Nowi Radni oraz Burmistrz Myszyńća

W dniu 7 maja 2024 r. odbyła się inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu IX kadencji 2024-2029. Uroczystą sesję otworzył radny najstarszy wiekiem Stanisław Jachimczyk.

Po stwierdzeniu kworum i przedstawieniu porządku obrad zostały wręczone przez Miejską Komisję Wyborczą (Panią Anetę Ertman i Panią Elżbietę Jurczak) zaświadczenia o wyborze dla nowego Burmistrza oraz nowych Radnych.

Następnie 15-tu radnych złożyło ślubowanie.

Ślubowanie złożył nowo wybrany Burmistrz Sławomir Ceberek, który po zaprzysiężeniu w krótkim przemówieniu podziękował mieszkańcom gminy Myszyniec za zaufanie i wybór na stanowisko burmistrza. Wyrazy wdzięczności skierował do swojej żony i wszystkich tych, którzy pomagali mu w kampanii wyborczej. Przedstawił priorytety przyszłych działań na rzecz gminy i odniósł się do swojego hasła wyborczego „Nowe spojrzenie, nowe możliwości”.

W kolejnym punkcie dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Myszyńcu został wybrany Mirosław Śniadach, a Wiceprzewodniczącym Rady Jarosław Dąbrowski.

01
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
02a
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
03
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
04
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
05
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
06
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
07
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
08
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
08a
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
09
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
10
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
11
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
12
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
13
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
14
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
15
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
16a
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
17
Nowy Burmistrz i Radni zaprzysiężeni
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nagranie z I INAUGURACYJNEJ SESJA RADY MIEJSKIEJ w Myszyńcu


Radni podjęli też uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w składzie:

 1. Robert Balcerczyk
 2. Bogumił Drężek
 3. Monika Jędrzejczyk
 4. Robert Kuzia
 5. Jarosław Pawelczyk


Radni podjęli też uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

 1. Stanisław Jachimczyk
 2. Robert Rydel
 3. Anna Świder


Radni podjęli też uchwałę w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej

 • Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego
 • Komisja ds. Rozwoju Społecznego

W obydwu komisjach członkami są wszyscy radni.

 


Skład Rady Miejskiej w Myszyńcu kadencji 2024-2029:

 1. Hubert Abramczyk
 2. Robert Balcerczyk
 3. Jarosław Dąbrowski
 4. Bogumił Drężek
 5. Stanisław Jachimczyk
 6. Monika Jędrzejczyk
 7. Edward Kaczmarczyk
 8. Robert Kuzia
 9. Teresa Łachacz
 10. Jarosław Pawelczyk
 11. Robert Rydel
 12. Mirosław Śniadach
 13. Anna Katarzyna Świder
 14. Małgorzata Wylężek
 15. Bożena Żywica