Instrukcja segregacji odpadów wskazana przez firmę odbierającą odpady na terenie gminy Myszyniec

Rodzaj odpadu komunalnego

              Co wrzucamy do pojemnika?

      Czego nie wrzucamy?

Papier

- Opakowania z papieru i tektury /kartony/ 

- gazety i czasopisma, książki, zeszyty, ulotki

- papier pakowy i do pism, torebki i worki

Zabrudzony, tłusty papier, papier z folią, kartony po mleku i sokach, art. higienicznych (pampersy, podpaski), tapeta.

Tworzywa  sztuczne i metale

- plastikowe zgniecione butelki z nakrętką      

- opakowania plastikowe

- tacki, torebki opakowaniowe, worki foliowe

- aluminiowe puszki po napojach, konserwach, nakrętki (kapsle) metalowe, zakrętki do słoików,

- złom żelazny i metale kolorowe

Butelek i pojemników z zawartością i po smarach, farbach, lakierach, lekach, płynach chłodniczych. Styropianu. Opakowań po środkach ochrony roślin i owadobójczych. Igieł po szczepieniach, styropianu i pianek.

Szkło

Wyłącznie szkło z opakowań:

- butelki, słoiki po napojach i żywności (bez nakrętek metalowych)

- butelki i słoiki po kosmetykach (bez nakrętek metalowych)

Szkła stołowego, porcelany, luster, szkła okiennego i zbrojonego, żarówek, reflektorów, szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, szklanych opakowań farmaceutycznych, kineskopów,, luksferów, świetlówek, termometrów.

Odpady zmieszane

Zabrudzony papier, kalka, tapeta, pampersy, podpaski, waciki, wata, bandaże, opatrunki, zużyte gąbki i ścierki, obuwie, odzież, zabawki bez elektroniki, szkło żaroodporne, ceramika, porcelana, doniczki, fajans, szkło stołowe,  kryształy, szkło płaskie,, lustra, witraże, znicze, szkło samochodowe i zbrojone, resztki mięsa i kości.

Leków, farb, olejów, lakierów, rozpuszczalników, żywic, środków ochrony roślin oraz środków owadobójczych i ich opakowań, opakowań po nawozach, folii po kiszonkach, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, żarówek i świetlówek, baterii, akumulatorów, opon, kamieni, popiołu,, cegieł, gruzu, glazury, terakoty, termometrów rtęciowych, azbestu, igieł po szczepieniach, opakowań szklanych – patrz szkło co wrzucamy?

Bioodpady

- resztki jedzenia z wyjątkiem mięsa i kości

- liście, kwiaty, trawa, gałązki

Zaleca się prowadzić własny kompostownik.

Leków, kości, popiołu, odchodów zwierzęcych, papierosów i petów, kamieni, dużych kawałków drewna, odpadów higienicznych.

Popiół

Popiół z pieców  domowych, kominków, grilli.

„Nie wrzucaj gorącego popiołu!„

Bez gwoździ – śrub metalowych, innych części metalowych, szkła.

Ważne: 

Nie trzeba koniecznie myć opakowań ani też usuwać etykiet. Natomiast trzeba opakowania opróżnić. Opakowania  zgniatamy. Opakowań szklanych nie tłuczemy. Bioodpady najlepiej zagospodarować we własnym zakresie w ogrodzie. Popiół można wykorzystać do posypywania śliskich powierzchni, jako nawóz, wzbogacenie kompostu. Nigdy nie spalamy plastiku  (butelek PET) i nie wrzucamy ich do wód powierzchniowych. Pozostałe odpady tzw. „trudne”  np. baterie, elektroniczne, budowlane, chemiczne, wielkogabaryty – dostarczamy do PSZOK.