Młodzież III gimazjum z Wolkowych - praca w grupach
Młodzież III gimnazjum z Surowego sprawdz w Cwiczeniu - Jakie są moje możliwości danego zawodu przyszej pracy.
Młodzież z Olszyn biorąca udział w spotkaniu jesiennych dni przedsiębiorczości.
Młodzież z Surowego podczas ćwiczenia z przedsiębiorczości
Młodzież z Wykrotu  uczestnicząca w zajęciach.
Młodzież zapoznaję się z zawodami rynku pracy
Omawianie z uczestnikami czynników mających wpływ na ich przyszłość
Spotkanie z doradcą zawodowym - Anną Bors w Mlodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu.
Uczestnicy w pracy grupowej prezentują - Jakie cechy powinien posiadać przedsiębiorca
Uczestniczka z Wydmus prezentuje ćwiczenie  '' Co jest dla Ciebie ważne w pracy''
Uczestniczka z Zalesia  prezentuje w ćwiczeniu - Moje wartości w pracy
Zaprezentowanie  przez młodzież z Krysiak - jak rozumiem przedsiesiębiorczość
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


          

  W dobie szybkich przemian ekonomicznych i trendów związanych z pracą i wynagrodzenia młody człowiek potrzebuje zainspirowania do samodzielnego działania i odkrycia swojego potencjału.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu zorganizowało „ Jesienne Dni z Przedsiębiorczości” w dniach od 13- 23 listopada. Powyższe wydarzenie stanowiło  cykl spotkań doradczych  na temat zagadnień związanej z przedsiębiorczością , które miały na celu uświadomienie młodemu pokoleniu, iż każdy jest kowalem swojego losu, każdy może zostać przedsiębiorcą, inwestować w swój rozwój, kreując dobrze przemyślaną i zaplanowaną przyszłość a także tworzyć dzieło swej pracy, które będzie motywacją dla innych i podejmowania prób znalezienia dobrego i rozsądnego rozwiązania problemu z pracą i wynagrodzenia oraz ponoszenia odpowiedzialności z tym związanej. Spotkania prowadziła Anna Bors – doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Urzędzie Miasta i Gminy Myszyniec, która na co dzień współpracuje z różnymi instytucjami oświatowymi i rynku pracy, przygotowując młodzież poszukującą pracy, studentów a także absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy oraz prowadząc zagadnienia związane z kierowaniem i kreowaniem własnej  przyszłości zawodowej.

Na to  przedsięwzięcie  przedsiębiorcze do MCK  zgłosiło się kilkanaście szkół z tutejszej gminy i z gminy Czarnia, wśród których   m.in.: Publiczna Szkoła Podstawowa z Wykrotu, Wydmus, Wolkowych, Zalesia,  Olszyn i Surowego. Podczas spotkań zostały poruszone zagadnienia, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i  potrzebą ich omówienia ze strony uczestników. Wśród omawianych zagadnień znalazły się między innymi tematy związane z rolą  i miejscem   pracownika w dobie współczesnych przemian ekonomicznych, cech charakteryzujących człowieka przedsiębiorczego, pracy nad własnym kształtowaniem postaw przedsiębiorczych, praw pracownika i obowiązku oraz pracodawcy, wymagań pracodawcy od pracownika, aspiracji i dążenia do celu, źródłach pozyskiwania funduszy, sporządzania planu inwestycyjnego, przybliżenia wad i zalet własnego biznesu, wskazania i zapotrzebowania zawodów i branż w naszym regionie i na lokalnym rynku pracy.

W warsztatach młodzież chętnie uczestniczyła. Brała czynny udział w zaproponowanych ćwiczeniach testują i sprawdzając swoją nabytą i przekazaną wiedzę, która  w niedalekiej przyszłości może być im przydatna. Uczestnicy badali swoje możliwości, jakie są ich szanse i zagrożenia. Pokazana urozmaicona forma zajęć oraz prezentacja bardzo zainspirowała młodzież dalszego działania i szukania lepszego startu na przyszłość. Dla niektórych   z uczestników to początek wiedzy i zwiększenie potrzeb z korzystania z tego rodzaju spotkań.

Bardzo dziękuję sponsorowi sieci sklepów LEWIATAN - Panu Mirosławowi Deptuła na rzecz młodzieży. Wszystkim Dyrektorom i Wychowawcom Szkół za zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Panu Dariuszowi Kobus za obsługę techniczną. No cóż można powiedzieć  Czy wdrożona  reforma Doradztwa Zawodowego w szkołach da szanse  zdobycia powodzenia w życiu, zrobienia kariery? Na to pytanie i efekty tych działań trzeba  odpowiedzieć osobiście.