Logo Policji

W ubiegłą środę, w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne z policyjnymi profilaktykami. Dotyczyło ono spraw niezwykle ważnych dla ostrołęckiej Policji, jak również lokalnego samorządu, tj. bezpieczeństwa, współczesnych zagrożeń i przestępczości nieletnich. Inicjatorem tego spotkania byli: Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu, Burmistrz Myszyńca, Przewodniczący Rady Miasta Myszyniec oraz Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych.

Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu – kom. Agnieszka Pawelczyk wraz z Burmistrzem Myszyńca – Panią Elżbietą Abramczyk, Przewodniczącym Rady Miasta Myszyniec – Panem Sławomirem Archackim i Przewodniczącym Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych – Panią Małgorzatą Brodzik zainicjowali kolejne już spotkanie informacyjno-edukacyjne związane ze sferą szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Tym razem dotyczyło ono problematyki bezpieczeństwa osób nieletnich oraz tego, co im współcześnie zagraża i zjawiska przestępczości nieletnich.

Policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz dzielnicowi z Komisariatu Policji w Myszyńcu przedstawili procedury postępowania w sytuacji interwencji domowej i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osobom małoletnim.

Ponadto omówili tok postępowania w razie wystąpienia problemów wychowawczych na gruncie rodzinnym i szkolnym, podejrzenia demoralizacji czy też popełnienia czynu karalnego.

Podczas wspólnych rozważań poruszono kwestię wpływu środowiska rodzinnego i rówieśniczego na poszczególne rodzaje zachowań nieletnich.

Głos w sprawie problematyki uzależnień zabrali: Mirosława Gruszewska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Myszyńcu oraz Grzegorz Ciak – terapeuta w Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu.

W spotkaniu wzięli udział radni i dyrektorzy szkół z terenu gminy Myszyniec.