Program "CZYSTE POWIETRZE"

 

Powiat

 

Gmina

Liczba złożonych wniosków

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

ostrołęcki

Myszyniec

442

157

8 183 237,16

 Dane udostępnione przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za okres od dnia 19.09.2018r. do dnia 31.12.2023r.

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Myszyniec – stan na dzień 30.09.2023r.

logo programuProsimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Myszyniec – stan na dzień 30.06.2023r.

PUNKT KONSULTACYJNO- INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
CZYNNY OD LIPCA :

WTOREK- W GODZ OD 8.00 DO 14.00

ŚRODA- W GODZ OD 8.00 DO 15.00

CZWARTEK- OD 8.00 DO 15.00

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Myszyniec – stan na dzień 31.03.2023r.

 

Logo programu Czyste Powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Myszyniec  – stan na dzień 31.12.2022r.

 

Powiat

Gmina

Liczba złożonych wniosków

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

ostrołęcki

Myszyniec

242

222

69

2728938,91

 

 

 

Logo programuCZYSTE POWIETRZE WERSJA 3.0

Wielokrotnie pisaliśmy o tym, że Program Czyste Powietrze jest realizowany zbyt wolno, resort środowiska kolejny już raz zapowiada, że jego realizacja ma ulec usprawnieniu. Z możliwości dofinansowania do wymiany ogrzewania i docieplenia domu skorzysta więcej osób.

Logo programu Czyste Powietrze

15 lipca 2022 r. ruszyła nowa odsłona programu pod nazwą Czyste Powietrze Plus. Prefinansowanie dotyczy podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Właściciele bądź współwłaściciele budynków jednorodzinnych, którzy będą się ubiegać o dotacje na wymianę starego pieca – tzw. kopciucha – oraz ocieplenie domu, otrzymają prefinansowanie.