PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

Z A W I A D O M I E N I E
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 października 2021 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

Myszyniec, dn. 18.10.2021 r.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 października 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 1. Zapoznanie z odpowiedziami na pytania dotyczącymi inwestycji „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” – montaż instalacji solarnych w latach 2019-2020.
 2. Zapoznanie z przedłożoną dokumentacją, o którą wnioskowała Komisja Rewizyjna.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji:

Zofia Bałdyga

sprzątanie

We wtorek, 19 października 2021, uczniowie myszynieckich szkół będą porządkować pobocza dróg.
Akcja "Sprzątamy Myszyniec" to inicjatywa samorządu miasta oraz redakcji TO.
Jej uczestnicy spotkają się 19 października 2021 o godz. 10.00 w myszynieckim amfiteatrze.
Stamtąd - zaopatrzeni w worki na śmieci i rękawiczki - przewiezieni zostaną do miejsc, które będą porządkować.
Koniec akcji planowany jest na godz. 12.30. Przy amfiteatrze zapłonie ognisko, przy którym uczestnicy akcji będą mogli się posilić.

sprzątanie

Plakat promujący Rajd

Kochani!

Gorąco i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Rajdzie Szlakami Barci Kurpiowskich!

W tym roku będziemy wędrować po śladach ks. Władysława Skierkowskiego, którego w szczególny sposób wspominamy w 2021 roku.

Regulamin i karta zgłoszeń są dostępne na naszej stronie internetowej: www.rckkmyszyniec.pl.

Zapraszamy!

Gmina Myszyniec informuje, iż został wyłoniony Wykonawca na wymianę glikolu w instalacjach solarnych wykonanych w ramach inwestycji pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”” – F.H.U. „EURO-PROJEKT” mgr inż. Łukasz Mirczak z siedzibą w Częstochowie przy ul. Łokietka 13, 42-200 Częstochowa.


Przedmiotem zamówienia jest wymiana glikolu w 393 instalacjach solarnych będących własnością Gminy Myszyniec, zamontowanych w latach 2013 – 2014 na nieruchomościach należących do mieszkańców.

Wymiana glikolu będzie realizowania do 15 grudnia 2020 r.

 

Szanowni Państwo!

Ogłaszamy organizację I edycji konkursu fotograficznego pn. "ZAUŁKI MYSZYŃCA W OBIEKTYWIE"!

Gorąco zapraszamy każdego z Was do wzięcia udziału w konkursie, zasady są mega proste, a jak to wygląda to dowiecie z naszego plakatu i regulaminu zamieszczonego na stronie: www.rckkmyszyniec.pl.

Czekamy na Wasze prace!

Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

Nie spiszesz gospodarstwa? Może być kara

Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym, udział w spisie jest obowiązkiem każdego użytkownika gospodarstwa rolnego! Zlekceważenie tego obowiązku może wywołać negatywne reperkusje. Zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej, „Kto wbrew obowiązkowi odmawia  wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”. Co więcej, w przypadku wizyty lub telefonu od rachmistrza rolnik nie może już powiedzieć, że spisze się sam przez Internet w późniejszym terminie. Jest to równoznaczne z odmową i fakt ten zostaje odnotowany przez osobę uprawnioną do realizacji wywiadu. Taka postawa może również skutkować wszczęciem przez służby statystyczne postępowania zakończonego karą grzywny.

Ale nie tylko perspektywa kary powinna skłonić rolników to wypełnienia swojego jakże ważnego obowiązku.

Bez danych nie ma skutecznej polityki rolnej

Rolnicy zwlekający ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mieć świadomość, że swoją opieszałością szkodzą nie tylko sobie samym, ale też wszystkim rolnikom ze swojej gminy, powiatu, województwa i całej Polski.

Dane zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą wykorzystywane podczas planowania i realizacji polityki rolnej na każdym szczeblu terytorialnym. Jeśli jakość zebranych danych będzie niewystarczająca do prezentacji wyników np. na poziomie gmin, stracą na tym wszyscy. Brak szczegółowego obrazu polskiego rolnictwa może mieć bardzo poważne i negatywne konsekwencje dla polskich rolników. Dodajmy, że spis rolny jest organizowany co 10 lat, więc zebrane informacje będą wykorzystywane w gminach do następnego spisu w 2030 roku.

Rolniku, jeśli zatem oczekujesz od władz swojej gminy czy kraju skutecznych działań wspierających rolnictwo czy społeczności wiejskie, wypełnij najpierw swój obowiązek i pomóż stworzyć dokładną i przystającą do rzeczywistości diagnozę polskiego rolnictwa.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

 

Wyższa Szkoła Gospodarki z przyjemnością informuje, że w Ostrołęce w terminie 09 i 16.11.2020 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie „Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes”, realizowane w ramach projektu „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”.

Zwracamy się z prośbą o upowszechnienie informacji wśród mieszkańców Państwa gminy o możliwości skorzystania ze wsparcia. W tym celu załączamy szczegółowe informacje o projekcie i zasady rekrutacji, jak również plakat do zamieszczenia na Państwa stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Udostępnienie informacji o projekcie wspomoże działania rekrutacyjne, a w konsekwencji umożliwi rozwój systemu opieki nad dziećmi do lat 3 w Państwa gminie, który jest jednym z priorytetów rządu w obszarze polityki społecznej.

Zapraszamy każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego, i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Projektu pod numerem telefonu: 52 567 00 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na stronie: www.opieka.byd.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Zakładu Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Myszyńcu

 1. Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z o.o. z siedzibą w Myszyńcu, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki;  
 2. Do konkursu może przystąpić Kandydat spełniający następujące kryteria:  

1) posiada wykształcenie wyższe,

2) legitymuje się co najmniej 8-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) legitymuje się co najmniej 5-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,  

4) wykazuje się znajomością zagadnień ekonomiczno – prawnych i administracyjnych, w tym przepisów ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019r., poz. 712) dotyczących zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z o.o. z siedzibą w Myszyńcu,  

5) posiada znajomość zagadnień z zakresu gospodarki odpadami, wodociągami oraz innych dziedzin związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej,  

6) korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

7) nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

8) nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art 587, art 590 i art 591 kodeksu spółek handlowych,

9) posiada prawo jazdy kat. B

 


Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30 do 12.30,
 • środa w godz. 14.00 do 18.00
 • sobota, niedziela w godz.10.00 do 12.00

 


Centrum Medyczne Corten Medic , ul. Goworowska 49, 07-410 Ostrołęka

 • poniedziałek, wtorek w godz. 15.00-19.30;
 • środa , czwartek, piątek, sobota, niedziela w godz. 8.00 do 14.00

W imieniu Dyrektora Delegatury Pana Mariusza Popielarza uprzejmie informujemy, że rozpoczął się etap głosowania na  projekty  Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/glosowanie,34 – link zasady głosowania

                Zachęcamy do oddania głosu na projekt dot. Budowy tężni solankowej przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce.

Celem projektu jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i stworzenie miejsca do wypoczynku dla pacjentów szpitala, mieszkańców Ostrołęki i okolic poprzez budowę tężni solankowej. Tężnia solankowa na terenie MSS będzie oazą zdrowia, wypoczynku i relaksu, a  właściwości lecznicze wpłyną na lepsze samopoczucie, kondycję i poprawę zdrowia u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami górnych dróg oddechowych i osób z alergiami.

Uprzejmie informujemy również, że osobom nie posiadającym telefonu komórkowego Urząd zapewnia możliwość oddania głosu w punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach, z  zachowaniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. Osoby, które zechcą skorzystać z tej możliwości, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się pod nr tel. 29 74 44 180 – Delegatura UMWM w Ostrołęce.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, idei, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody za najlepsze prace:

 • w części „IDEA”:
 • I miejsce - 5000 zł, 
 • II miejsce  - 4000 zł, 
 • III miejsce - 3000 zł
 • oraz 5 wyróżnień po 1000 zł; 
 • w części „FAKT”:
 • I miejsce - 5000 zł, 
 • II miejsce  - 4000 zł, 
 • III miejsce - 3000 zł 
 • oraz 5 wyróżnień po 1000 zł.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://www.irwirpan.waw.pl/smart2020 

W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznego: (22) 826-94-36, 603 779 941.

Patronatem Medialnym Konkursu jest Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Zakończył się etap zatwierdzania projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, które od 26 października br. będą poddane pod głosowanie Mazowszan. Lista zatwierdzonych projektów z podregionu Ostrołęckiego oraz zasady głosowania znajdują się na stronie internetowej pod adresem bom.mazovia.pl

 https://bom.mazovia.pl/projekty?nr=&nazwa=&kategoria=&rodzaj=&status=do-glosowania&dzielnica=1 – link do projektów

https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/glosowanie,34 – link zasady głosowania

Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

Po pierwsze – człowiek

Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie  szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien przekazać rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowiązkowego wywiadu.

Po drugie – ochrona danych

Informacje o jednostkowych gospodarstwach rolnych zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego NIE BĘDĄ NIGDZIE I NIKOMU UDOSTĘPNIANE! Gwarantują to zarówno rygorystyczne procedury prawne, jak i nowoczesna infrastruktura informatyczna statystyki publicznej.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej informacje statystyczne dotyczące pojedynczego gospodarstwa podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych w formie zbiorczej. Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów niż podane w ustawie jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Powyższy zapis oznacza, że DANYCH ZEBRANYCH OD UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA NIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ NIKOMU – nawet organom ścigania i prokuraturze!!!

Zapis o tajemnicy statystycznej obowiązuje też wszystkich rachmistrzów! Przed podjęciem pracy przy spisie rolnym złożyli oni przysięgę, w której zobowiązali się do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Jej złamanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi – nawet karą pozbawienia wolności do lat 3!

Bezpieczne metody zbierania i przechowywania danych

Dane spisowe są zbierane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zarówno samospis internetowy, jak i spis przez telefon, odbywają się za pośrednictwem nowoczesnych i odpowiednio zabezpieczonych systemów teleinformatycznych.

Bezpieczne są też dane zgromadzone i przechowywane w bazach statystyki publicznej. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy statystyki publicznej. Podmiotom zewnętrznym te dane są przekazywane jedynie w formie zbiorczej, gdzie nie można zidentyfikować pojedynczego gospodarstwa.

Warto więc porzucić wszelkie wątpliwości związane z bezpieczeństwem udziału w spisie rolnym i wypełnić obowiązek spisania się jak najszybciej.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

__________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 października 2020 r. o godz. 11.00 w sali nr 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się ciąg dalszy posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykorzystania dotacji udzielonych dla Stowarzyszenia Kurpsie Razem.

 

                                                         

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

                                                        /-/   Zofia Bałdyga

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 października 2020 r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej RCKK Plac Wolności 58 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 1. Kontrola wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Myszyniec dla Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca.
 2. Sporządzenie protokołu pokontrolnego.

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

                                                        /-/   Zofia Bałdyga

 

 Od 19 października w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” - informuje Prezes ARiMR Tomasz Nowakowski.

 

Program, finansowany z PROW na lata 2014-2020, kierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

- Rolnicy, którzy  zecydują się na wspólne działanie mogą uzyskać wsparcie nawet do 100 tys. euro rocznie - przypomina Prezes ARiMR Tomasz Nowakowski.

Wsparcie przyznawane jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania i stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów.
W pierwszym roku jest to 10 proc. przychodów netto, w drugim – 9 proc., w trzecim – 8 proc, w czwartym roku – 7 proc. i w piątym – 6 proc.

 

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR do 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.


Myszyniec, dnia 15 października 2020r.

IN.GP.6322.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Myszyniec w dniu 4 października 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci huraganu, Burmistrz Myszyńca informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Miejskim w  Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 2, parter budynku.

Szacowanie strat przez Komisję odbędzie się w ustalonym terminie.

Wnioski do pobrania w tut. urzędzie lub na stronie internetowej urzędu myszyniec.pl w zakładce „formularze do pobrania”.

Zaznacza się, że niezbędnym załącznikiem do wniosku jest wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Termin składania wniosków do 23 października 2020 r.

 

BURMISTRZ MYSZYŃCA

 

/-/ Elżbieta Abramczyk

Pobierz:

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk przyznała Nagrodę Burmistrza Myszyńca dla Pani Cecylii Majewskiej nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu za:

 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży
 • aktywny udział w przygotowywaniu uroczystości na terenie Gminy Myszyniec oraz poza jej obszarem

Życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

20201014_101607
20201014_101629
20201014_101814(0)
Previous Next Play Pause
1 2 3

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

__________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 października 2020 r. o godz. 10.30 w sali nr 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Analiza merytoryczna i finansowa dokumentacji dotyczącej wykorzystania dotacji udzielonych dla Stowarzyszenia Kurpsie Razem.
 2. Sporządzenie protokołu pokontrolnego.

                                                         

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

                                                        /-/   Zofia Bałdyga

 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

 

Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

 

Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.

Jeśli to możliwe, wywiad przeprowadza się w terenie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numeru: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

 

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

 

Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.

 

Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej  (22) 279 99 99.

 

16 września pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przez 6 dni w tygodniu dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych z propozycją spisania gospodarstwa rolnego. Warto skorzystać z tej metody spisowej – rachmistrz zadaje pytania i wprowadza odpowiedzi do formularza spisowego, rolnik musi mu tylko przekazać wymagane informacje.

Rachmistrze telefoniczni pracują od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00.  W tych godzinach telefonu mogą się spodziewać ci użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie spisali jeszcze swojego gospodarstwa przez Internet.

Lista numerów, z których będą dzwonić rachmistrzowie spisowi, będzie dostępna na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie. Będzie też można zweryfikować dzwoniącego przez infolinię.

Jakie są zalety spisu przez telefon? Jest bezpieczny dla rolnika, bo nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz. Wypełnieniem formularza zajmuje się rachmistrz, rolnik musi mu tylko podać potrzebne informacje. Koszt połączenia telefonicznego ponosi Główny Urząd Statystyczny.

Wadą tego rozwiązania jest to, że odbierając telefon rolnik może być zajęty pracą lub nie będzie w tym momencie przygotowany do spisu. Dlatego w pierwszej kolejności warto korzystać z najwygodniejszej metody, czyli samospisu internetowego – wypełniając elektroniczny formularz w domu lub w Gminnym Punkcie Spisowym.

Można też spisać się przez telefon z własnej inicjatywy, dzwoniąc w dogodnej dla siebie chwili na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Należy wybrać przeznaczony dla spisu telefonicznego kanał „1”, a następnie z pomocą rachmistrza wypełnić spis (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Plakat

Szanowni Państwo!

W najbliższy poniedziałek w naszej Myszynieckiej Dzwonnicy odbędą się bardzo ciekawe warsztaty!

Będą one związane z strojem kurpiowskim, a w szczególności z chustami kurpiowskimi.

Startujemy o 18:00.

Zapraszamy!

Ogłoszenie Nr: 12/2020

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (limit dostępnych środków: 1 000 000,00 PLN)

I.

Termin składania wniosków: od dnia 20 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r. do godz. 16.00.

II.

Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”.

III.

Forma wsparcia: Wsparcie ma formę refundacji w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym nie więcej niż 200 000,00PLN. Podmiot składający wniosek o przyznanie pomocy wnioskuje równo o 100 000,00PLN lub 200 000,00PLN, w zależności od ilości tworzonych miejsc pacy.

IV.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

V.

Warunki udzielenia wsparcia:

Ø Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ø Poprzez realizację operacji zostanie utworzone co najmniej jedno miejsce pracy na każde 100 000,00PLN pomocy przez podmiot posiadający siedzibę lub główny adres wykonywania działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR.

Ø Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs.

Ø Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 27.

Ø W przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1, 2, 5 i 6.

Ø W przypadku, gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).

VI.

Wymagane dokumenty:

Ø  Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.

Ø  Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której zarejestrowana jest działalność gospodarcza zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Ø  Kserokopia dowodu osobistego.

Ø  Wydruk z CEIDG lub aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający posiadanie siedziby lub głównego adresu wykonywania działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR oraz potwierdzający, że wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność.

Ø  Oświadczenie Wnioskodawcy zgodne ze wzorem udostępnionym przez LGD.

Ø  Deklaracja wnioskodawcy zgodna ze wzorem udostępniona przez LGD.

Ø  Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w podziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

VII.

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem:

http://www.kurpsierazem.eu/prow2014/lokalna-strategia-rozwoju--kryteria-i-procedury,5764

VIII.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajduje się na stronach internetowych: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” www.kurpsierazem.eu, Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Kurpsie Razem, ul. Plac Wolności 60/31,

07-430 Myszyniec, tel.: 517-479-418 lub 507-856-135. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

UWAGA! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Herb Gminy Myszyniec
Szanowni Mieszkańcy Gminy Myszyniec,
Gmina Myszyniec przystąpiła do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030. Strategia zweryfikuje i opisze najważniejsze problemy społeczne w Państwa Gminie, a także określi skuteczne sposoby ich eliminowania. Aby trafnie określić cele i obszary interwencji potrzebna jest współpraca Mieszkańców Gminy Myszyniec. Prosimy o pomoc w tej kwestii.
Wypełnienie ankiety jest w pełni anonimowe.

Link do ankiety:

W dniach 6-9 października br. na terenie województwa mazowieckiego planowane jest uruchomienie syren alarmowych wchodzących w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE– SAREX-20.

Podczas ćwiczenia uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu nalotów z powietrza. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny zostaną uruchomione przez wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego.

W dniu 16 lipca 2020 r. dokonano odbioru robót związanych z wykonaniem stołówki w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu. Wykonawcą prac była firma „JAKKON” z Ostrołęki. Wartość robót: 1 642 416,90 zł. W ramach niniejszego zadania wykonano również udrożnienie sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej przez firmę SANROD z Ostrołęki. Całkowita wartość inwestycji 1 740 000,00 zł.
Inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie i od 14 września 2020 roku rozpoczęła swoje funkcjonowanie. Stołówkę prowadzi Spółdzielnia Socjalna „Myszynianka”. Serwowane są obiady składające się z dwóch dań. Z oferty mogą korzystać uczniowie z terenu Gminy Myszyniec. Klienci indywidualni mają możliwość kupienia obiadu na miejscu lub na wynos od poniedziałku do piątku w godz. 13.15 – 15.30. Realizowane są również zamówienia telefonicznie pod numerem 600 878 458 w godzinach 9.00-14.00. Odbiór posiłków osobisty. Smacznie i zdrowo - to dewiza pań kucharek.
Koszt dziennego posiłku gorącego dla dzieci:
Zupa (300 ml) – 4 zł
II danie – 5,50 zł
Pełen obiad – 9 zł
Koszt dziennego posiłku gorącego dla dorosłych:
Zupa (400 ml) – 5 zł
II danie – 7 zł
Pełen obiad – 12 zł (abonament miesięczny 11 zł)
Zapraszamy do udziału w konkursie na nazwę stołówki. Nagrodą dla zwycięzcy jest miesięczny abonament na drugie danie w listopadzie. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć osobiście do stołówki. Termin zgłaszania do 30 października.

Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o prowadzeniu w najbliższym czasie wyłącznie wywiadów telefonicznych przez rachmistrzów spisowych. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo rolników oraz pracowników statystyki zawieszono wywiady bezpośrednie, które miały być realizowane od 1 października br.

Przypominamy, że użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym i mogą go wypełnić korzystając z dwóch w pełni bezpiecznych metod bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz:

1) Samospis internetowy – dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/

2) Spis telefoniczny – należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zgłosić chęć spisania gospodarstwa.

Z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji, skontaktuje się telefonicznie rachmistrz. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.

Z poważaniem,

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że od dnia 4 listopada 2019 roku zostaje uruchomiony kurs autobusowy w ramach Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusowego, organizowany przez  Gminę Myszyniec. Operator będzie obsługiwał niżej wymienioną trasę:

 1. Myszyniec – Cięćk – Myszyniec przez Cięćk, Wykrot, Drężek.

W załączeniu rozkład jazdy na ww. linii.

Dnia 30 października 2019 r. w Ostrołęce przy ulicy Parkowej otwarto nową siedzibę Centrum Inkubacji i Rozwoju PES Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania linii działań, oferty ośrodka oraz przedsiębiorstw społecznych działających w subregionie ostrołęckim. Jednym z prezentowanych przedsiębiorstw była Spółdzielnia Socjalna Myszynianka  reprezentowana przez Prezesa Zarządu Piotra Muracha. Podczas prezentacji prezes spółdzielni przybliżył historię „Myszynianki” oraz najczęściej wykonywanych usług na terenie miasta i gminy Myszyniec. Spółdzielnia Socjalna Myszynianka na początku roku skorzystała ze wsparcia Fundacji Fundusz Współpracy z projektu Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznych w subregionie ostrołęckim.

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z usług Spółdzielni Socjalnej Myszynianka.

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania infrastruktury technicznej i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • 1)      obywatelstwo polskie,
 • 2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • 3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • 4)      nieposzlakowana opinia,
 • 5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • 6)      wykształcenie wyższe,
 • 7)      posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • 8)      znajomość przepisów prawa w zakresie:
 • a)      ustawy o drogach publicznych
 • b)      ustawy Prawo budowlane,
 • c)      ustawy o ochronie zwierząt,
 • d)      ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • e)      ustawy o funduszu sołeckim
 • f)       ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • g)      ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • h)      ustawy o samorządzie gminnym.

2.    WYMAGANIA DODATKOWE:

 • 1)      doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • 2)      umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • 3)      umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 • 4)      odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość,
 • 5)      wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 • 6)      bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz obsługi internetu, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych.

 

 3.   ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • 1)      prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, przepustów i rowów;
 • 2)      nadzór nad organizacją ruchu na drogach gminnych;
 • 3)      wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym przekazywanie i odbiory pasa drogowego przed i po zrealizowanej budowie;
 • 4)      prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i eksploatacji infrastruktury komunalnej (drogi asfaltowe, chodniki, boiska sportowe, korty tenisowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, obiekty małej architektury) – kontrole, przeglądy, naprawy, remonty, zaopatrzenie w media, prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
 • 5)      przygotowywanie decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów, a także składanie wniosków w tym zakresie do Starostwa Powiatowego w przypadku nieruchomości gminnych;
 • 6)      prowadzenie spraw związanych z regulowaniem płatności za zajęcie pasa drogowego dróg: powiatowych, wojewódzkich i krajowej oraz w gruntach Skarbu Państwa w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe i kanalizacyjne);
 • 7)      prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
 • 8)      realizacja zadań i ich rozliczanie z tzw. funduszu sołeckiego, współpraca w tym zakresie z sołtysami;
 • 9)      przygotowywanie odpowiednich procedur o udzielenie zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw na stanowisku;
 • 10)  sporządzanie niezbędnej dokumentacji i sprawozdawczości na zajmowanym stanowisku;
 • 11)  uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • 12)  archiwizacja akt z zajmowanego stanowiska zgodnie z rzeczowym wykazem akt;
 • 13)  wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych z zakresu drogownictwa i ochrony środowiska.

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że od dnia 28 października 2019 roku ruszą pierwsze kursy autobusowe w ramach Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusowego organizowane przez  Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Operator będzie obsługiwał niżej wymienione trasy:

 1. Ostrołęka – Baranowo – Myszyniec przez Olszewo Borki, Nową Wieś Zachodnią, Brodowe Łąki
 2. Ostrołęka – Łyse przez Brzozówka – Kadzidło – Jazgarka - Myszyniec- Krysiaki.

W załączeniu rozkład jazdy na ww. liniach.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

 1. ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu

w dniu 02.11.2019 r. (Dzień Zaduszny)

będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy!

img-20191018-095246
img-20191018-102854
img-20191018-102951
img-20191018-103021
img-20191018-103029
img-20191018-103042
img-20191018-103538
img-20191018-103613
img-20191018-104748
img-20191018-105140
img-20191018-110143
img-20191018-110629
img-20191018-111020
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dnia 18 października wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach etnograficznych „Ginące Zawody” zorganizowanych przez RCKK Myszyniec na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Wykrot”. Dzieci, pod okiem instruktorów, uczyły się tańców kurpiowskich. Miały okazję poznać twórców ludowych zajmujących się rękodziełem i rzemiosłem. Każde ze stoisk zachęcało do oglądania, próbowania swoich sił, a także smakowania regionalnych potraw: chleba żytniego na zakwasie, placka drożdżowego czy fafernuchów Duże zainteresowanie wśród chłopów wzbudziło garncarstwo, plecionkarstwo, kowalstwo i pieczywo obrzędowe. Dziewczynki zainteresował haft i koronka, bibułkarstwo obrzędowe i wycinanka oraz tkactwo. Dzieci mogły zabrać ze sobą wytwory zrobione pod okiem fachowców. Wśród nich znalazły się gliniane naczynia, świece woskowe, wycinanki i kwiaty z bibuły.

Warsztaty etnograficzne, ta żywa lekcja kultury i folkloru kurpiowskiego, przybliżyły młodemu pokoleniu czasy ich dziadów i pradziadów. Młodzi ludzie mogli spróbować swoich sił i zakochać się w sztuce ludowej.

Dziękujemy wszystkim twórcom za działalność na rzecz zachowania kultury kurpiowskiej.


Opracowała: Justyna Śniadach

OGŁOSZENIE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) w związku z uchwała Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. Nr II/12/18 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

 1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – zadanie:

„Zajęcia edukacyjne w miejscowości Krysiaki dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Myszyniec”

 1. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, termin realizacji zadań oraz cele:

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Termin realizacji

Zakres zadania

 

„Zajęcia edukacyjne w miejscowości Krysiaki dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Myszyniec”

 

 

8.000,00zł

listopad 2019r. - grudzień 2019 r.

Stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Zwiększenie szans życiowych dzieci oraz stworzenie lepszych perspektyw na rynku pracy w przyszłości.

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

 1. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
 2. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.
 3. W przypadku powierzenia zadania - zleceniodawca pokrywa całkowity koszt zadania.
 4. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.
 6. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym ani na zakup środków trwałych.
 7. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów:
 • Zapłata należności z tytułu umów zawartych z nauczycielami,
 • Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć,
 • Pokrycie kosztów wyżywienia w trakcie organizowanych imprez dla dzieci i wyjazdów edukacyjnych wycieczki krajobrazowo i  kulturoznawcze,
 • Inne koszty (określić jakie).
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2019 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisywanym w ofercie.
 3. Ramowy wzór oferty, umowy oraz sprawozdań o wykonanie zadania publicznego zawiera rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 4. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą Gminy Myszyniec.
 5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 1530.

 

Do oferty należy dołączyć:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

 1. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 20 listopada 2019 r.
 3. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 4. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego ( w tym w szczególności : koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i osób objętych projektem, zasadności i rzetelność określenia kosztów projektu, przejrzystość kalkulacji kosztów oraz prawidłowość ich wyliczenia)

20

korzystanie z innych źródeł finansowania projektu

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, jego celowość, atrakcyjność, spójność i poziom merytoryczny: rzetelny i realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu projektu)

20

doświadczenie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakresie dotychczasowe współpracy z oferentem w zakresie merytorycznym ( w tym współpraca pozafinansowa), wywiązywanie się oferenta z zobowiązań wobec gminy, ocena realizacji zadań publicznych przez oferenta w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość

10

liczba punktów ogółem

90

 1. Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.
 2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszyniec,
  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej myszyniec.nowoczesnagmina.pl (zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).
 3. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr XXXI/269/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014 r.
  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
  i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań oraz
  w Zarządzeniu Burmistrza Myszyńca nr 93/16. Uchwała i Zarządzenie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.


 

 1. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2019 r. i roku poprzedzającym, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r. Gmina Myszyniec przekazała dla  organizacji pozarządowych środki finansowe w drodze otwartego konkursu ofert w wysokości 32 000,00 zł. Natomiast na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert Gmina Myszyniec przekazała środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł. Na realizację zadań publicznych z  zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. Gmina Myszyniec przekazała organizacjom pozarządowym, w drodze otwartego konkursu ofert, środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł. Dotacja przeznaczona była na zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu Gminy Myszyniec. Natomiast na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert Gmina Myszyniec przekazała środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł. Dotacja przeznaczona była na wakacyjne zajęcia i zabawy dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Informacji w sprawie konkursu udziela: Anna Taradejna – pracownik Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, tel. (029) 7721141,
e
-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.

 

                                                                                                         

 

 

dsc-0796_3
dsc-0798_5
dsc-0804_3
dsc-0820_3
dsc-0823_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

16 października 2019 r. uczniowie klas 0 - VIII wraz z opiekunami: panią dyrektor Izabelą Drężek, Bożeną Mróz, Eweliną Krzynówek oraz Żanetą Skrodzką wybrali się na całodniową wycieczkę do Szczytna.

 • Pierwszym punktem była zabawa w parku trampolin „Play City”. Dzieci pod okiem nauczycieli mieli okazję wyszaleć się i skorzystać z wszystkich możliwości obiektu: trampolin, basenu z piankami, ścianki wspinaczkowej oraz równoważni. Każdy znalazł coś dla siebie.
 • Drugi etap to wizyta w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie. Dzieci zapoznały się z przepiękną formą teatralną jaką jest musical. Przedstawienie dotyczyło mitologii greckiej na wesoło. Widać było zaciekawienie ze strony widzów i każdy słuchał z ogromnym zaangażowaniem.
 • Trzeci punkt programu to szczycieński zamek i jego historia. W muzeum zwiedzający zobaczyli wystawy stałe i czasowe. Dowiedzieli się, jak żyli dawni mieszkańcy Mazur. Najbardziej podobała się wystawa dawnych sprzętów domowych i narzędzi rolniczych.
 • Na zakończenie dzieci wraz z wychowawcami udali się do pizzerii „Da Grasso”, aby odzyskać siły na drogę powrotną do domu.

Czas spędzony na wycieczce minął bardzo szybko. Wszyscy z zadowolonymi minami i głowami pełnymi nowych doświadczeń wrócili do domów.

Opracowała: Justyna Śniadach

W ramach otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 Gmina Myszyniec wybudowała dwie otwarte strefy aktywności przy budynku użyteczności publicznej w  Myszyńcu Starym i na terenie  Publicznej Szkoły  Podstawowej w Wykrocie.

       Ogólna wartość inwestycji to kwota 248 132,17 zł.

1) Otwarta Strefa Aktywności w Myszyńcu Starym została wybudowana w wariancie podstawowym, obejmującym siłownię plenerową  wyposażoną w następujące urządzenia: biegacz+pylon+orbitek, twister+wachadło, wyciąg górny+wyciskanie siedząc. Strefę relaksu w której zamontowano 4 ławki przymocowane na stałe do podłoża, 2 urządzenia do gier edukacyjnych: stolik do piłkarzyków i stół do szachów - umocowane na stałe. OSA wyposażono w 3 kosze na śmieci i stojak do rowerów. Dokonano zagospodarowania terenu i dokonano nasadzeń krzewów w ilości 5 sztuk.

 2) Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej w Wykrocie została wybudowana w wariancie rozszerzonym obejmującym siłownię plenerową  wyposażoną w urządzenia: biegacz+pylon+orbitek, twister+wachadło, wyciąg górny+wyciskanie siedząc. Strefa relaksu została wyposażona w 4 ławki, 2 urządzenia do gier edukacyjnych  zamontowane na stałe tj. stolik do piłkarzyków i stół do tenisa stołowego.  Dokonano zagospodarowania terenu i nasadzeń  krzewów w ilości 10 szt.  Plac zabaw o charakterze sprawnościowym wyposażony w: równoważnię linową, most linowy z talerzykami, bocianie gniazdo, huśtawkę dwuosobową i huśtawkę wagową podwójną. Na placu zabaw zastosowano powierzchnię bezpieczną piaszczystą. 

72364345_544090316326173_2059658447334408192_n
72377919_684408088718921_6796958803037257728_n
73135592_466551203952611_887660682273619968_n
73349372_740633316347656_8606391467864227840_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=5697

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (limit dostępnych środków: 1 750 000,00 PLN)

 

 1. Termin składania wniosków: od dnia 4 listopada 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 16.00.
 2. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”.
 3. Forma wsparcia: wsparcie ma formę premii w wysokości 70 000,00 PLN.
 4. Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.
 5. Warunki udzielenia wsparcia:
  - Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
   - Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych nakonkurs.
   - Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 27.
   - W przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1, 2, 5 i 6.
   - W przypadku,gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).
 6. Wymagane dokumenty:
  - Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.
   - Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza zgodnie z art.7 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla  Przedsiębiorcy.
  - Zaświadczenie z PUP – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  - Kserokopia dowodu osobistego.
  - Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.
  - Dokumenty potwierdzające wykształcenie, zdobyte doświadczenie zawodowe.
  - Oświadczenie Wnioskodawcy zgodne ze wzorem udostępnionym przez LGD.
  - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w podziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem: http://www.kurpsierazem.eu (LSR)
 8. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajduje się na stronach internetowych: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” www.kurpsierazem.eu, Samorządu Województwa Mazowieckiego http://www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Kurpsie Razem, ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, tel. 517-479-418 lub 507-856-135. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura. 

 

UWAGA! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

nagroda2
Resized_20191016_191941_3535
Resized_20191016_192017_9303
Resized_20191016_200813_7310
zrzut1
Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2019-10-019
Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2019-10-18 113639
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

16 października 2019 r. Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk wzięła udział w gali finałowej konkursu LIDER ZMIAN 2019 w Centrum Konferencyjnym MS Mermaid w Warszawie, gdzie na zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego i Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odebrała nagrodę główną – statuetkę  dla Gminy Myszyniec za aktywność w obszarze korzystania z funduszy europejskich, w kategorii Samorząd, a podkategorii Lider województwa mazowieckiego pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca – gminy miejsko-wiejskie poniżej 15 tys. mieszkańców  

Pani Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękowała za tak wysokie wyróżnienie. Zaznaczyła jednak, że swoją obecność w tym miejscu zawdzięcza pracownikom Urzędu Miejskiego w Myszyńcu. Szczególne podziękowania należą się pracownikom Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej pod kierunkiem pani kierownik Edyty Chmielewskiej-Drężek, którzy swoją pracą i zaangażowaniem doprowadzili do tego sukcesu.

DZIĘKUJĘ WAM BARDZO – powiedziała.

Wszystkich Mieszkańców naszej gminy serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji DKMS Polska. W punkcie na ulicy Adama Chętnika 1 w Myszyńcu będzie można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. To nic nie kosztuje i nie boli, a można uratować komuś życie.

Pomóżmy osobom chorym na białaczkę.

20191014-111514
20191014-111807
20191014-111900
20191014-112121
20191014-112212
20191014-112215
20191014-112222
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

 

Dnia 14 października w naszej szkole, jak co roku, uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z uczniami klas V-VIII, pod opieką p. Wiesławy Chorąży, przygotowali montaż słowno – muzyczny. Scenki parodiujące sytuacje szkolne wzbudzały salwy nieposkromionego śmiechu, a piosenki – łzy wzruszenia. Nie obyło się bez podziękowań ze strony uczniów i rodziców, którzy zawsze pamiętają o nauczycielach i pracownikach obsługi w tym szczególnym dniu. Pani dyrektor, Izabela Drężek, pogratulowała uczniom wspaniałej inicjatywy, nauczycielom życzyła dalszych sukcesów, a rodzicom podziękowała za współpracę.

Uwieńczeniem uroczystości było spotkanie, na którym jak co roku Rada Pedagogiczna wraz z rodzicami miło spędziła czas smakując przepysznych wypieków przygotowanych przez mamy z Rady Rodziców.

Cieszymy się, że mogliśmy w tak piękny sposób wraz z uczniami i rodzicami świętować Dzień Edukacji Narodowej.

Opracowała: Justyna Śniadach

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 października w dniu Święta Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez Samorząd Szkolny pod kierunkiem pani Krystyny Zyśk i Danuty Zapadki. Uczniowie złożyli nauczycielom i pracownikom obsługi serdeczne życzenia, do których dołączyli słowa wierszy i piosenek.

Dzisiejsza akademia miała jeszcze jeden miły akcent, gdyż troje nauczycieli świętowało swoje jubileusze pracy:

 • Pani Elżbieta Drężek 35-lecie.
 • Pan Zdzisław Zyśk - 25-lecie.
 • Pani Małgorzata Parzych - 20-lecie.
1
2
3
4
5
6
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

10 października 2019 roku

Tego dnia odbyła się uroczystość pasowania uczniów klasy I. Najmłodsi członkowie naszej szkolnej społeczności złożyli uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor każdego ucznia pasowała ołówkiem na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie. Wychowawczynią klasy I jest pani Elżbieta Drężek. 

Część artystyczną przygotowali najmłodsi i najstarsi uczniowie naszej szkoły, czyli pierwszoklasiści i ósmoklasiści, wspierani przez panią Elżbietę Drężek i panią Irenę Mamajek. Na scenie pojawiły się wróżki, dobre duszki, a nawet zła czarownica.... Uczniowie klasy pierwszej udowodnili, że znają zasady kulturalnego zachowania, przepisy drogowe, umieją śpiewać i recytować. Zwieńczeniem występów artystycznych był polonez odtańczony przez nowo pasowanych uczniów.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 października 2019 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Problemy dotyczące ochrony zdrowia na terenie gminy Myszyniec.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Zapraszamy osoby zainteresowane tą tematyką.

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

 

                                                         /-/  Lucyna Maria Zalewska

 

11 października 2019 roku odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Dumni pierwszoklasiści pod kierunkiem wychowawczyni z uśmiechem zaprezentowali przygotowany program artystyczny. Symbolicznego ślubowania dokonała pani dyrektor i jednocześnie wychowawczyni tej klasy, pani Hanna Brodowska, która wręczyła pierwszakom pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło życzeń i upominków od starszych koleżanek i kolegów. Uczniowie klasy IV miło przyjęli najmłodszych w poczet uczniowskiej społeczności. Rodzice natomiast umilili dzieciom te niezwykłe chwile symbolicznym poczęstunkiem.

 Joanna Pliszka

 

1
2
3
4
5
6
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

Dzień Chłopaka w PSP w Wykrocie jak co roku obchodzony był 30 września.
W tym szczególnym dniu, dziewczyny składały swoim kolegom życzenia, zorganizowały im również ciekawe zabawy i konkursy, pod kierunkiem pani Krystyny Zyśk i pani Danuty Zapadki.

W dniach 17-19 października tegoż roku odbędą się warsztaty etnograficzne "Ginące Zawody"

 • Zgłoszenia przyjmowane są:
  drogą telefoniczną 29 77 21 363
  oraz drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach!

1
2
Previous Next Play Pause
1 2

14 października 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych był Dniem Samorządności, w którym władzę w szkole przejęli wyznaczeni uczniowie pełniąc funkcje i obowiązki poszczególnych nauczycieli i pracowników szkoły. W tym dniu pod kierunkiem pani Ireny Jachimczyk odbyła się uroczysta akademia poświęcona pracownikom naszej placówki, dla których uczniowie wyśpiewali życzenia w inscenizacji recytatorsko-muzycznej. Do życzeń przyłączył się także Samorząd Uczniowski z opiekunem – panią Joanną Pliszką, który podarował pracownikom oświaty słodkie upominki. Życzenia zdrowia, sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym złożyła także Rada Rodziców, która wyraziła swą wdzięczność w pięknych kwiatach. Tego dnia jubileusz pracy dydaktyczno-wychowawczej obchodziła pani Małgorzata Jędrzejczyk, dla której przygotowano miłą niespodziankę. Ponadto przedstawiciele Rady Rodziców podziękowali panu Sławomirowi Drózdowi za  wieloletnią pracę w ramach sprawowanej funkcji dyrektora szkoły, a jednocześnie oficjalnie powitali na tym stanowisku panią Hannę Brodowską. Po zakończonej uroczystości pracownicy oświaty wzięli udział w spotkaniu z panią burmistrz Elżbietą Abramczyk.

 

Joanna Pliszka

DSCF1302
DSCF1305
DSCF1307
DSCF1310
DSCF1312
DSCF1314
DSCF1316
DSCF1317
DSCF1319
DSCF1320
DSCF1322
DSCF1323
DSCF1326
DSCF1327
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 14 października o godz. 14:00 w sali RCKK, na zaproszenie Pani Burmistrz Elżbiety Abramczyk odbyło się spotkanie pracowników oświaty z terenu Gminy Myszyniec, zarówno z placówek publicznych, jak i niepublicznych. Szczególnie miłym akcentem było pojawienie się nauczycieli emerytów.

Pani Burmistrz dziękowała za dotychczasową pracę i w imieniu swoim, radnych i pracowników urzędu złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Wręczyła również Nagrody Burmistrza Myszyńca.

 Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2018/2019 nagrody otrzymali:

 1. Aptacy Mirosław – dyrektor PSP w Myszyńcu
 2. Grzegorczyk Mirosława – dyrektor PSP w Wykrocie
 3. Brodowska Hanna Sabina – dyrektor PSP w Wolkowych
 4. Drężek Izabela Edyta – dyrektor PSP w Wydmusach
 5. Kobus Izabela – dyrektor PSP w Krysiakach
 6. Florek Ewa – dyrektor PSP w Olszynach
 7. Ejdys Barbara – dyrektor PSP w Zalesiu
 8. Cicha Alicja – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu

 

Nagrodę Burmistrza Myszyńca za realizację działań artystycznych promujących pozytywny wizerunek Gminy Myszyniec w kraju i za granicą otrzymała nauczycielka PSP w Myszyńcu pani Danuta Gnoza.

Na wniosek dyrektora PSP w Myszyńcu, nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymali również:

 1. Petkiewicz Marek – wicedyrektor PSP w Myszyńcu
 2. Krajza Dorota – nauczycielka PSP w Myszyńcu

Na wniosek dyrektora PSP w Wykrocie nagrodę Burmistrza Myszyńca otrzymała nauczycielka tej szkoły, pani Elżbieta Drężek.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Informujemy, że Urząd Miejski w Myszyńcu rozpoczął pracę nad sporządzeniem inwentaryzacji odpadów z działalności rolniczej. W ramach programu „2.8 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej istnieje możliwość otrzymania pełnego dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag.

W związku z tym prosimy rolników posiadających ww. odpady z działalności rolniczej i zainteresowanych udziałem w tym bezpłatnym programie o wypełnienie i złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu,  pokój nr 17, w terminie do dnia 22 listopada 2019 roku.

We wniosku należy podać szacunkową masę (w tonach) posiadanych odpadów rolniczych, tj. odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Podanie ilości odpadów pozwoli określić zapotrzebowanie na tę usługę w naszej gminie.

Pobierz:

 

Informujemy, że Urząd Miejski w Myszyńcu rozpoczął pracę nad sporządzeniem inwentaryzacji odpadów z działalności rolniczej. W ramach programu „2.8 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej istnieje możliwość otrzymania pełnego dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag.

W związku z tym prosimy rolników posiadających ww. odpady z działalności rolniczej i zainteresowanych udziałem w tym bezpłatnym programie o wypełnienie i złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu,  pokój nr 17, w terminie do dnia 22 listopada 2019 roku.

We wniosku należy podać szacunkową masę (w tonach) posiadanych odpadów rolniczych, tj. odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Podanie ilości odpadów pozwoli określić zapotrzebowanie na tę usługę w naszej gminie.

Pobierz:

 

W związku z planowaną organizacją publicznego transportu zbiorowego przez Gminę Myszyniec informuję, że do dnia dzisiejszego nie doszło do podpisania umów o świadczenie usług w tym zakresie przez przewoźników.

 1. Linia nr 1: Myszyniec – Krysiaki – Myszyniec przez Zawodzie – Niedźwiedź – Krysiaki – Wolkowe będzie realizowana od dnia 15.10.2019 roku bez dofinansowania z budżetu gminy, we własnym zakresie przez prywatnego przewoźnika.
 2. W zakresie uruchomienia linii nr 2: Myszyniec – Cięćk – Myszyniec przez Cięćk – Wykrot – Drężek nie  zapadła ostateczna decyzja, o wszelkich zmianach poinformujemy niezwłocznie.

 

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

1
2
Previous Next Play Pause
1 2

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych pod kierunkiem pani Barbary Pieńkos, nauczycielki plastyki, wzięli udział w konkursie plastycznym ,,Ludzie ludziom zgotowali ten los” Przywracamy pamięć 1939-2019 w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Organizatorem konkursu była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Kinga Laura Dąbkowska zajęła II miejsce, a Szymon Kowalkowski zdobył wyróżnienie. Gratulujemy zwycięzcom J.

 Joanna Pliszka

Dnia 04 października 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. O godz. 13:00 w Kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów. Następnie w Urzędzie Miejskim na sali konferencyjnej Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk w imieniu Prezydenta RP dokonała aktu dekoracji medalami 14 par, które przybyły na wyżej wymienioną uroczystość. Ze względu na stan zdrowia 1 para nie przybyła na ceremonię wręczenia medali.

Uroczystość wręczenia medali uświetniły tańcem i śpiewem dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie pod przewodnictwem Pani Elżbiety Drężek.

Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zostały odznaczone następujące pary:

Władysława i Henryk Bastek

Zofia i Mieczysław Bednarczyk

Irena i Eugeniusz Brzostek

Czesława i Henryk Drężek

Stanisława i Henryk Dziczek

Zofia i Henryk Golon

Władysława i Czesław Pawelczyk

Weronika i Kazimierz Pławscy

Marianna i Czesław Płocharczyk

Jadwiga i Ireneusz Pyszni

Stanisława i Stefan Ropiak

Czesława i Kazimierz Sender

Stanisława i Stanisław Śniadach

Stanisława i Józef Zyśk

6 października 2019 roku przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych w strojach kurpiowskich reprezentowali naszą szkołę podczas mszy świętej w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. W miesiącu poświęconym Maryi zanieśli w procesji do ołtarza w darze własnoręcznie wykonany różaniec.

Joanna Pliszka

 

061_2
063_1
064
065_4
066
067_1
072_3
073
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Dnia 25 września w naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii okresu II wojny światowej w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej z Lublina. Wzięły w niej udział dzieci z oddziału przedszkolnego oraz wszyscy uczniowie klas 0 – VIII.

Tematem pokazu historycznego była obrona Polski w początkowym okresie wojny. Prowadzący przybliżyli sylwetkę młodego żołnierza tamtejszych czasów: strój i ekwipunek. Największym zainteresowaniem cieszył się arsenał z okresu II wojny światowej. Dzieci miały okazję zobaczyć i rozpoznać repliki broni polskiej i niemieckiej oraz różne rodzaje granatów. Na własnej skórze poczuły, czym jest musztra. Niemałe emocje wzbudziły maski tlenowe typu ”słoń”, które należało zmontować i założyć na czas. Uruchomienie telegrafu również okazało się nie lada wyzwaniem w dobie wszechobecnych smartfonów.

Na zakończenie każdy choć przez chwilę mógł dotknąć replik i rekwizytów, co zostało uwieńczone pamiątkową fotografią.

Opracowała: Justyna Śniadach

 

PSP Wydmusy zdjęcia (2)
PSP Wydmusy zdjęcia (3)
PSP Wydmusy zdjęcia (4)
PSP Wydmusy zdjęcia (5)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

W dniu 26 września uczniowie klas VI-VIII naszej szkoły wraz z opiekunami, wychowawcą p. Bożeną Mróz i nauczycielem historii - p. Krystyną Kulas, wybrali się na cmentarz parafialny, gdzie opiekują się grobem żołnierzy polskich zamordowanych podczas II wojny światowej. Zanieśli modlitwy za dusze poległych wojowników Wyposażeni w środki czystości, posprzątali pomnik oraz teren wokół niego. Zapalili symboliczne „światełko”.

Młode pokolenie, które nie doświadczyło wojny, pamięta o ludziach walczących o wolną Polskę. Troska o groby poległych jest podziękowaniem za ich trud i cierpienie.

Opracowała: Justyna Śniadach

 

1
2
3
5
9
10
13
14
17
18
19
23
24
25
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego już po raz kolejny włączyliśmy się w akcję Narodowego Czytania. W piątek, 6 września o godzinie 11.25 rozpoczęliśmy lekturę trzech, spośród zaproponowanych przez pana Prezydenta ośmiu nowel.

Wybraliśmy Dym Marii Konopnickiej, Orkę Władysława Stanisława Reymonta oraz Katarynkę Bolesława Prusa.

We wspólnym czytaniu uczestniczyli nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich w Wykrocie i Drężku. W organizacji wydarzenia wsparła nas również pani Magda Jędrzejczyk, pracownik MGBP w Myszyńcu - Filia w Wykrocie.
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.
Każdy uczestnik Narodowego Czytania mógł otrzymać pamiątkową pieczęć poświadczającą jego uczestnictwo we wspólnym czytaniu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

W sobotę 21.09.2019 r. odbyła się wycieczka nad zbiornik Wykrot k/Myszyńca. Na miejscu zorganizowane zostały zawody rzutowe o puchar "Zarządów Kół". Młodzież wzięła również udział w akcji "Sprzątanie Świata".

1
2
3
4
5
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

24.09.2019 r. - W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Szkole Podstawowej w Wykrocie odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie w słowach wierszy i piosenek przybliżyły rówieśnikom tragiczne wydarzenia z września 1939 roku, gdy Polska zaatakowana przez Niemcy i Związek Radziecki broniła swej niepodległości. Cała społeczność szkoły oddała cześć bohaterom tamtych dni.

Uczniów do akademii przygotowały pani Krystyna Kulas i Krystyna Zyśk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

W dniu 20.09.2019 r.(piątek) , uczniowie PSP w wykrocie wzieli udział w akcji "SPRZĄTANIE ŚWIATA".

 

img-20190927-100851 (2)
img-20190927-100851
img-20190927-100947
img-20190927-101342
img-20190927-101601
img-20190927-102410
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Dnia 27 września w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie klas IV – VIII, przygotowani przez p. Krystynę Kulas, przypomnieli nam ten pierwszy miesiąc najgorętszych walk polskich żołnierzy
z wrogiem. Cofnęliśmy się w czasie do 1 września, kiedy wojska niemieckie zaatakowały Westerplatte. Potem przyszły kolejne dni walk – zwycięskich bitew i porażek. Usłyszeliśmy piękne wiersze, oryginalne nagrania z tamtych czasów oraz piosenki, które zagrzewały do walki i dodawały otuchy. Nad oprawą muzyczną czuwały p. Ewelina Krzynówek i p. Bożena Mróz. Na zakończenie głos zabrała p. dyrektor, Izabela Drężek. Wszyscy zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć poległych.

Pamiętamy o tych, którzy zginęli w obronie Polski.

Opracowała: Justyna Śniadach

27 września 2019 roku uczniowie klas V – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych  pod kierunkiem p. Ireny Jachimczyk, pani Katarzyny Piechowskiej, pana Szymona Wasika i w towarzystwie pani Anny Dąbkowskiej wyruszyli na Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich zorganizowany przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Celem Rajdu było: propagowanie aktywnego wypoczynku, poznanie piękna przyrody Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów folklorystycznych i ekologicznych, popularyzacja szlaków turystycznych Kurpiowszczyzny, poznanie tradycji bartniczych ludu Kurpiowskiego, przybliżenie historii Kurpi. Rajd rozpoczął się w Pełtach wspomnieniami seniorek, mieszkanek wsi, na temat II wojny światowej. Wymarsz oraz odprawa grup odbyły się po uroczystej mszy świętej. Zbiórka miała miejsce przy Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu – gdzie na uczestników czekał ciepły posiłek i  konkurencje rajdowe. Nasza grupa została pochwalona za kreatywność przy tworzeniu okrzyku, piosenki i wiersza.

 Joanna Pliszka

27 września 2019 roku mieliśmy okazję do głośnego czytania. Podczas apelu kończącego ,,Tydzień Patriotyzmu” wygłoszono tematyczny tekst. Budowanie relacji, stymulowanie mózgu, wzbudzenie kreatywności oraz wzbogacenie słownictwa – to tylko niektóre korzyści głośnego czytania. Z okazji tego święta uczniowie naszej szkoły są wprowadzani w zaczarowany świat książek przez dorosłych. ,,Cała Polska Czyta Dzieciom” podkreśla, że czytanie na głos zaspokaja potrzeby emocjonalne dzieci, wspiera ich rozwój psychiczny, wzbogaca słownictwo, ćwiczy pamięć, poprawia koncentrację i uczy samodzielnego myślenia. Dzięki niemu dorosły buduje silną więź z dzieckiem, a odczytywana historia to nie tylko źródło wiedzy, ale także okazja do wspólnych rozmów o świecie.

  Joanna Pliszka

01
02
03
04
05
06
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

16.10.2018 r. cała społeczność uczniowska Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie zebrała się, aby oddać hołd wielkiemu Polakowi, niezwykłemu człowiekowi w rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową.

Na początku uroczystości uczniowie przypomnieli  krótką historię tego wspaniałego człowieka. Następnie przybliżyli zebranym naukę i przesłania jakimi kierował się Jan Paweł II podczas swojego, trwającego 27 lat pontyfikatu.  
Cały program artystyczny uświetniły piękne pieśni w wykonaniu uczniów mówiące o życiu, śmierci i świętości Jana Pawła II, a pieśń „ Barka” zaśpiewana przez wszystkich sprawiła, że poczuliśmy się jak jedna rodzina.

Uroczystość była nie tylko wspomnieniem papieża Polaka, ale również  podziękowaniem za jego życie, posługę, naukę i słowa skierowane do nas.

Cały program artystyczny został przygotowany przez panią Elżbietę Bożenę Gwiazdę.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dzień Edukacji Narodowej - to polskie święto obchodzone 14 października. Na dzień ten przypada rocznica utworzenia przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej.

To dzień szczególny - święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują.

15 października 2018 r. w naszej szkole, uczniowie również pamiętali o swoich nauczycielach. W części artystycznej, piękne życzenia, kwiaty, sprawiły, że święto upłynęło pod znakiem radości oraz w ciepłej i serdecznej atmosferze. Po występie uczniów dyrektor szkoły


Mirosława Grzegorczyk wręczyła nagrody dyrektora szkoły.

W imieniu uczniów i rodziców życzenia złożyli przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

18 października 2018 roku odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Dumne pierwszoklasistki pod kierunkiem pani Małgorzaty Jędrzejczyk z uśmiechem zaprezentowały przygotowany program artystyczny. Symbolicznego ślubowania dokonała pełniąca obowiązki dyrektora pani Hanna Brodowska, która wraz z wychowawczynią wręczyła dziewczynkom pamiątkowe dyplomy i książeczki. Nie zabrakło życzeń i upominków od starszych koleżanek i kolegów. Uczniowie klasy IV miło przyjęli najmłodszych w poczet uczniowskiej społeczności. Rodzice natomiast umilili dzieciom te niezwykłe chwile symbolicznym poczęstunkiem.

,,Sto kwiatów,

sto rysunków

składamy w podarunku.”

15 października 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych był Dniem Samorządności, w którym władzę w szkole przejęli wyznaczeni uczniowie pełniąc funkcje i obowiązki poszczególnych nauczycieli i pracowników szkoły. W tym dniu pod kierunkiem pani Ireny Jachimczyk odbyła się uroczysta akademia poświęcona pracownikom naszej placówki, dla których uczniowie wyśpiewali życzenia w inscenizacji recytatorsko-muzycznej. Do życzeń przyłączył się także Samorząd Uczniowski z opiekunem – panią Joanną Pliszką, który podarował pracownikom oświaty skromne kwiaty. Życzenia zdrowia, sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym złożyła także Rada Rodziców, która wyraziła swą wdzięczność w słodkich czekoladkach. Tego dnia jubileusze pracy dydaktyczno-wychowawczej obchodziły: pani Hanna Brodowska oraz pani Teresa Dziczek, dla której przygotowano miłą niespodziankę.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 października 2018 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

b)       wydzierżawienia w trybie bezprzetragowym nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony,

c)       sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszyniec w trybie bezprzetargowym,

d)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec,

e)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2022,

f)        zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                    

       /-/   Sławomir Świtaj

 

 

 

5 października 2018 roku dzieci 6-letnie uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – III PSP w Wolkowych wraz z wychowawcami pod nadzorem kierownika wycieczki p. Małgorzaty Jędrzejczyk wyjechali na przedstawienie teatralne w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji pt. ,,Brzechwolandia” do Ostrołęki. Znane z dzieciństwa wiersze słynnego poety Jana Brzechwy pozwoliły choć na chwilę przenieść się na nieistniejące Wyspy Bergamuty, gdzie można spotkać skarżypytę, samochwałę, kłamczuchę i lenia. Pełna humorystycznych treści aranżacja słowno-muzyczna była świetną okazją do zwrócenia uwagi na ważne aspekty wychowawcze i edukacyjne. Uwieńczeniem wyjazdu był posiłek w McDonald’s. 

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że wspólnie z Ministerstwem Środowiska zostało wyznaczone w naszej gminie spotkanie informacyjne dot. nowego rządowego programu CZYSTE POWIETRZE. Spotkanie odbędzie się 8 października 2018 roku o godz. 19.00 w Sali Widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58.

Został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Ministerstwo Środowiska przygotowało cykl spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych:

 • - pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie;
 • - część druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze;
 • - w trzeciej dowiemy się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.

Zachęcam zainteresowanych mieszkańców do udziału w spotkaniu.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Pobierz:

1
PSP w Wolkowych - RAJD SZLAKAMI BARCI KURPIOWSKICH
2
PSP w Wolkowych - RAJD SZLAKAMI BARCI KURPIOWSKICH
Previous Next Play Pause
1 2

28 września 2018 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych wraz z rodzicami i pod kierunkiem p. Szymona Wasika wyruszyli na Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich zorganizowany przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Celem Rajdu było: propagowanie aktywnego wypoczynku, poznanie piękna przyrody Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów folklorystycznych i ekologicznych, popularyzacja szlaków turystycznych Kurpiowszczyzny, poznanie tradycji bartniczych ludu Kurpiowskiego, przybliżenie historii Kurpi. Po zbiórce przy Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu, nastąpił przewóz uczestników rajdu autokarami do miejsca startu. Wymarsz oraz odprawa grup odbyły się po uroczystej mszy świętej z Charciabałdy. Zbiórka odbyła się przy Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu – gdzie miały miejsce ognisko i  konkurencje rajdowe. Nasza grupa ,,Kurpiowskie Byśki z Wolkowych” zajęła I miejsce i otrzymała puchar. Brawo my!

1
DZIEŃ CHŁOPAKA W SZKOLE W WYKROCIE
2
DZIEŃ CHŁOPAKA W SZKOLE W WYKROCIE
3
DZIEŃ CHŁOPAKA W SZKOLE W WYKROCIE
4
DZIEŃ CHŁOPAKA W SZKOLE W WYKROCIE
5
DZIEŃ CHŁOPAKA W SZKOLE W WYKROCIE
6
DZIEŃ CHŁOPAKA W SZKOLE W WYKROCIE
7
DZIEŃ CHŁOPAKA W SZKOLE W WYKROCIE
8
DZIEŃ CHŁOPAKA W SZKOLE W WYKROCIE
9
DZIEŃ CHŁOPAKA W SZKOLE W WYKROCIE
10
DZIEŃ CHŁOPAKA W SZKOLE W WYKROCIE
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dzień Chłopaka w naszej szkole w Wykrocie był w tym roku szkolnym w poniedziałek 01.10.2018 r. Już od samego rana, dziewczyny witały chłopców słodkościami i przypinały ordery „SUPER CHŁOPAKA”.
W tym szczególnym dniu dziewczyny składały najlepsze życzenia swoim kolegom z klasy.
Podczas uroczystej akademii przygotowane zostały im ciekawe zabawy, konkursy i wiele piosenek. Chłopcy mieli do wykonania wiele śmiesznych zadań m.in.:  krojenie cebuli, rysowanie portretów swoich koleżanek z klasy, konkurs tańca.
Koledzy zdobywali punkty za poszczególne konkurencje. Zwycięzcy otrzymali medale. Również pan pracujący w naszej szkole otrzymał upominek.
Uroczystość przygotowały dziewczyny z SAMORZĄDU SZKOLNEGO pod opieką pani Elżbiety Drężek i pani Danuty Drężek.

 

1
Konkurs „DO HYMNU” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie.
2
Konkurs „DO HYMNU” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie.
3
Konkurs „DO HYMNU” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie.
4
Konkurs „DO HYMNU” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie.
5
Konkurs „DO HYMNU” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie.
6
Konkurs „DO HYMNU” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie.
7
Konkurs „DO HYMNU” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie.
8
Konkurs „DO HYMNU” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie.
9
Konkurs „DO HYMNU” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie.
10
Konkurs „DO HYMNU” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie.
11
Konkurs „DO HYMNU” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie.
12
Konkurs „DO HYMNU” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Narodowe Centrum Kultury zorganizowało ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych „Do  Hymnu”.

W maju 2018 r. nasza szkoła zgłosiła uczestnictwo, a 25 września (we wtorek) 2018 r. odbyło się przesłuchanie.

Zadanie konkursowe polegało na grupowym wykonaniu „a cappella” przez co najmniej 50% wszystkich uczniów szkoły:

1.   Hymnu Państwowego,

2.   Dwóch znanych pieśni hymnicznych.

Występy zostały oceniane i rejestrowane przez Jury w osobach:

 • pani profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
 • dr habilitowaną Wiolettę Miłkowską oraz adiunkt dr Barbarę Rafałko.

Uczniowie PSP w Wykrocie wystąpili w strojach regionalnych, chcąc podkreślić związek z naszą małą Ojczyzną – Kurpiami.

Od początku roku szkolnego codziennie (przez 2 tygodnie) uczniowie pod kierunkiem pani Elżbiety Bożeny Gwiazdy i wsparciu wychowawców klas ćwiczyli śpiew.

 

1

W sobotę 22.09.2018 r. uczniowie klas: V – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie z panią Ireną Mamajek i Panią Eweliną Chorążewicz, odbyli wycieczkę rowerową nad zbiornik Wykrot…

2

W sobotę 22.09.2018 r. uczniowie klas: V – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie z panią Ireną Mamajek i Panią Eweliną Chorążewicz, odbyli wycieczkę rowerową nad zbiornik Wykrot…

4

W sobotę 22.09.2018 r. uczniowie klas: V – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie z panią Ireną Mamajek i Panią Eweliną Chorążewicz, odbyli wycieczkę rowerową nad zbiornik Wykrot…

5

W sobotę 22.09.2018 r. uczniowie klas: V – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie z panią Ireną Mamajek i Panią Eweliną Chorążewicz, odbyli wycieczkę rowerową nad zbiornik Wykrot…

7

W sobotę 22.09.2018 r. uczniowie klas: V – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie z panią Ireną Mamajek i Panią Eweliną Chorążewicz, odbyli wycieczkę rowerową nad zbiornik Wykrot…

8

W sobotę 22.09.2018 r. uczniowie klas: V – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie z panią Ireną Mamajek i Panią Eweliną Chorążewicz, odbyli wycieczkę rowerową nad zbiornik Wykrot…

9

W sobotę 22.09.2018 r. uczniowie klas: V – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie z panią Ireną Mamajek i Panią Eweliną Chorążewicz, odbyli wycieczkę rowerową nad zbiornik Wykrot…

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

W sobotę 22.09.2018 r. uczniowie klas: V – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie z panią Ireną Mamajek i Panią Eweliną Chorążewicz, odbyli wycieczkę rowerową nad zbiornik Wykrot k/Myszyńca. Na miejscu zorganizowane zostały zawody rzutowe o puchar "Zarządów Kół". Młodzież wzięła również udział w akcji "Sprzątanie Świata".

Akcja organizowana jest przez Koło nr 72 "Energopap" wspólnie z PZW nr 40 w Myszyńcu i nr 73 "Odrodzenie" w Szczytnie.

21 września (w piątek) 2018 r. uczniowie klasy V i VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie wraz z wychowawcami panią Eweliną Chorążewicz i panią Ireną Mamajek uczestniczyli w Kurpiowskiej Krainie w warsztatach „Ginące zawody”, imprezie etnograficznej zorganizowanej po raz pierwszy przez RCKK w Myszyńcu.

Uczniowie mogli poznać zawody i zmierzyć się z pracą z dziedziny: wycinankarstwa, wyrobu pisanek, wykonywania kierców i kwiatów z bibuły, plecionkarstwa, garncarstwa, rzeźby, kowalstwa artystycznego, obróbki lnu, tkactwa, hafciarstwa, koronkarstwa, wyrobu masła, wypieku chleba oraz tradycyjnych byśków.

1

21 września (w piątek) 2018 r. uczniowie klasy V i VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie wraz z wychowawcami panią Eweliną Chorążewicz i panią Ireną Mamajek uczestniczyli w…

2

21 września (w piątek) 2018 r. uczniowie klasy V i VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie wraz z wychowawcami panią Eweliną Chorążewicz i panią Ireną Mamajek uczestniczyli w…

3

21 września (w piątek) 2018 r. uczniowie klasy V i VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie wraz z wychowawcami panią Eweliną Chorążewicz i panią Ireną Mamajek uczestniczyli w…

4

21 września (w piątek) 2018 r. uczniowie klasy V i VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie wraz z wychowawcami panią Eweliną Chorążewicz i panią Ireną Mamajek uczestniczyli w…

5

21 września (w piątek) 2018 r. uczniowie klasy V i VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie wraz z wychowawcami panią Eweliną Chorążewicz i panią Ireną Mamajek uczestniczyli w…

6

21 września (w piątek) 2018 r. uczniowie klasy V i VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie wraz z wychowawcami panią Eweliną Chorążewicz i panią Ireną Mamajek uczestniczyli w…

7

21 września (w piątek) 2018 r. uczniowie klasy V i VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie wraz z wychowawcami panią Eweliną Chorążewicz i panią Ireną Mamajek uczestniczyli w…

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

28 września 2018 roku w Szkole Podstawowej w Wolkowych rozpoczęto obchody Dnia Chłopaka projekcją filmu animowanego ,,Jaskiniowiec” i udziałem w Rajdzie Szlakami Barci Kurpiowskich. Następnie dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I – IV pod opieką wychowawców i we współpracy z rodzicami bawili się przy ognisku integracyjnym piekąc kiełbaski i ziemniaki. Uwieńczeniem całości był apel przygotowany przez członków Rady Samorządu Uczniowskiego, który odbył się 1 października 2018 roku. Do życzeń wspaniałych dni, słońca w błękicie i uśmiechu przez calutkie życie dołączono słodkie upominki.