Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu w dniu 29 stycznia br.

odbędzie się o godz. 12.00

a nie jak w Obwieszczeniu o godz. 14.00

Informacje o spotkaniu

Celem spotkań jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się 30 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 oraz 31 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 w Ostrołęce. Zgłoszenia udziału należy dokonywać poprzez formularze zgłoszeniowe znajdujące się poniżej. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres Ostrołęce (ul. Piłsudskiego 38) do 29 stycznia 2020 r. do 13:00.

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. O zakwalifikowaniu na spotkanie zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. Funduszy Europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2020 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

Zachęcamy do głosowania na książkę Pani Małgosi U. Laski pt. "Łatwo nie będzie" w konkursie o tytuł "Książki roku 2019".

  Wystarczy:


👍 kliknąć w link http://www.ksiazkiroku.pl/ksiazka,6063168 i przycisk "głosuję"
👍 mieć pod ręką swój telefon komórkowy
👍 zaznaczyć tytuł książki, jeżeli ktoś ma ochotę, można też zaznaczyć inne tytuły, w innych kategoriach.
👍 wypełnić pola, między innymi wpisać adres mailowy i numer telefonu na który przyjdzie sms z kodem i ten należy koniecznie wpisać, bez tego głosowanie jest nieważne.