Mapa gminy

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz uchwały nr XXXII/359/22 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9524)

Burmistrz Myszyńca zaprasza

mieszkańców sołectw: Białusny Lasek, Charciabałda, Cięćk, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Myszyniec-Koryta, Myszyniec Stary, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe I, Wolkowe II, Wydmusy, Wykrot, Zalesie, Zdunek do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 03.10.2022 r. do 01.11.2022 r. w formie zbierania pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców do projektów statutów na formularzu, który wraz z projektami statutów zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy Myszyniec https://www.myszyniec.pl/ oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (parter) codziennie od godz. 8.00 do 16.00.

Wypełniony formularz należy złożyć w okresie przeprowadzania konsultacji w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Myszyńcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec albo drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Protokół o wynikach konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Myszyniec. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych: Referat Organizacji, Nadzoru i Informatyki.

 

Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk


Załączniki: