Grafika – Sprawdź tożsamość rachmistrza spisowego Na grafice jest napis: Sprawdź tożsamość rachmistrza spisowego! Rachmistrz będzie dzwonić z numeru telefonu 22 828 88 88. Możesz sprawdzić jego dane: na stronie internetowej rachmistrz.stat.gov.pl/formularz, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99. Po prawej stronie grafiki widać obrazek identyfikatora. Na dole grafiki są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, NSP 2021.

Gminne Biuro Spisowe z Myszyńca informuje, że od dnia 13 maja 2021 ruszają prace spisowe do NSP 2021 przez rachmistrzów na terenie Naszej Gminy.

Rachmistrz skontaktuje się z mieszkańcami telefonicznie lub bezpośrednio, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, aby przeprowadzić spis powszechny .

Aby weryfikować, czy danych rachmistrz pracuje na terenie naszej gminy prosimy kontaktować się na nr. tel:

29/ 77 21 106

lub 29/ 77 21 141 wew.14

Gminne Biuro Spisowe w Myszyńcu