Zapraszam mieszkańców Gminy Myszyniec na spotkanie w dniu

31 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 13.30 w Sali RCKK


na którym przedstawione zostaną informacje dotyczącą m. in:

·       Gospodarki odpadami

·       Przydomowych oczyszczalni ścieków

·       Programu „czyste powietrze”

·       Aktualnie prowadzonych inwestycji i bieżących spraw.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk