – 7,70 ha,
 • głębokość średnia – 1,50 m,
 • głębokość minimalna – 1,30 m,
 • głębokość maksymalna – 2,80 m,
 • pojemność wody całkowita – 770 tys. m3,

Rybacki typ zbiornika linowo-szczupakowy. Kształt zbiornika głównego zbliżony jest do prostokąta. W północnej części znajdują się owalne podwodne wyspy. Dno jest piaszczyste, miejscami muliste. Woda w obydwu zbiornikach jest średnio przejrzysta. Kształt akwenu wstępnego jest nieregularny, oddzielony od zbiornika głównego zaporą i mostkiem umożliwiającym przejazd.

Wokół zbiornika głównego przebiegają drogi lokalne umożliwiające dogodny dojazd do obydwu zbiorników.

Ichtiofauna zbiorników jest dość bogata i składa się z takich gatunków jak: lin, karaś, płoć, krąp, wzdręga, szczupak, okoń, sum, karp, jaź i węgorz.

Już dziś na zbiorniku „Wykrot” łowi się z powodzeniem płocie, liny, karasie, okonie i szczupaki. Należy oczekiwać, że dzięki systematycznemu zarybieniu w najbliższych latach zbiornik „Wykrot” stanie się atrakcyjnym łowiskiem wędkarskim.

Rok 2010 w statystykach straży pożarnej

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

Na podstawie otrzymanego sprawozdania z analizy działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w 2010 r. na terenie gminy Myszyniec miały miejsce:

 • 22 pożary – najwięcej pożarów wystąpiło w budynkach mieszkalnych – 8, po 3 pożary miały miejsce w obiektach produkcyjnych, środkach transportu oraz w lasach, najmniej pożarów było w obiektach użyteczności publicznej, w rolnictwie oraz w innych obiektach (trawy, śmietniki);
 • 117 miejscowe zagrożenia - 3 ofiary śmiertelne i jedna osoba ranna;
 • 9 fałszywych alarmów.

Przyczyną powstania pożarów była:

 • nieostrożność osób dorosłych w posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki – 7;
 • wady urządzeń instalacji elektrycznych bez urządzeń ogrzewczych – 4;
 • podpalenia – 2;
 • inne – 9.

Przyczynami powstania miejscowych zagrożeń na terenie gminy Myszyniec były:

 • gwałtowne opady atmosferyczne – 41,
 • huragany, silne wiatry, tornada – 22,
 • nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie -19,
 • niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 12,
 • inne przyczyny – 23.

W roku 2010 r. na terenie gminy Myszyniec zdarzenia wymagające interwencji Jednostek Straży Pożarnej powstawały średnio co:

 • 16 dni 14 godz. 10 min. - pożary;
 • 3 dni 2 godz. 47 min. - miejscowe zagrożenia;
 • 40 dni 13 godz. 20 min. - fałszywe alarmy.

Witamy na stronie Gminy Myszyniec

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

Serdecznie witamy na nowym serwisie internetowym Gminy Myszyniec. Przepraszamy za niedogodności wynikające z wdrażania nowego systemu. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań co do jakości i aktualności informacji zamieszczanych w serwisie, aby jak najlepiej sprostać Państwa oczekiwaniom.

Z poważaniem

Redakcja serwisu www.myszyniec.pl

Aktualizacja kodów PKD w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

Informujemy, że do końca 2009 roku należało dokonać aktualizacji kodów PKD 2004 na kody PKD 2007 w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Od stycznia 2010 roku straciły aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004.

Przedsiębiorcy figurujący w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Myszyńca, którzy dokonali wpis do w/w ewidencji przed 1 stycznia 2008 roku i nie dokonali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie zobowiązani są zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007.

W związku z powyższym, przedsiębiorcy, którzy mają wydane zaświadczenie wg. klasyfikacji kodów PKD 2004 proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, pok. nr 12, w celu aktualizacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu powoduje trudności przy załatwianiu spraw bankowych, zawieraniu umów gospodarczych czy też może uniemożliwić złożenie oferty w przetargu, itp.

Wszelkie zmiany w ewidencji są wolne od opłat.

Wniosek EDG-1 dostępny jest również na stronie BIP Myszyniec w zakładce „Załatwianie spraw”.

Projekt „Jesień na Kurpiach”

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. bp Edwarda Samsela, które wchodzi w skład LGD „Kurpsie Razem” podpisało umowę w dniu 12.05.2011r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów, w ramach działania 413.- „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w projekcie „Jesień na Kurpiach”. Realizacja projektu trwa 10 tygodni.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 889-563-255 do dnia 12.06.2011r.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

TPZK im. bp Edwarda Samsela


Aktywność drogą do sukcesu – Targi Edukacji i Pracy Myszyniec 2011

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

W związku z organizacją przedsięwzięcia „Aktywność drogą do sukcesu – Targi Edukacji i Pracy Myszyniec 2011”, w dniu 10 maja 2011 r. w sali Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej (dawny MOKSiR) , Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży zaprasza do czynnego udziału Państwa szkoły. W trakcie trwania w/w przedsięwzięcia planowane są działania:

 • Prezentacje edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych i policealnych z terenu Myszyńca i okolic.
 • Stoiska promujące produkty, usługi pracodawców z ewentualnymi ofertami pracy.
 • Miasteczko zawodów przyszłości.
 • Stoiska i prezentacje instytucji prowadzących szkolenia zawodowe.
 • Punkty konsultacyjne z zakresu doradztwa zawodowego OHP, PUP, Filia WUP.
 • Punkty pośrednictwa pracy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w pionierskiej inicjatywie organizowanej przez CEiPM na terenie Myszyńca, która ma na celu wsparcie miejscowej młodzieży w procesie planowania dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej oraz jak najszersze udostępnienie możliwości skorzystania z usług pośrednictwa pracy.

Nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

 

INFORMACJA dla PRZEDSIĘBIORCÓW

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, iż od dnia 01 lipca 2011 r. obowiązywać będzie nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, regulująca funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, prowadzonej już nie przez organ gminy lecz przez Ministra Gospodarki za pośrednictwem Urzędu Miasta.

W celu przekazania bazy danych podmiotów zarejestrowanych  w naszej ewidencji działalności gospodarczej należy bazę zaktualizować, tzn. osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz wpisane do ewidencji działalności gminy Myszyniec powinny mieć aktualne dane we wpisach (np. kody PKD, adresy, dane osobowe).

Spisz się przez internet - masz czas do 16 czerwca

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
01 IV – 30 VI 2011


Samospis internetowy– spisz się sam!

Szybko, łatwo, bezpiecznie


W terminie od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. uruchomiony zostanie samospis internetowy.

Samospis internetowy to jedna z metod zbierania danych podczas tegorocznego spisu powszechnego. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe zostaną wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Nieaktualne dane należy skorygować, a jeśli pojawią się ewentualne braki – uzupełnić je.

Gminny punkt obługi rolników ARiMR w Myszyńcu

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2011r. ARiMR dla ułatwienia rolnikom terminowego składania zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt podlegających znakowaniu, uruchomiła (w formie pilotażu) gminny punkt obsługi rolników w zakresie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, obsługiwany przez pracownika Biura Powiatowego ARiMR w Ostrołęce. Punkt zorganizowany w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, czynny jest w każdy czwartek w godz. od 8.30 do 11.30, I piętro, pokój nr 20. W punkcie obsługi możliwe jest:

Harmonogram przyjmowania wniosków o płatnosci za 2011 rok.

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00
H A R M O N O G R A M
Przyjmowania WNIOSKÓW o płatności na 2011 rok.

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych do gruntów rolnych, ONW i rolnośrodowiskowych na 2011 rok przyjmowane są w Biurze Powiatowym ARiMR w Ostrołęce ul. Korczaka 4:

 • od 15 marca do 22 kwietnia w godz. 7.30 - 15.30
 • od 26 kwietnia do 16 maja w godz. 7.30- 20.00
 • w sobotę 7 i 14 maja w godz. 7.30 - 15.30
UWAGA !!!
Przed złożeniem wniosku należy dla swoich potrzeb wykonać kserokopię składanych dokumentów. Jednocześnie informujemy że Biuro Powiatowe ARiMR nie wykonuje kserokopii na żądanie rolnika i nie wydaje kserokopii dokumentów już złożonych.


Szukaj

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartZGKiM
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information