Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 01 kwietnia 2021r., do 30 czerwca 2021r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

 

W związku z tym, dnia 29 stycznia 2021r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Pani Elżbieta Abramczyk - Gminny Komisarz Spisowy w Myszyńcu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

 

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu
do 30 września 2021 r. (i– co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.).

 

Termin składania ofert: od  01 lutego 2021 – do 09 lutego 2021

Więcej informacji w załączniku:

INFORMACJA W SPRAWIE NABORU RACHMISTRZÓW DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2021 (276.9kB) Zapisz dokument  
Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021_do pobrania_28.01.2021-2 (11.5kB) Zapisz dokument  
Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021_v.22.01.2021 (16.5kB) Zapisz dokument