Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Filtr

OBWIESZCZENIE o XIX Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: środa, 24, październik 2012 11:22 Dariusz Kobus

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 października 2012 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

 Otwarcie sesji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  a)     podziału Gminy Myszyniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/   Sławomir Świtaj

Misterium Pasyjne "Lamentacje Kurpiowskie"

Utworzono: środa, 17, październik 2012 08:17 Dariusz Kobus

 

Kościół Parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu

28 października 2012 roku, godz. 19.00

ZAPRASZAMY

OBWIESZCZENIE o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: piątek, 12, październik 2012 12:36 Dariusz Kobus

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 października 2012 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.

5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

 1. nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec,
 2.  wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Myszyniec projektu: „Kurpsianecki i Kurpsiaki – myszynieckie przedszkolaki”,
 3. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Myszyniec projektu: „Lamentacje kurpiowskie”,
 4. podziału Gminy Myszyniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 5. zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Myszyniec u uznanie lasów za ochronne,
 6. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Myszyniec niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
 7. utworzenia punktu przedszkolnego w Myszyńcu,
 8. zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 rok,
 9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

9. Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/   Sławomir Świtaj

 

 

 

 

 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Utworzono: czwartek, 20, październik 2011 11:37 Dariusz Kobus

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego  mogą składać wnioski o ww. pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu – Sekcja Świadczeń Rodzinnych ( II piętro pok. nr 22) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.


Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


Koncert w hołdzie ks. Władysławowi Skierkowskiemu

Utworzono: piątek, 14, październik 2011 13:08 Dariusz Kobus

Niedziela, 23 października 2011, godz. 17.00

Uniwerytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Warszawa, ul. Okólnik 2, Sala Koncertowa

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Utworzono: środa, 12, październik 2011 07:33 Dariusz Kobus

Dnia 26 września 2011r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. O godz. 13.00 w kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów. Następnie w Urzędzie Miejskim na sali konferencyjnej Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka w imieniu prezydenta RP dokonał aktu dekoracji medalami 14 par, które przybyły na wyżej wymienioną uroczystość. Ze względu na stan zdrowia dwie pary nie przybyły na uroczystość - jedna z nich została odznaczona medalami w miejscu swojego zamieszkania.

Uroczystość wręczenia medali uświetnił śpiewem zespół kurpiowski pod przewodnictwem Pani Stefanii Prusaczyk.Galeria zdjęć ...
Zaproszenie na spotkanie

Utworzono: środa, 12, październik 2011 03:38 Dariusz Kobus

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na konsultacje załączonego projektu „ Roczny program współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

Spotkanie odbędzie się dnia 17.10.2011r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim  w Myszyńcu pok. nr 27 ( II piętro).

Uwagi można również zgłaszać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2011r na adres poczty elektronicznej: a.sniadach@myszyniec.pl lub tradycyjnej:

Urząd Miejski w Myszyńcu

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

Formularz dostępny jest również w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, pokój nr 12.

Pobierz:

{phocadownload view=file|id=25|target=s}

{phocadownload view=file|id=26|target=s}

Wyniki głosowania wwyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 09.10.2011 w Gminie Myszyniec

Utworzono: niedziela, 09, październik 2011 23:42 Dariusz Kobus

{phocadownload view=file|id=23}

{phocadownload view=file|id=24}

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na wsparcie realizacji zadania publicznego

Utworzono: piątek, 07, październik 2011 21:53 Dariusz Kobus

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.

Promowanie kultury Myszynieckiej Puszczy Zielonej poprzez nagranie płyty z tradycyjnymi pieśniami kurpiowskimi, zakup elementów regionalnych strojów kurpiowskich oraz wyposażenie garderoby dla Wielopokoleniowego Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna”.


Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego             i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.,  Nr 234, poz. 1536) została złożona oferta przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, z siedzibą ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Burmistrz Myszyńca zgodnie z ww. artykułem zamieszcza ofertę na okres 7 dni. Każdy zainteresowany,                 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do dnia 14.10.2011r.).

Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu uwag zostanie niezwłocznie zawarta umowa                o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.sniadach@myszyniec.pl lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Osoba do kontaktu:

Alina Śniadach


Załączniki

Odpis z KRS (543.4kB) Zapisz dokument
Pokaż dokument
Oferta Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na wsparcie realizacji zadania publicznego (2.5MB) Zapisz dokument
Pokaż dokument


Tyflobus w Myszyńcu

Utworzono: środa, 05, październik 2011 08:01 Dariusz Kobus


8 października 2011 r. (sobota) w godzinach od 11.00 do 14.00 ( parking przy Ul. Stacha Konwy) przeprowadzona zostanie akcja

„Tyflobus – Widzieć więcej na Mazowszu”, czyli z dźwiękiem i dotykiem przez świat.

Głównym celem akcji jest:

 • udowodnienie, że dźwiękiem i dotykiem można zrekompensować brak widzenia,
 • wzrost świadomości i wiedzy na temat problemów i potrzeb osób niewidomych i niedowidzących,
 • przybliżenie społeczeństwu możliwości, jakie dają nowoczesne rozwiązania udźwiękawiające oraz ubrajlawiające otoczenie,
 • zainteresowanie przedmiotowym tematem zwłaszcza, że skala zjawiska jest niezwykle duża – w Polsce żyje ponad 1 500 000 ludzi z orzeczeniem o niepełnosprawności wynikającym z wady wzroku – w zdecydowanej większości to osoby zdane na samych siebie; brak widzenia to jedna z trzech najważniejszych przyczyn niepełnosprawności w naszym kraju!

Akcja jest współfinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Inicjatywę wspierają Władze Gminy Myszyniec.

Organizatorem jest Fundacja Szansa dla Niewidomych, która działa od 1992 roku, wspomagając osoby niepełnosprawne. Od kilku lat koncentruje się na działaniach zmierzających do uaktywnienia zawodowego osób niewidomych i słabowidzących, stworzenia im warunków do podjęcia nauki i pracy twórczej, satysfakcjonującej, zgodnej z własnymi zainteresowaniami i aspiracjami.

Akcja rozpocznie się od prezentacji, podczas której każdy będzie mógł zapoznać się z narzędziami, dzięki którym niewidomi i niedowidzący mogą być samodzielni w życiu. Przedstawione zostanie udźwiękowienie, mapy i plany wypukłe, dzięki którym niewidomi mogą samodzielnie poruszać się po otoczeniu. Będzie można zasięgnąć porady u tyflospecjalistów – specjalistów ds. rehabilitacji.

Podczas akcji odbędą się tyflospektakle, dzięki którym każdy dowie się, jak może pomóc niewidomemu na ulicy, jak wskazać mu drogę, ale przede wszystkim pokazane zostanie, jak niewiele potrzeba, aby niewidomy mógł być samodzielny, aby mógł być równoprawnym obywatelem. Prowadzący akcję pokażą, co zrobić, aby przestrzeń publiczna była całkowicie przyjazna dla tej grupy osób niepełnosprawnych. Organizatorzy udowodnią, że dźwiękiem i dotykiem można zrekompensować brak widzenia.

Zapraszamy wszystkich, którzy nie mają kontaktu z osobami z dysfunkcją wzroku, a chcieliby zobaczyć, jak one żyją, jakich pomocy potrzebują i jak ważne jest zaangażowanie społeczeństwa w te kwestie.

Zapraszamy również osoby niewidome i niedowidzące, które same najlepiej przecież wiedzą, czego Im potrzeba do pełnej samodzielności!

Nowy samochód w OSP w Myszyńcu

Utworzono: wtorek, 04, październik 2011 13:32 Dariusz Kobus

Dzięki staraniom Gminy Myszyniec, Ochotnicza Straż Pożarna w Myszyńcu wzbogaciła się o kolejny już nowy samochód . Miejsce starego strażackiego poloneza zastąpił najnowszy model Forda Ranger z napędem 4x4. Auto warte ponad 103 tys. zł., zostało wzmocnione i przystosowane do ciągania przyczepy z płaskodenną łodzią ratowniczą wartą ponad 45 tys. zł., którą rok temu nasza jednostka otrzymała dzięki współfinansowaniu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (14 tys. zł) i środków własnych Gminy Myszyniec (13 tys. zł).

26 września strażacy odebrali z rąk przedstawiciela firmy "Oldar" kluczyki do nowego auta.  Staraniami władz gminy  i strażaków jednostka otrzymała

 • 50 tys. zł. dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
 • 20 tys. zł. od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
 • resztę stanowiły środki własne OSP pochodzące  z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Zakupiony samochód różni się od cywilnej wersji dostępnej w autoryzowanym salonie forda.
Został wyposażony w niezbędny sprzęt min: strażackie oznakowanie, sygnały świetlne i dźwiękowe na dachu, bardzo dobrą wyciągarka, wzmocniony akumulator, osłony na lampach i inne doposażenie niezbędne dla straży i jednocześnie przewidziane w przepisach.

Specjalistyczne wyposażenie strażaków to podstawa bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Ważne jest aby ci, którzy na co dzień narażają życie i zdrowie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, dysponowali nowoczesnym sprzętem umożliwiającym szybką i skuteczną pomoc. W/w sprzęt wraz z zakupionym w 2009 roku ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym z napędem 4x4 SCANIA, wartym ponad 750 tys. zł, pozyskanym w znacznej mierze dzięki zdobytemu dofinansowaniu, pozwoli naszym strażakom na szybką reakcje na pojawiające się zagrożenia i niesienie skutecznej pomocy mieszkańcom Naszej Gminy.


Galeria zdjęć ...

Szukaj

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartStatystyka
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information