Program "CZYSTE POWIETRZE"

Logo programu Czyste Powietrze

Od 1.09.2022r. punkt konsultacyjno- informacyjny
Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu będzie czynny w godzinach 8:00 – 12:00.

 

 

 

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 1025) z dniem 16 maja 2022 r. zniesiono w Polsce stan epidemii ustanawiając stan zagrożenia epidemicznego co skutkuje przywróceniem obowiązku kontroli projektów na miejscu ich realizacji, zgodnie z zapisami Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Logo programu Czyste Powietrze

15 lipca 2022 r. ruszyła nowa odsłona programu pod nazwą Czyste Powietrze Plus. Prefinansowanie dotyczy podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Właściciele bądź współwłaściciele budynków jednorodzinnych, którzy będą się ubiegać o dotacje na wymianę starego pieca – tzw. kopciucha – oraz ocieplenie domu, otrzymają prefinansowanie.

Logo programu Czyste Powietrze

ZMIANA GODZIN OTWARCIA
PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Logo programu Czyste Powietrze

Dnia 04.07.2022r. punkt konsultacyjno- informacyjny
Programu „Czyste Powietrze” będzie nieczynny.

 

 

Zgodnie z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie nowelizacji uchwały antysmogowej, nowobudowane budynki, jeżeli będą w zasięgu sieci ciepłowniczej i będzie możliwe ich podłączenie do niej, nie będą mogły być ogrzewane paliwami stałymi. Przepis będzie dotyczył tylko budynków, dla których wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie nastąpi po 1 stycznia 2023 r. Na wymianę źródła ciepła, bądź termomodernizację domu mogą Państwo otrzymać pomoc finansową w ramach Programu „Czyste Powietrze”, dzięki któremu można otrzymać maksymalne dofinansowanie w wysokości 69 000 zł.

Logo programu Czyste Powietrze

ZMIANA GODZIN OTWARCIA PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Od dnia 30.05.2022 r.

MAJ 2022 r.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek CZAS PRACY
2 3 4 5 6 12:00-16:00
9 10 11 12 13 8:00-12:00
16 17 18 19 20 12:00-16:00
23 24 25 26 27 8:00-12:00
30 31       12:00-16:00
 

CZERWIEC 2022 r.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek CZAS PRACY
    1 2 3 12:00-16:00
6 7 8 9 10 8:00-12:00
13 14 15 16 17 12:00-16:00
20 21 22 23 24 8:00-12:00
27 28 29 30   12:00-16:00
Plakat informacyjny - stary kocioł

Od 1 stycznia 2023 roku, użytkowanie niektórych pieców i kotłów na węgiel, pellet i drewno stanie się nielegalne i zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Dotyczy to kotłów bezklasowych, które nie spełniają wymogów przynajmniej 3 klasy, które w znacznej mierze odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza.