Plakat informacyjny

Już od najbliższej soboty tj. 25 czerwca 2022 r. rozpoczyna się III. edycja Myszynieckich Nocy w Dzwonnicy, która potrwa cały tydzień kończąc się koncertem finałowym w dniu 3 lipca 2022 r!

Szczegółowy plan wydarzeń:

  • 25 - 26 czerwca - Nocne Warsztaty Malarskie | 17:00 - 21:00 | poświęcone tradycyjnemu malarstwu sakralnemu występującemu niegdyś na Kurpiach;
  • 27 - 28 czerwca - Nocne Czuwania | 19:00 - 22:00 | temat przewodni: czuwania modlitewne, które w tradycji kurpiowskiej stanowiły niegdyś stały i nieodłączny element znaczniejszych wydarzeń;
  • 29 czerwca - Noc Poezji | 19:00 - 22:00 | promocja nieznanej twórczości ludowych poetów;
  • 30 czerwca - 1 lipca - Nocny Dzwonnik z Myszyńca | 14:00 - 20:00 | Przywracanie dawnego zwyczaju związanego z dzwonieniem na ,,Chwałę Pana", ,,Na żałobę” oraz w celu ,,Wzywania Bożego Miłosierdzia”;

 

Pobierz:

  • 3 lipca - Koncert finałowy podsumowujący cykl wydarzeń | 12:00 - 17:00 |

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!