tablica informacyjna

Gmina Myszyniec otrzyma dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł na zadanie pod nazwą „Modernizacja kotłowni w budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.