Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

 

Na złożenie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją.

W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Deklarację będzie można złożyć:

  • w formie elektronicznej - przez Internet- na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/;
  • w wersji papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Deklaracja będzie  zawierała takie informacje jak: adres nieruchomości, imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, jego telefon, adres poczty elektronicznej, informacje o liczbie i rodzaju  źródeł ciepła oraz wykorzystywanych w nich paliwach.
Pozyskanie rzetelnych  informacji od mieszkańców na temat źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału, pozwolą na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane  i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq