Zachęcamy mieszkańców Gminy Myszyniec do wypełnienia ankiety dot. analizy potrzeb i oczekiwań mieszkańców w ramach opracowywania Strategii Ponadlokalnej.

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8vexvkrv