Ochotnicza Straż Pożarna w Zdunku

Czesław Zapert
Zdunek 15
07-430 Myszyniec

Ochotnicza Straż Pożarna w Krysiakach

Trzciński Marian
Krysiaki 67
07 – 430 Myszyniec

Ochotnicza Straż Pożarna Wolkowe

Mieczysław Kowalczyk
Wolkowe 110
07 – 430 Myszyniec

Ochotnicza Straż Pożarna Wykrot

Sławomir Golon
Wykrot 127
07 – 430 Myszyniec

Ochotnicza Straż Pożarna Wydmusy

Stanisław Ceberek
Wydmusy 116 A
07 – 430 Myszyniec

Tel:  (0-29)77 21 376

Ochotnicza Straż Pożarna Myszyniec

OSP Myszyniec
Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec
Tel. (0-29) 77 21 396

Prezes zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Myszyńcu: Marek Gieryk

Prezes: Kazimierz Warych

Wiceprezes i naczelnik: Andrzej Przetak

II Wiceprezes: Artur Archacki

Zastępca naczelnika: Łukasz Warych

Sekretarz: Arkadiusz Jędrzejczyk

Skarbnik: Przemysław Deptuła