Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Adres:
ul. Dzieci Polskich 10
07-430 Myszyniec
Tel.: 029 77 21 142

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną dla realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej obejmujący swą działalnością teren miasta i gminy Myszyniec.

Do podstawowych zadań zakładu należą:

  • - zaopatrzenie w wodę,
  • - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • - utrzymanie i eksploatacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych
  • - utrzymanie i eksploatacja targowiska miejskiego,
  • - wywóz nieczystości płynnych i stałych,
  • - przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • - inne zadania zlecone.
 
UTWORZONO: 01 STYCZEŃ 2011
Drukuj

 

CENNIK USŁUG świadczonych przez ZGKiM w Myszyńcu                           obowiązujących od dnia 01.01.2011r.

 

 

 

 

Lp.

Nazwa usługi

jedn.miary

cena brutto

1.

pobór wody*

1m3

2,10 zł

2.

odprowadzanie ścieków*

1m3

2,60 zł

5.

wywóz odpadów stałych z poj. 1100 l

1 szt.

54,00 zł

6.

wywóz odpadów stałych z poj. 240 l

1 szt.

22,00 zł

7.

wywóz odpadów stałych z poj. 120 l

1 szt.

12,00 zł

 

Wywóz nieczystości płynnych na całym terenie Gminy Myszyniec: za 1 beczkę o pojemności 4500 litrów wynosi 34,56 zł plus koszt dojazdu tj. 3,075 zł za 1 km.(brutto)

Cena usługi w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej: 1080,00 złotych brutto.

Cena usługi w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej: 1230,00 złotych brutto.

Od 01 maja 2011r. ceny za pobór wody o odprowadzanie ścieków uległy zmianie:

  1. pobór wody – 2,10 zł brutto/1m3
  2. odprowadzanie ścieków – 2,60 zł brutto/1m3