Patrol policji

Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu informuje, że
w ramach planu działania priorytetowego w okresie od dnia

01 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

realizowane będą działania funkcjonariuszy policji mające na celu wyeliminowanie zagrożeń występujących

w rejonie lokalu gastronomicznego przy. ul. Most Kopański 2, sklepów Plac Wolności 29A, Plac Wolności 22 oraz stacji Paliw Plac Wolności 60A

gdzie dochodzi do negatywnych zachowań m.in popełnienia czynów zabronionych, na  spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, wybryków chuligańskich  oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego.