27 września 2019 roku uczniowie klas V – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych  pod kierunkiem p. Ireny Jachimczyk, pani Katarzyny Piechowskiej, pana Szymona Wasika i w towarzystwie pani Anny Dąbkowskiej wyruszyli na Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich zorganizowany przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Celem Rajdu było: propagowanie aktywnego wypoczynku, poznanie piękna przyrody Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów folklorystycznych i ekologicznych, popularyzacja szlaków turystycznych Kurpiowszczyzny, poznanie tradycji bartniczych ludu Kurpiowskiego, przybliżenie historii Kurpi. Rajd rozpoczął się w Pełtach wspomnieniami seniorek, mieszkanek wsi, na temat II wojny światowej. Wymarsz oraz odprawa grup odbyły się po uroczystej mszy świętej. Zbiórka miała miejsce przy Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu – gdzie na uczestników czekał ciepły posiłek i  konkurencje rajdowe. Nasza grupa została pochwalona za kreatywność przy tworzeniu okrzyku, piosenki i wiersza.

 Joanna Pliszka

27 września 2019 roku mieliśmy okazję do głośnego czytania. Podczas apelu kończącego ,,Tydzień Patriotyzmu” wygłoszono tematyczny tekst. Budowanie relacji, stymulowanie mózgu, wzbudzenie kreatywności oraz wzbogacenie słownictwa – to tylko niektóre korzyści głośnego czytania. Z okazji tego święta uczniowie naszej szkoły są wprowadzani w zaczarowany świat książek przez dorosłych. ,,Cała Polska Czyta Dzieciom” podkreśla, że czytanie na głos zaspokaja potrzeby emocjonalne dzieci, wspiera ich rozwój psychiczny, wzbogaca słownictwo, ćwiczy pamięć, poprawia koncentrację i uczy samodzielnego myślenia. Dzięki niemu dorosły buduje silną więź z dzieckiem, a odczytywana historia to nie tylko źródło wiedzy, ale także okazja do wspólnych rozmów o świecie.

  Joanna Pliszka

1-001
2-001
3-001
4-001
5-001
6-001
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

19 września 2019 roku odbyły się wybory do Rady SU działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych. W tajnym głosowaniu wzięli udział nie tylko uczniowie, lecz także pracownicy szkoły. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej pracy na rzecz naszej społeczności.

Joanna Pliszka

1
2
3
4
5
6
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

2 września 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020. Pani Burmistrz, Elżbieta Abramczyk podziękowała za pracę byłemu dyrektorowi szkoły panu Sławomirowi Drózdowi i przekazała władzę pani Hannie Sabinie Brodowskiej. Pani dyrektor serdecznie powitała zgromadzonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów uroczyście rozpoczynając nowy rok szkolny. Ponadto uczniowie w poczcie flagowym i  tekstach literacko-historycznych powrócili pamięcią do 1 września 1939 roku oddając hołd tym, dzięki którym w wolnej Polsce dziś żyjemy i ojczystą mową się posługujemy. Symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć poległych w obronie naszego kraju.

 Joanna Pliszka