Wakacje nadchodzą wielkimi krokami i jak co roku z tej okazji organizujemy półkolonie letnie z RCKK pn. "FANTASTYCZNE WAKACJE I JAK JE ZNALEŹĆ"!
Będziemy się przenosić do fantastycznych światów różnych uniwersów, będzie dużo zabawy, śmiechu i aktywności.
Szczegóły na plakacie!
Zapraszamy!!!
Ps. Pamiętajcie! Liczba miejsc ograniczona!
#kurpie #kurpiowszczyzna #rckk #myszyniec #półkolonie #wakacje2021 #najlepszyczas #słońceświecinadnami #fantastycznewakacje #quidditch #turniejtrójmagiczny #jedynypierścień #mistrzyoda #hobbici #projekcjekinowe
wakacje

Infografika - Punkt szczepieńGmina Myszyniec informuje,  iż do dnia 22.06.2021 r.  do szczepienia przeciw COVID-19 zgłosiło się 2811 mieszkańców w tym pełni zaszczepieni – 1979 osób  w grupie wiekowej:

 1. 12-19 lat -    56
 2. 20-39 lat -  512
 3. 40-59 lat -  988
 4. 60-69 lat -  629
 5. 70+ lat - 626

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przeprowadzi w nadchodzącym sezonie wakacyjno-urlopowym V edycję ogólnopolskiej akcji informacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą".

Jej bezpośrednimi adresatami są dzieci, młodzież i osoby dorosłe spędzające wolny czas w różnego rodzaju zbiornikach wodnych i na terenach przywodnych. Akcja skierowana jest również do osób zarządzających kąpieliskami, wypożyczalniami sprzętu wodnego, ośrodkami wypoczynkowymi, rekreacyjno-turystycznymi i lokalami gastronomicznymi.

Inauguracja akcji nastąpi 25 czerwca 2021 roku na terenie garnizonu stołecznego.

W ramach tego projektu, ogłoszony został konkurs plastyczno-filmowy pn. „Artystyczny przeWODNIK" promujący bezpieczeństwo na terenach wodnych i przywodnych oraz zdrowy i aktywny tryb życia.

Konkurs będzie trwał od 25 czerwca do 10 września br. Jest on adresowany do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowane zostaną przez Komendanta głównego Policji oraz fundację PZU.

Zachęcamy do udziału w konkursie oraz do odwiedzenia strony internetowej

 

http://policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda

 

gdzie można znaleźć harmonogram działań w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą", materiały informacyjno-edukacyjne, relacje z przebiegu projektu na terenie kraju oraz przydatne linki i pliki do pobrania.

czyste powietrze

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

Burmistrz Myszyńca zaprasza mieszkańców Gminy Myszyniec na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w Wiacie RCKK przy Amfiteatrze na ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu.

Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny, który zaprezentuje założenia Programu „Czyste Powietrze”, omówi rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/

Spotkanie będzie pierwszym z kilku spotkań informacyjnych zaplanowanych na terenie Gminy Myszyniec.

Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk

Do głównych celów Festynu należało kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną, zaciśnięcie więzi emocjonalnej między rodzicami a dziećmi, propagowanie zdrowego stylu życia, integracja ze środowiskiem lokalnym, nawiązanie szerszego porozumienia wewnątrzrodzinnego, sąsiedzkiego oraz lokalnego poprzez gry i zabawy. Uczestnicy mogli skorzystać z wielu atrakcji. Został przeprowadzony III turniej sołectw o przechodni puchar Burmistrza Myszyńca, który zdobyło sołectwo Niedźwiedź, pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział.

Podczas festynu można było uzyskać wsparcie grup AA, ALAnon, Stowarzyszenia Abstynentów „Nowa Droga” w zakresie uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Grupa Ratownicza Nadzieja  prowadziła pokaz z udzielania pierwszej pomocy, można było korzystać
z porad ratowników w tym zakresie.

Stronę kulinarną imprezy zapewniali Rycerze Kolumba, Świetlica Iskierka, Świetlica TPD oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Zbiórka ze sprzedaży kiełbasek, ciast, kawy i napojów przeznaczona zostanie na zakup m.in. wózka inwalidzkiego dla mieszkańca naszej gminy oraz na dofinansowanie pobytu dzieci na wypoczynku letnim.

Uczestnicy Festynu mieli też okazję uczestniczyć w koncercie zespołu 100%, którego wokalistą jest Piotr Nagiel.

Głównym organizatorem Festynu była Burmistrz Myszyńca oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu.

 Za pomoc w przygotowaniu VI festynu Rodzinnego pn. „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień” dziękujemy:

 1. Regionalnemu Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego
 2. Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostrołęce
 3. Miejskiej Komendzie Policji w Ostrołęce
 4. Komisariatowi Policji w Myszyńcu
 5. Parafii Rzymskokatolickiej w Myszyńcu
 6. Grupie Ratowniczej Nadzieja
 7. Rycerzom Kolumba Rada Nr 14566 im. św. Marcina
 8. Stowarzyszeniu Abstynentów „Nowa Droga”
 9. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – Placówka Wsparcia Dziennego TPD świetlica "Kolorowe kredki"
 10. Stowarzyszeniu „Myszynianki” wraz z dziećmi ze świetlicy „Iskierka” oraz Siostrom Służkom Najświętszej Marii Panny w Myszyńcu
 11. Nauczycielom i uczniom Publicznego Przedszkola w Myszyńcu, Publicznych Szkół Podstawowych z Myszyńca, Wykrotu, Wydmus, Krysiak, Zalesia, Olszyn, Wolkowych
 12. Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu
 13. Sołectwom: Drężek, Krysiaki, Niedźwiedź, Pełty, Wolkowe I
 14. Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu oraz Wydmusach
 15. Spółdzielni Socjalnej „Myszynianka”