Komisariat Policji w Myszyńcu

07-430 Myszyniec

ul. dr. Pawłowskiego 15

tel. (29) 760-17-70

fax (29) 760-17-73

 

 Przychodnie lekarskie

działające na terenie gminy Myszyniec

Link do aktualnej listy przychodni lekarskich działających na terenie gminy Myszyniec mających podpisaną umowę z NFZ

 

PRZYCHODNIA LEKARSKA "MEDICAL"

ul.HENRYKA SIENKIEWICZA 1,

07-430 Myszyniec


Telefon do rejestracji: 500768248
Telefon: 500768248

 

PRZYCHODNIA LEKARSKA JACEK KRUPSKI

ul.DR.STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO 15,

07-430 Myszyniec


Telefon do rejestracji: 29 717 05 77
Telefon: 29 717 05 77

---

 

PRZYCHODNIA LEKARSKA BOGDAN ZACKIEWICZ

ul.DR. STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO 15,

07-430 Myszyniec


Telefon do rejestracji: 29 760 35 40
Telefon: 29 760 35 40

 ---

 

Prywatna Praktyka Lekarska - Lucyna Maria Zalewska

Myszyniec, ul. Modra 4
07-430 Myszyniec

Telefon do rejestracji: 29 772 14 66
Telefon: 29 772 14 66

---

 Gabinety Stomatologiczne

działające na terenie gminy Myszyniec

 

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA AS-DENTAL AGNIESZKA SZYMAŃSKA

ul. Sportowa 33

07-430 Myszyniec

tel. +48 29 772 16 94

 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA BEATA PACZEŚNIAK

ul.Plac wolności 19A

07-430 Myszyniec


Telefon do rejestracji: 29 7722393
Telefon: 29 7722393

Gabinet Stomatologiczny DentalMedic Katarzyna Kajzer 

 

Gabinet Stomatologiczny DentalMedic Katarzyna Kajzer

Stacha Konwy 23,

07-430 Myszyniec


Telefon: 794 515 215

 Apteki

działające na terenie gminy Myszyniec

 

Apteka Kurpianeczka

ul. dr Stanisława Pawłowskiego 7

07-430 Myszyniec

tel. +48 29 772 29 99

Godziny otwarcia
Pn-Pt 8-18
Sob 8-14

 

 

 

Apteka Celina Kowalska

Myszyniec, Plac Wolności 40

07-430 Myszyniec

tel. +48 29 772 13 75

Godziny otwarcia
Pn-Pt 8-18
Sob 8-14

 

 

 

Apteka Arnica

Myszyniec, ul. Stacha Konwy 2

07-430 Myszyniec

tel. +48 29 772 16 70

Godziny otwarcia
Pn-Pt 9-18
Sob 8-14

Gmina Myszyniec jest w trakcie realizacji projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myszyniec”

Dziękujemy Mieszkańcom za aktywny udział w przygotowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla naszej Gminy w postaci wypełnionych ankiet. Złożone bądź przesłane internetowo ankiety posłużyły do opracowania Bazowej Inwentaryzacji Emisji (BEI) – bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie Myszyniec oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach.

Zgodnie z wynikami BEI całkowita emisja dwutlenku węgla z obszaru Gminy Myszyniec w 2014 roku wyniosła 27556,71 ton. Największy udział w emisji CO2 w Gminie Myszyniec w 2014 roku miała grupa społeczeństwa – 67%. Na sektor transportu przypadło ok. 23% całkowitej emisji CO2. Sektor samorządu oraz gospodarki wodno-ściekowej stanowiły łącznie ok. 10% całkowitej emisji CO2 z obszaru Gminy Myszyniec.

Raport z inwentaryzacji obszaru gminy Myszyniec został przedstawiony w formie graficznej  na kolorowej mapie dostępnej poniżej.

Wynik Bazowej Inwentaryzacji Emisji (BEI) oraz zidentyfikowane obszary problemowe Gminy Myszyniec umożliwiły ustalenie optymalnych kierunków interwencji w zakresie spełnienia zobowiązań określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE, na które składają się:

  • długoterminowa strategia, cele i zobowiązania:
    • wizja zrównoważonej energetycznie przyszłości Gminy Myszyniec,
    • cele strategiczne,
    • priorytety zadaniowe;
  • krótko/średnioterminowe działania i zadania:
    • zadania operacyjne.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myszyniec stanowić będzie narzędzie budowania strategii rozwoju Gminy opartej na zrównoważonej polityce energetycznej. Ukierunkowanie na gospodarkę niskoemisyjną stanowić będzie kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego środowiska oraz długofalowego i zrównoważonego rozwoju Gminy Myszyniec.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest opracowywany przez firmę EKOD Niska Emisja Marcin Cząstkiewicz, ul. Most Kopański 37, która została wybrana w drodze zapytania ofertowego. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

Na opracowanie dokumentu Gmina Myszyniec pozyskała w konkursie nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013.

Załączniki

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

Na opracowanie dokumentu Gmina Myszyniec pozyskała w konkursie nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013.

Korzyści dla Mieszkańców i całej Gminy!

1znaczące podniesienie szansy dla Gminy i Mieszkańców na pozyskiwanie dofinansowań ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej, na m.in. takie działania jak: termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego i wiele innych;

2realną poprawę stanu środowiska i jakości życia Mieszkańców;

loading...