Ludzie w parku

Gmina Myszyniec otrzyma pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” na realizację zadania pod nazwą: „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Myszyniec” w wysokości 19 662,00 zł.