Plakat

Burmistrz Myszyńca i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu oraz współorganizatorzy zapraszają na

VII Festyn Rodzinny "Zdrowa rodzina bez uzależnień"
12 czerwca 2022 r.
Amfiteatr RCKK przy ul. Dzieci Polskich 2 w Myszyńcu