image00002
image00004
image00007
image00010
IMG_20230426_113956
IMG_20230426_114006
IMG_20230426_115724
IMG_20230426_115732
IMG_20230426_115744
IMG_20230426_115752
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W dniu 26 kwietnia 2023 roku odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji, której celem jest opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Miasta Ostrołęki, Powiatu Ostrołęckiego i gmin będących w partnerstwie, a mianowicie   Gminy Lelis, Gminy Rzekuń, Gminy Goworowo, Gminy Kadzidło i Gminy Myszyniec. Omówiony został wstępny projekt strategii, a także projekty, które będą realizowane w jej ramach.

To było owocne spotkanie, którego efekty w przyszłości będą widoczne dla wszystkich mieszkańców OSI.