1 marca 2021 roku  przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych pod kierunkiem opiekuna pani Joanny Pliszki, we współpracy z nauczycielem historii, panią Zofią Bałdygą i przedstawicielami Rady Rodziców oraz pod nadzorem pani dyrektor, Hanny Brodowskiej, podjęli działania związane z przygotowaniem miejsca pamięci narodowej do uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przed pomnikiem OFIAROM REPRESJI OKRESU HITLEROWSKIEGO I STALINOWSKIEGO w Myszyńcu, którym opiekuje się nasza szkoła, ustawiono kwiaty i zapalono znicze, oddając hołd tym, którzy polegli w obronie Ojczyzny. Pamięć o niezłomnych uczczono ,,symboliczną ,minutą ciszy”.