𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭 "𝐙 𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨𝐬́𝐜𝐢 𝐝𝐨 𝐚𝐤𝐭𝐲𝐰𝐧𝐨𝐬́𝐜𝐢"
Instytut ADN rozpoczyna realizację nowego projektu pn. "Z bierności do aktywności – II edycja", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działania 6.4 "Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet".
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 150 kobiet biernych zawodowo w wieku 18-59 lat z terenu RMR (Region Mazowiecki Regionalny).
 Dla kogo? Kobiet biernych zawodowo w wieku 18-59 lat z terenu RMR, obejmującego wiele powiatów oraz miast, m.in. takich jak: Radom, Ostrołęka.
W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia cyfrowe, kursy zawodowe, szkolenia aktywizacyjne oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
Główne efekty projektu to podniesienie poziomu wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn, polepszenie sytuacji na rynku pracy, oraz nabycie kwalifikacji i kompetencji przez uczestniczki projektu.
Termin realizacji projektu: od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.
Wartość projektu: 1 807 200,00 PLN, w tym dofinansowanie wynosi 1 716 840,00 PLN.
Zapewniamy usługi dostępowe, takie jak tłumacz języka migowego i asystent osoby z niepełnosprawnością.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://aktywnezawodowo.pl/
Razem zmienimy Twoje perspektywy zawodowe!