Elżbieta Abramczyk

15 lipca podjęłam decyzję o wyłączeniu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszyniec, na okres wakacyjny, pozostawiając tylko oświetlenie głównych ulic w ciągu drogi krajowej na terenie miasta. Przyczyną była oczywiście wysoka cena energii elektrycznej.

Spotkało się to z krytyką części mieszkańców, którzy mają oczywiście do tego prawo.

Decyzji nie zmienię, gdyż jest ona jak najbardziej zasadna i odpowiedzialna.

Sezon letni to oczywiście czas, w którym dzień jest najdłuższy, młodzież i dzieci mają wakacje, więc czas do zabawy i przebywanie na świeżym powietrzu jest bardzo długi. Nadmieniam również, że dzieci i młodzież do lat 18 po godz.22:00 powinni być w domu lub pod opieką dorosłych.

Nie chciałabym uświadamiać również, że energia elektryczna wytwarzana jest z węgla, z zakupem którego w Polsce mamy duży problem, o czym informują również media.

Sytuacja z oświetleniem na terenie naszej gminy zmieni się od września, wtedy rozważam podjęcie decyzji o wyłączeniu tylko w godzinach nocnych, czyli np. od godz.23:00 do godz. 4:00 rano, ale o tym poinformuję w odpowiednim czasie.

Życzę spokoju, zdrowia i wzajemnej życzliwości.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk