Podziękowanie

Gmina Myszyniec – Ośrodek Pomocy Społecznej

serdecznie dziękują pracownikom Posterunku Energetycznego w Myszyńcu za wsparcie finansowe na zakup niezbędnych artykułów dla uchodźców z Ukrainy.

 

Burmistrz Myszyńca                                                                        Kierownik OPS