Dzięki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Myszyniec Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku dnia 14 grudnia 2020 r. otrzymał nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Jest to 9 – cio osobowy mikrobus marki Renault Trafic. Samochód będzie świadczył usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych, które są Uczestnikami w/w placówki. Dom swoim wsparciem obejmuje 28 osób niepełnosprawnych, które przez 5 dni w tygodniu korzystają z różnych form wsparcia. Dzięki temu otrzymują większą szansę na rozwój i możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.
Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 137.022,00 zł
Udział środków PFRON – 81.000,00 zł
Udział środków Gminy Myszyniec – 56.022,00 zł