Myszyniec, 2021-06-02

IN.DR.7234.14.2021

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Warszawie

Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

 

 

Dotyczy: dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 614 na odcinku od km 34+080 do km 35+893 na terenie m. Myszyniec wraz z obiektem mostowym w km 35+388, gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki.

W nawiązaniu do  Rady Technicznej przeprowadzonej zdalnie w dniu  10 marca 2021r. i notatki z tejże Rady, zwracam się z prośbą o ustosunkowanie się do wniesionych przeze mnie uwag do przedłożonej na naradzie koncepcji oraz informację dotyczącą etapu realizacji tego zadania.

Ze swej strony proponuję kolejne spotkanie z Państwem bądź przesłanie poprawionej koncepcji z częścią graficzną.

 

Do wiadomości:

 1. MZDW w W-wie Rejon Drogowy Ostrołęka
  07-407 Czerwin
  ul. Mazowiecka 44
 1. KOM-PROJEKT S.C. Oddział w Warszawie
  Górczewska 222/8
  01-460 Warszawa
  A/a.

 

 Pobierz: