Plakat promujący 3 dawkę szczepionki

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021r., Urząd Miejski w Myszyńcu rozpoczyna realizację zadania pn. transport osób starszych mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień  w Myszyńcu przeciwko wirusowi SARS – CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.   

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień to:

  • Osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • Osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Po dokonaniu rejestracji i ustaleniu terminu szczepienia w Przychodni Lekarskiej,  będzie można skontaktować się osobiście lub telefonicznie  z koordynatorem z Urzędu  Miejskiego w Myszyńcu pod nr. tel.  29/ 33-33-115 w godz. 8.00-15.30 w celu ustalenia szczegółów i  terminu dowozu.


Przychodnie Lekarskie na terenie gminy Myszyniec przyjmujące zgłoszenie i wykonujące  szczepienia  przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 to:

  • Przychodnia lekarska ul. Pawłowskiego 17 - tel. 29/760-35-40     
  • Przychodnia Lekarska "Medical" ul. Sienkiewicza 1 – tel. 29/ 717 39 77 lub  516 325 522
  • PRZYCHODNIA LEKARSKA JACEK KRUPSKI. Ul. dr. Pawłowskiego 15, 07-430 Myszyniec Tel. 29/ 717-05-77


Ponadto informujemy, że pacjent może zarejestrować się elektronicznie poprzez: e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię - 989

Zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19


Szczepienia w gminie Myszyniec (gmina miejsko-wiejska)   na dzień 08.10.2021 r.

Liczba zaszczepionych min. 1 dawką - 3 601

Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych - 3 524

Liczba mieszkańców - 10 396

Procent zaszczepionych min. 1 dawką- 34,6%

Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych- 33,8%

Miejsce w rankingu ogólnopolskim - 2289

Przedział wiekowy

Liczba zaszczepionych min. 1 dawką

12-19

164

20-39

803

40-59

1 317

60-69

670

70+

647