Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Adres:
ul. Dzieci Polskich 10
07-430 Myszyniec
Tel.: 029 77 21 142

telefon dyżurny: 604 102 960

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną dla realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej obejmujący swą działalnością teren miasta i gminy Myszyniec.

Do podstawowych zadań Zakładu należą:

  • - zaopatrzenie w wodę,
  • - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • - utrzymanie i eksploatacja targowiska miejskiego,
  • - wywóz nieczystości płynnych ,
  • - inne zadania zlecone