Flaga ukrainy z napisem Pomoc dla uchodźców

Urząd Miejski w Myszyńcu wraz z jednostkami podległymi i we  współpracy z parafią pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu są przygotowani do podjęcia działań mających na celu niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy.

We wtorek, 1 marca 2022 r., na spotkaniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu zostały ustalone zadania i priorytety, które będziemy podejmować  w najbliższym czasie, aby nasza pomoc dla uchodźców była zorganizowana i skuteczna.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Panem Wojewodą Mazowieckim, oraz Starostą Powiatu Ostrołęckiego.

Każdy uchodźca powinien być zgłoszony i zweryfikowany przez odpowiednie służby na granicy polsko-ukraińskiej /punkty recepcyjne/. Jeżeli wyniknie sytuacja, że ktoś przyjął uchodźców indywidualnie, prosimy taki fakt pilnie zgłosić miejscowej jednostce Policji lub w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

Jeśli będzie potrzeba jakiejkolwiek pomocy rzeczowej, medycznej czy żywieniowej Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z parafią Myszyniec podejmą odpowiednie działania.

Zachęcamy mieszkańców gminy Myszyniec do dokonywania wpłat na konto instytucji, które najlepiej i najskuteczniejszej  zapewniają pomoc  uchodźcom. Lista zweryfikowanych zbiórek i organizacji pomocowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.myszyniec.pl