Informacja dla właścicieli zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce przekazuję wzór ulotki/plakatu opisującego postępowanie ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom z Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej. W ulotce znajdują się informacje o wymaganiach jakie zwierzę powinno spełniać przekraczając granicę UE, a także kroki jakie należy podjąć jeżeli zwierzę nie spełnia tych wymagań.