Flaga Ukrainy

Szanowni Mieszkańcy,

Jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, jak pomóc mieszkańcom Ukrainy, to może to zrobić wpłacając dowolną kwotę na konto organizacji, które zajmują się tym działaniem. Każdy z nas może pomóc. Poniżej przedstawiamy listę zweryfikowanych zbiórek na rzecz obywateli z Ukrainy:

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Pieniądze ze zorganizowanej zbiórki trafią w pierwszej kolejności na zabezpieczenie priorytetowych potrzeb, między innymi na zakup żywności i materiałów opatrunkowych.

Wpłaty na rzecz PCK z przeznaczeniem pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060, z dopiskiem „UKRAINA”.

Szczegóły dotyczące działań Polskiego Czerwonego Krzyża w związku z inwazją na Ukrainę można znaleźć na stronie internetowej organizacji, pod adresem pck.pl/na-pomoc-ukrainie.


CARITAS

Kolejną organizacją która wspiera Ukrainę jest Caritas. Organizacja ogłosiła zbiórkę, pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy”.

Specjalny formularz wpłaty dostępny jest na stronie caritas.pl. Można również dokonać bezpośredniego przelewu na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384, tytuł wpłaty „UKRAINA”.


POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ

Zbiórkę na rzecz Ukrainy organizuje także Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Podobnie jak w przypadku Caritas, środki można wpłacić online za pomocą formularza dostępnego na stronie https://pcpm.org.pl/ukraina.

Można również dokonać bezpośredniej wpłaty na rachunek o numerze  18 1140 1010 0000 5228 6800 1001, tytuł wpłaty „Pomoc dla Ukrainy”.


POLSKA AKCJA HUMANITARNA

Pomóc Ukrainie można także za pośrednictwem działań Polskiej Akcji Humanitarnej.

PAH odsyła darczyńców do zorganizowanej 1 lutego zbiórki na rzecz mieszkańców wschodniej Ukrainy. Zbiórka organizowana jest na platformie siepomaga.pl.

Zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na zaopatrzenie w żywność i artykuły higieniczne najbardziej zagrożonych wojną mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego. Pieniądze można wpłacać przez stronę www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina

Można też wpłacić je na konto, dopisując Ukraina:

02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 tytuł wpłaty: Ukraina


POLSKA MISJA MEDYCZNA

Pieniądze zbiera także Polska Misja Medyczna. 
Zebrane środki zostaną przekazane na zapewnienie szybkiego wsparcia i zakup niezbędnych środków medycznych.

Pieniądze można wpłacać na numer konta:

62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z tytułem UKRAINA.


Nie możemy pozostać obojętni wobec tej tragedii. Każda złotówka to gest wsparcia i solidarności z mieszkańcami Ukrainy. Apeluję i zachęcam mieszkańców Naszej Gminy do włączenia się w zbiórkę pieniędzy. Ty też możesz pomóc! 

  Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk