Z okazji Strażackiego Święta – dnia Św. Floriana

życzę, aby wspomnienie patrona było dla wszystkich Strażaków

źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby pożarniczej,

niezależnie od tego czy pełniona jest ona ochotniczo czy zawodowo.

Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji,

a także zdrowia, pomyślności oraz spełnienia wszelkich planów i zamierzeń.

Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi

będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Wyrażam szczere podziękowanie za dotychczasowe zaangażowanie

w bezinteresowne niesienie pomocy bliźnim,

w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę. Ludziom na pożytek”.

 

Burmistrz Myszyńca

  /-/ Bogdan Glinka

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie  na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl ) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

 

W 2018 roku na terenie OR KRUS w Warszawie organizowane będą dwa  turnusy :

1. Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 24.06 -14.07.2018

2. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników  w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 28.06-18.07.2018

 

Turnusy trwają 21 dni –  Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu i dowozu   dziecka na turnus rehabilitacyjny.

Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do  10 maja br.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 29 772 25 12  lub w siedzibie PT KRUS  w Myszyńcu, ul. Nadrzeczna 2,  07-430 Myszyniec, pokój nr 11.

Fundacja „150 Lat KGW” wraz z Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych są organizatorami letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.  Uczestniczyć w nim mogą wyłącznie dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat

(urodzone po 01.01. 2002 r.) pochodzące z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę albo emeryturę KRUS.

Dla dzieci z terenu działania Waszego Związku planowane jest w Dźwirzynie 04 – 14. 08.2018r ( miejsce i termin może ulec zmianie).

Całkowity koszt wyjazdu wynosi 550 zł.  (może ulec zmianie).

W cenie wyjazdu oferujemy:

 • ·        transport;
 • ·        nocleg;
 • ·        wyżywienie (5 posiłków);
 • ·        opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
 • ·        ubezpieczenie, pielęgniarka, lekarz;
 • ·        wycieczki autokarem po okolicy;
 • ·        wycieczki piesze szlakami turystycznymi;
 • ·        zwiedzanie zabytków budownictwa regionalnego;
 • ·         basen;
 • ·        kąpiel w morzu;
 • ·         dyskoteki;
 • ·        gry i zabawy integracyjno- sportowe, i wiele innych.

 

Wyjazd autokaru z Ostrołęki.

Więcej informacji i zgłoszenia tel. 508 085 765. lub (po godz.16 tel.501 301 992)

Osoby zainteresowane proszone są o pilny kontakt, ze względu na ograniczoną ilość miejsc.

Ośrodek ALIRA zaprasza, do  udziału w Turnusie Terapeutycznym osoby z zaburzeniami odżywiania, będące na diecie wegetariańskiej.

+48 513 308 687
+48 22 856 39 88

MIEJSCE: Ośrodek Terapeutyczny Alira - Ławki, ul. Zielonych Sosen 4